เครื่องมือวิทยาศาสตร์

เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความร้อน อ่างควบคุมอุณหภูมิ กระดาษกรองสาร กรวยกรอง บีกเกอร์ สริง เข็มฉีดยา ชุดมีดผ่าตัด ขวดเก็บสาร

เครื่องมือวิทยาศาสตร์

อ่างควบคุมอุณหภูมิ miulab รุ่น wt100-3

อ่างควบคุมอุณหภูมิ miulab รุ่น wt100-3 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความร...
SKU: WT100-3
Availability:

1 in Stock

อ่างควบคุมอุณหภูมิ re400db re400ob

อ่างควบคุมอุณหภูมิ re400db re400ob อ่างควบคุมอุณหภูมิ ควบคุมอุณหภูมิ อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล...
SKU: RE400DB
Availability:

1 in Stock

อ่างควบคุมอุณหภูมิแบบสั่น sbs40

อ่างควบคุมอุณหภูมิแบบสั่น sbs40 อ่างควบคุมอุณหภูมิ ควบคุมอุณหภูมิ อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบสั่น...
SKU: SBS40
Availability:

1 in Stock

อ่างควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า miulab รุ่น swt-100

อ่างควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า miulab รุ่น swt-100 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบ...
SKU: SWT-100
Availability:

1 in Stock

อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ swb6d swb15d swb24d

อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ swb6d-swb15d-swb24d อ่างควบคุมอุณหภูมิ ควบคุมอุณหภูมิ อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล...
SKU: SWB6D15D24D
Availability:

1 in Stock

เครื่องกลั่นน้ำ a4000 a4000d a8000

เครื่องกลั่นน้ำ a4000 a4000d a8000 เครื่องกลั่นน้ำ เครื่องทำน้ำกลั่น เครื่องกลั่นน้ำแบบอัตโนมัติ...
SKU: A4000-D-8000
Availability:

1 in Stock

เครื่องกลั่นน้ำ D4000

เครื่องกลั่นน้ำ D4000 เครื่องกลั่นน้ำ เครื่องทำน้ำกลั่น เครื่องกลั่นน้ำแบบอัตโนมัติ น้ำกลั่น...
SKU: D4000
Availability:

1 in Stock

เครื่องกลั่นน้ำแบบประหยัด w4000

เครื่องกลั่นน้ำแบบประหยัด w4000 เครื่องกลั่นน้ำแบบประหยัด เครื่องกลั่นน้ำ,เครื่องทำน้ำกลั่น เครื่องกลั่นน้ำแบบอัตโนมัติ น้ำกลั่น...
SKU: W4000
Availability:

1 in Stock

เครื่องกลิ้งหลอดทดลองแบบดิจิตอล srt6d srt9d

เครื่องกลิ้งหลอดทดลอง srt6d srt9d เครื่องกลิ้งหลอด ลูกกลิ้ง เครื่องกวนสาร เครื่องกวนสารละลาย เครื่องกวนสารดิจิตอล เตาให้ความร้อนพร้อมกวนสารละลาย เครื่องกวนสารให้ความร้อน เครื่องกวน เครื่องกวนสารละลายแ...
SKU: SRT6D
Availability:

1 in Stock

เครื่องกลิ้งหลอดทดลองแบบอะนาล็อก srt6 srt9

เครื่องกลิ้งหลอดทดลองแบบอะนาล็อก srt6 srt9 เครื่องกลิ้งหลอด ลูกกลิ้ง เครื่องกวนสาร เครื่องกวนสารละลาย เครื่องกวนสารดิจิตอล เตาให้ความร้อนพร้อมกวนสารละลาย เครื่องกวนสารให้ความร้อน เครื่องกวน เครื่องกวน...
SKU: SRT6SRT9
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนกลุ่มตัวอย่างสารละลาย sbh conc-1

เครื่องปั่นกวนกลุ่มตัวอย่างสารละลาย sbh conc-1 เครื่องกวนสาร เครื่องกวนสารละลาย เตาดิจิตอล เตาให้ความร้อนพร้อมกวนสารละลาย เครื่องกวนสารให้ความร้อน เครื่องกวน,เครื่องกวนสารละลายแบบพกพา เตาให้ความร้อนพร...
SKU: SBH CONC-1
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนทางชีวภาพ 4 ตำแหน่ง TECHNE 4 Postion Biological Stirrers

เครื่องกวนทางชีวภาพ 4 ตำแหน่ง TECHNE 4 Postion Biological Stirrers The stirrers are designed for optimal suspension cell culture and the use of microcarriers. The system comprises of a stirrer platfo...
SKU: TECHNE Posti
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารชีวภาพ 2 ตำแหน่ง TECHNE 2 Position Biological Stirrer

เครื่องกวนสารชีวภาพ 2 ตำแหน่ง TECHNE 2 Position Biological Stirrer The stirrers are designed for optimal suspension cell culture and the use of microcarriers. The system comprises of a stirrer pl...
SKU: TECHNE 2 Posi
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารดิจิตอล miulab รุ่น sp200-1

เครื่องกวนสารดิจิตอล miulab รุ่น sp200-1 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมควา...
SKU: SP200-1
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย miulab รุ่น sp-100

เครื่องกวนสารละลาย miulab รุ่น sp-100 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความร้...
SKU: SP-100
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย miulab รุ่น sp-200

เครื่องกวนสารละลาย miulab รุ่น sp-200 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความร้...
SKU: SP-200
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย miulab รุ่น sp-200t

เครื่องกวนสารละลาย miulab รุ่น sp-200t เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความร...
SKU: SP-200T
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย miulab รุ่น sp-300

เครื่องกวนสารละลาย miulab รุ่น sp-300 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความร้...
SKU: SP-300
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย uc151 us151

เครื่องกวนสารละลาย uc151 us151 เครื่องกวนสาร เครื่องกวนสารละลาย เตาดิจิตอล เตาให้ความร้อนพร้อมกวนสารละลาย เครื่องกวนสารให้ความร้อน เครื่องกวน,เครื่องกวนสารละลายแบบพกพา เตาให้ความร้อนพร้อมกวนสารละลาย ช...
SKU: UC151 US151
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย จาก hanna รุ่น HI180A-2 compact magnetic mini-stirrers

เครื่องกวนสารละลาย จาก hanna รุ่น HI180A-2 compact magnetic mini-stirrersเครื่องนับอนุภาค,เครื่องนับจุลทรีย์,เครื่องวิเคราะห์สารละลาย,เครื่องเขย่า,เครื่องปั่นเหวี่ยง,เครื่องปั่นเลือด,เครื่องกวนสาร,หม้...
SKU: HannaHI180A-2
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลายขนาดเล็ก sm5

เครื่องกวนสารละลายขนาดเล็ก sm5 เครื่องกวนสาร เครื่องกวนสารละลาย เตาดิจิตอล เตาให้ความร้อนพร้อมกวนสารละลาย เครื่องกวนสารให้ความร้อน เครื่องกวน,เครื่องกวนสารละลายแบบพกพา เตาให้ความร้อนพร้อมกวนสารละลาย ช...
SKU: SM5MINI
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลายแบบดิจิตอล cd162 sd162

เครื่องกวนสารละลายแบบดิจิตอล cd162 sd162 เครื่องกวนสาร เครื่องกวนสารละลาย เตาดิจิตอล เตาให้ความร้อนพร้อมกวนสารละลาย เครื่องกวนสารให้ความร้อน เครื่องกวน,เครื่องกวนสารละลายแบบพกพา เตาให้ความร้อนพร้อมกวน...
SKU: CD162 SD162
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลายแบบอะนาล็อก sb301

เครื่องกวนสารละลายแบบอะนาล็อก sb301 เครื่องกวนสาร เครื่องกวนสารละลาย เตาดิจิตอล เตาให้ความร้อนพร้อมกวนสารละลาย เครื่องกวนสารให้ความร้อน เครื่องกวน,เครื่องกวนสารละลายแบบพกพา เตาให้ความร้อนพร้อมกวนสารละ...
SKU: SB301
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารหลายตำแหน่ง sb161-3

เครื่องกวนสารหลายตำแหน่ง sb161-3 เครื่องกวนสาร เครื่องกวนสารละลาย เตาดิจิตอล เตาให้ความร้อนพร้อมกวนสารละลาย เครื่องกวนสารให้ความร้อน เครื่องกวน,เครื่องกวนสารละลายแบบพกพา เตาให้ความร้อนพร้อมกวนสารละลาย...
SKU: SB161-3
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารแบบข้างบน ss10 ss20

เครื่องกวนสารแบบข้างบน ss10 ss20 เครื่องกวนสาร เครื่องกวนสารละลาย เตาดิจิตอล เตาให้ความร้อนพร้อมกวนสารละลาย เครื่องกวนสารให้ความร้อน เครื่องกวน,เครื่องกวนสารละลายแบบพกพา เตาให้ความร้อนพร้อมกวนสารละลาย...
SKU: SS10 SS20
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารแบบพกพา sm27

เครื่องกวนสารแบบพกพา sm27 เครื่องกลิ้งหลอด ลูกกลิ้ง เครื่องกวนสาร เครื่องกวนสารละลาย เครื่องกวนสารดิจิตอล เตาให้ความร้อนพร้อมกวนสารละลาย เครื่องกวนสารให้ความร้อน เครื่องกวน เครื่องกวนสารละลายแบบพกพา เ...
SKU: SM27
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารแบบอะนาล็อก Stuart

เครื่องกวนสารแบบอะนาล็อก เครื่องกวนสาร เครื่องกวนสารละลาย เตาดิจิตอล เตาให้ความร้อนพร้อมกวนสารละลาย เครื่องกวนสารให้ความร้อน เครื่องกวน,เครื่องกวนสารละลายแบบพกพา เตาให้ความร้อนพร้อมกวนสารละลาย ชุดกวนส...
SKU: StuartAnaStir
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารแบบใบพัด miulab รุ่น ms-40

เครื่องกวนสารแบบใบพัด miulab รุ่น ms-40 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความ...
SKU: MS-40
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารให้ความร้อน uc152 us152

เครื่องกวนสารให้ความร้อน uc152 us152 เครื่องกวนสาร เครื่องกวนสารละลาย เตาดิจิตอล เตาให้ความร้อนพร้อมกวนสารละลาย เครื่องกวนสารให้ความร้อน เครื่องกวน,เครื่องกวนสารละลายแบบพกพา เตาให้ความร้อนพร้อมกวนสารล...
SKU: UC152 US152
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารให้ความร้อนระดับพรีเมียม Stuart

เครื่องกวนสารให้ความร้อนระดับพรีเมียม Stuart เครื่องกวนสาร เครื่องกวนสารละลาย เตาดิจิตอล เตาให้ความร้อนพร้อมกวนสารละลาย เครื่องกวนสารให้ความร้อน เครื่องกวน,เครื่องกวนสารละลายแบบพกพา เตาให้ความร้อนพร้อ...
SKU: Stuart Pre Ho
Availability:

1 in Stock

Showing 121–30 of 290 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....