อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และเครื่องมือวัด

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องมือวัด วัดแสง วัดเสียง วัดลม วัดอุณหภูมิ วัดกรดด่าง วัดความหวาน วัดความเค็ม วัดความชื้น วัดฝุ่น วัดปริมาณฝน วัดความชื้นดิน วัดรังสี วัดแรงบิด วัดความหนา วัดระยะ วัดความหนืด วัดความเร็วรอบ วัดความแข็ง วัดสี วัดสั่นสะเทือน วัดแก็ส

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และเครื่องมือวัด

โพรบวัดอุณหภูมิ hanna hi766pb

โพรบวัดอุณหภูมิ hanna hi766pb กระดาษทดสอบ กรด ด่าง เครื่องวัดความถ่วงจำเพาะ เครื่องมือวัดความหวาน เครื่องวัดคลอรีน เครื่องวัดความขุ่นน้ำ เครื่องวัดความเค็ม เครื่องวัดคุณภาพน้ำมัน เครื่องวัดค่า orp เคร...
SKU: HI766PB
Availability:

1 in Stock

โพรบวัดอุณหภูมิ hanna hi766pc

โพรบวัดอุณหภูมิ hanna hi766pc กระดาษทดสอบ กรด ด่าง เครื่องวัดความถ่วงจำเพาะ เครื่องมือวัดความหวาน เครื่องวัดคลอรีน เครื่องวัดความขุ่นน้ำ เครื่องวัดความเค็ม เครื่องวัดคุณภาพน้ำมัน เครื่องวัดค่า orp เคร...
SKU: HI766PC
Availability:

1 in Stock

โพรบวัดอุณหภูมิ hanna hi766pd

โพรบวัดอุณหภูมิ hanna hi766pd กระดาษทดสอบ กรด ด่าง เครื่องวัดความถ่วงจำเพาะ เครื่องมือวัดความหวาน เครื่องวัดคลอรีน เครื่องวัดความขุ่นน้ำ เครื่องวัดความเค็ม เครื่องวัดคุณภาพน้ำมัน เครื่องวัดค่า orp เคร...
SKU: HI766PD
Availability:

1 in Stock

โพรบวัดอุณหภูมิ hanna hi766pe1

โพรบวัดอุณหภูมิ hanna hi766pe1 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอบกรดด่างอ...
SKU: HI766PE1
Availability:

1 in Stock

โพรบวัดอุณหภูมิ hanna hi766pe2

โพรบวัดอุณหภูมิ hanna hi766pe2 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอบกรดด่างอ...
SKU: HI766PE2
Availability:

1 in Stock

โพรบวัดอุณหภูมิ jedto skt-02

โพรบวัดอุณหภูมิ jedto skt-02 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟาเรด เครื่องบ...
SKU: SKT-02
Availability:

1 in Stock

โพรบวัดอุณหภูมิ jedto รุ่น nr-81533b

โพรบวัดอุณหภูมิ jedto รุ่น nr-81533b เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟาเรด...
SKU: NR-81533B
Availability:

1 in Stock

โพรบวัดอุณหภูมิ jedto รุ่น prt-0315

โพรบวัดอุณหภูมิ jedto รุ่น prt-0315 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟาเรด เ...
SKU: PRT-0315
Availability:

1 in Stock

โพรบวัดอุณหภูมิ Lutron TP-100 Temperature probe

ป็นโพรบวัดอุณหภูมิสำหรับการวัดอุณหภูมิทั่วไป เป็นอุปกรณ์เสริมของเครื่องวัดอุณหภูมิรุ่น TM-907A, TM-917, TM-917HA, TM-2000, TM-936 สามารถใช้ด้วยกันได้ ช่วงการวัดอุณหภูมิ -50 ถึง 400℃ Accuracy :: ± (...
SKU: TP-100
Availability:

1 in Stock

โพรบวัดอุณหภูมิ Lutron TP-101 Temperature probe

เป็นโพรบวัดอุณหภูมิสำหรับการวัดอุณหภูมิทั่วไป เป็นอุปกรณ์เสริมของเครื่องวัดอุณหภูมิรุ่น TM-946, TM-947SD สามารถใช้ด้วยกันได้ ช่วงการวัดอุณหภูมิ -50 ถึง 400℃ Accuracy :: ± (0.15 + (0.002 x T))℃ (T...
SKU: TP-101
Availability:

1 in Stock

โพรบวัดอุณหภูมิ lutron รุ่น tp-01

โพรบวัดอุณหภูมิ lutron รุ่น tp-01 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟาเรด เคร...
SKU: TP-01
Availability:

1 in Stock

โพรบวัดอุณหภูมิ Testo-905i

โพรบวัดอุณหภูมิ Testo-905i
SKU: Testo-905i
Availability:

1 in Stock

โพรบวัดอุณหภูมิทั่วไป AD-1215 Probe

AD-1215 โพรบวัดอุณหภูมิทั่วไป Max.700℃ (Type K) โพรบวัดอุณหภูมิเหมาะสำหรับงานวัดอุณหภูมิทั่วไป Thermocouple Type K ยี่ห้อ AND, Japan Specification Model AD-1215 Probe General type Ra...
SKU: AD-1215 โพรบว
Availability:

1 in Stock

โพรบวัดอุณหภูมิทั่วไป ad-1219-230

โพรบวัดอุณหภูมิทั่วไป ad-1219-230 Max.450℃ (Type K) โพรบวัดอุณหภูมิเหมาะสำหรับงานวัดอุณหภูมิทั่วไป Thermocouple Type K ยี่ห้อ AND, Japan Specification Model AD-1219-230Probe General type Range...
SKU: AD-1219-230
Availability:

1 in Stock

โพรบวัดอุณหภูมิทั่วไป hioki 9180

โพรบวัดอุณหภูมิทั่วไป hioki 9180 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟาเรด เครื...
SKU: HIOKI9180
Availability:

1 in Stock

โพรบวัดอุณหภูมิทั่วไป hioki 9181

โพรบวัดอุณหภูมิทั่วไป hioki 9181 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟาเรด เครื...
SKU: HIOKI9181
Availability:

1 in Stock

โพรบวัดอุณหภูมิทั่วไป hioki 9183

โพรบวัดอุณหภูมิทั่วไป hioki 9183 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟาเรด เครื...
SKU: Hioki9183
Availability:

1 in Stock

โพรบวัดอุณหภูมิทั่วไป hioki 9472

โพรบวัดอุณหภูมิทั่วไป hioki 9472 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟาเรด เครื...
SKU: HIOKI9472
Availability:

1 in Stock

โพรบวัดอุณหภูมิทั่วไป hioki 9473

โพรบวัดอุณหภูมิทั่วไป hioki 9473 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟาเรด เครื...
SKU: HIOKI9473
Availability:

1 in Stock

โพรบวัดอุณหภูมิทั่วไป hioki 9475

โพรบวัดอุณหภูมิทั่วไป hioki 9475 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟาเรด เครื...
SKU: HIOKI9475
Availability:

1 in Stock

โพรบวัดอุณหภูมิทั่วไป hioki 9476

โพรบวัดอุณหภูมิทั่วไป hioki 9476 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟาเรด เครื...
SKU: HIOKI9476
Availability:

1 in Stock

โพรบวัดอุณหภูมิทั่วไป Lutron tp-03 max 1050c

TP-03 โพรบวัดอุณหภูมิทั่วไป ช่วงการวัดอุณหภูมิ -40 ถึง 1050℃ ความยาวเซนเซอร์ ø8 x 150 mm. สายโพรบยาว 1 เมตร ยี่ห้อ Lutron...
SKU: TP-03
Availability:

1 in Stock

โพรบวัดอุณหภูมิทั่วไป lutron รุ่น tp-02a

โพรบวัดอุณหภูมิทั่วไป lutron รุ่น tp-02a เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟา...
SKU: TP-02A
Availability:

1 in Stock

โพรบวัดอุณหภูมิปลายแหลม Ad-1218-230

โพรบวัดอุณหภูมิปลายแหลม AD-1218-230 Stainless steel Max.700℃ (Type K) โพรบวัดอุณหภูมิปลายแหลม (Stainless steel handle Probe) ใช้สำหรับของเหลว ของที่มีความหนืด และกึ่งแข็ง Thermocouple Type K...
SKU: AD-1218-230
Availability:

1 in Stock

โพรบวัดอุณหภูมิพร้อมอแดปเตอร์ flir ta60

โพรบวัดอุณหภูมิพร้อมอแดปเตอร์ flir ta60 เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น ความชื้น เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นผลไม้อบแห้ง เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง เครื่องวัดควา...
SKU: FLIR TA60
Availability:

1 in Stock

โพรบวัดอุณหภูมิพื้นผิวแบบสัมผัสพื้นผิว lutron รุ่น tp-04

โพรบวัดอุณหภูมิพื้นผิวแบบสัมผัสพื้นผิว lutron รุ่น tp-04 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องว...
SKU: TP-04
Availability:

1 in Stock

โพรบวัดอุณหภูมิสำหรับ HIOKI-3450 Hioki-9451

โพรบวัดอุณหภูมิสำหรับ HIOKI-3450 Hioki-9451 HIOKI-9451 โพรบวัดอุณหภูมิ (Type K) Platinum resistance ช่วงการวัดอุณหภูมิ 50 ถึง 150℃ ความยาวเซนเซอร์ 1.5 เมตร ยี่ห้อ HIOKI ประเทศ Japan...
SKU: โพรบวัดอุณหภู
Availability:

1 in Stock

โพรบวัดอุณหภูมิสำหรับเครื่องวัดพีเอช Lutron TP-07 Temperature probe for pH meter

สำหรับฟังก์ชั่นชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติในโหมดการวัดกรดด่าง สำหรับเครื่องวัดกรดด่างรุ่น PH-221, PH-230SD, WA-2017SD ช่วงการวัด 0 ถึง 60°C ยี่ห้อ Lutron...
SKU: TP-07
Availability:

1 in Stock

โพรบวัดอุณหภูมิสำหรับเครื่องวัดพีเอช lutron รุ่น tp-06

โพรบวัดอุณหภูมิสำหรับเครื่องวัดพีเอช lutron รุ่น tp-06 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัด...
SKU: TP-06
Availability:

1 in Stock

โพรบวัดอุณหภูมิเทอร์โมคัปเปิลชนิดยืดหยุ่น fluke 80pk-11

โพรบวัดอุณหภูมิเทอร์โมคัปเปิลชนิดยืดหยุ่น fluke 80pk-11 เครื่องมือวัดอุณหภูมิสัมผัสกับพื้นผิว เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบพกพา เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดอุหภูมิ อุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส โฟรบวัดอุณ...
SKU: Fluke 80PK-11
Availability:

1 in Stock

Showing 7111–30 of 7220 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....