เครื่องวัดความเค็ม

เครื่องวัดความเค็ม วัดความเค็ม ความเค็ม เครื่องทดสอบความเค็ม ชุดทดสอบความเค็ม เครื่องตรวจสอบความเค็ม ทดสอบความเค็ม ตรวจสอบความเค็ม ชุดเทสความเค็ม วัดความเค็มดิจิตอล Salinity meter salinity tester salinity chesker salinity test kid salinity detecter

เครื่องวัดความเค็ม

HandyLab 680 เครื่องวัดคุณภาพน้ำ

HandyLab 680 เครื่องวัดคุณภาพน้ำ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ – เทคโนโลยี IDS (Intelligent Digital Sensor) ลดการรบกวนสัญญาณการวัด – มีฟังก์ชั่นอ่านค่าอัตโนมัติ ทำให้ได้ค่าการวัดที่เสถียร แม่นยำ – มีฟัง...
SKU: HandyLab 680
Availability:

1 in Stock

ชุดการนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ jenco 3175k0.1

ชุดการนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ jenco 3175k0.1 เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า วัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดคามนำไฟฟ้า เครื่องทดสอบความนำไฟฟ้า คอนดักทีฟมิเตอร์ เครื่องวัดฉนวน เครื่องวัดความเป็นฉนวน เครื่องตรวจสอบความนำ...
SKU: 3175K0.1
Availability:

1 in Stock

ชุดการนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ jenco 3175k0.1-1

ชุดการนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ jenco 3175k0.1-1 เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า วัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดคามนำไฟฟ้า เครื่องทดสอบความนำไฟฟ้า คอนดักทีฟมิเตอร์ เครื่องวัดฉนวน เครื่องวัดความเป็นฉนวน เครื่องตรวจสอบความ...
SKU: 3175K0.1-1
Availability:

1 in Stock

ชุดการนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ jenco 3175k0.1-2

ชุดการนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ jenco 3175k0.1-2 เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า วัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดคามนำไฟฟ้า เครื่องทดสอบความนำไฟฟ้า คอนดักทีฟมิเตอร์ เครื่องวัดฉนวน เครื่องวัดความเป็นฉนวน เครื่องตรวจสอบความ...
SKU: 3175K0.1-2
Availability:

1 in Stock

ชุดการนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ jenco 3175k0.1-3

ชุดการนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ jenco 3175k0.1-3 เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า วัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดคามนำไฟฟ้า เครื่องทดสอบความนำไฟฟ้า คอนดักทีฟมิเตอร์ เครื่องวัดฉนวน เครื่องวัดความเป็นฉนวน เครื่องตรวจสอบความ...
SKU: 3175K0.1-3
Availability:

1 in Stock

ชุดการนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ jenco 3175ka1

ชุดการนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ jenco 3175ka1 เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า วัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดคามนำไฟฟ้า เครื่องทดสอบความนำไฟฟ้า คอนดักทีฟมิเตอร์ เครื่องวัดฉนวน เครื่องวัดความเป็นฉนวน เครื่องตรวจสอบความนำไ...
SKU: 3175KA1
Availability:

1 in Stock

ชุดการนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ jenco 3175ka1-1

ชุดการนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ jenco 3175ka1-1 เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า วัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดคามนำไฟฟ้า เครื่องทดสอบความนำไฟฟ้า คอนดักทีฟมิเตอร์ เครื่องวัดฉนวน เครื่องวัดความเป็นฉนวน เครื่องตรวจสอบความน...
SKU: 3175KA1-1
Availability:

1 in Stock

ชุดการนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ jenco 3175ka1-2

ชุดการนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ jenco 3175ka1-2 เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า วัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดคามนำไฟฟ้า เครื่องทดสอบความนำไฟฟ้า คอนดักทีฟมิเตอร์ เครื่องวัดฉนวน เครื่องวัดความเป็นฉนวน เครื่องตรวจสอบความน...
SKU: 3175KA1-2
Availability:

1 in Stock

ชุดการนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ jenco 3175ka1-3

ชุดการนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ jenco 3175ka1-3 เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า วัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดคามนำไฟฟ้า เครื่องทดสอบความนำไฟฟ้า คอนดักทีฟมิเตอร์ เครื่องวัดฉนวน เครื่องวัดความเป็นฉนวน เครื่องตรวจสอบความน...
SKU: 3175KA1-3
Availability:

1 in Stock

ชุดการนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ jenco 3175ka1-4

ชุดการนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ jenco 3175ka1-4 เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า วัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดคามนำไฟฟ้า เครื่องทดสอบความนำไฟฟ้า คอนดักทีฟมิเตอร์ เครื่องวัดฉนวน เครื่องวัดความเป็นฉนวน เครื่องตรวจสอบความน...
SKU: 3175KA1-4
Availability:

1 in Stock

ชุดอุปกรณ์วัดค่าการนำไฟฟ้าแบบใช้มือถือ jenco 3250nk1

ชุดอุปกรณ์วัดค่าการนำไฟฟ้าแบบใช้มือถือ jenco 3250nk1 เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า วัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดคามนำไฟฟ้า เครื่องทดสอบความนำไฟฟ้า คอนดักทีฟมิเตอร์ เครื่องวัดฉนวน เครื่องวัดความเป็นฉนวน เครื่อง...
SKU: 3250NK1
Availability:

1 in Stock

ชุดอุปกรณ์วัดค่าการนำไฟฟ้าแบบใช้มือถือ jenco 3250nk1-1

ชุดอุปกรณ์วัดค่าการนำไฟฟ้าแบบใช้มือถือ jenco 3250nk1-1 เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า วัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดคามนำไฟฟ้า เครื่องทดสอบความนำไฟฟ้า คอนดักทีฟมิเตอร์ เครื่องวัดฉนวน เครื่องวัดความเป็นฉนวน เครื่...
SKU: 3250NK1-1
Availability:

1 in Stock

ชุดอุปกรณ์วัดค่าการนำไฟฟ้าแบบใช้มือถือ jenco 3250nk1-2

ชุดอุปกรณ์วัดค่าการนำไฟฟ้าแบบใช้มือถือ jenco 3250nk1-2 เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า วัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดคามนำไฟฟ้า เครื่องทดสอบความนำไฟฟ้า คอนดักทีฟมิเตอร์ เครื่องวัดฉนวน เครื่องวัดความเป็นฉนวน เครื่...
SKU: 3250NK1-2
Availability:

1 in Stock

ชุดอุปกรณ์วัดค่าการนำไฟฟ้าแบบใช้มือถือ jenco 3250nk1-3

ชุดอุปกรณ์วัดค่าการนำไฟฟ้าแบบใช้มือถือ jenco 3250nk1-3 เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า วัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดคามนำไฟฟ้า เครื่องทดสอบความนำไฟฟ้า คอนดักทีฟมิเตอร์ เครื่องวัดฉนวน เครื่องวัดความเป็นฉนวน เครื่...
SKU: 3250NK1-3
Availability:

1 in Stock

ชุดอุปกรณ์วัดค่าการนำไฟฟ้าแบบใช้มือถือ jenco 3250nk1-4

ชุดอุปกรณ์วัดค่าการนำไฟฟ้าแบบใช้มือถือ jenco 3250nk1-4 เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า วัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดคามนำไฟฟ้า เครื่องทดสอบความนำไฟฟ้า คอนดักทีฟมิเตอร์ เครื่องวัดฉนวน เครื่องวัดความเป็นฉนวน เครื่...
SKU: 3250NK1-4
Availability:

1 in Stock

ชุดอุปกรณ์วัดค่าการนำไฟฟ้าแบบใช้มือถือ jenco 3251nk1

ชุดอุปกรณ์วัดค่าการนำไฟฟ้าแบบใช้มือถือ jenco 3251nk1 เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า วัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดคามนำไฟฟ้า เครื่องทดสอบความนำไฟฟ้า คอนดักทีฟมิเตอร์ เครื่องวัดฉนวน เครื่องวัดความเป็นฉนวน เครื่อง...
SKU: 3251NK1
Availability:

1 in Stock

ชุดอุปกรณ์วัดค่าการนำไฟฟ้าแบบใช้มือถือ jenco 3251nk1-1

ชุดอุปกรณ์วัดค่าการนำไฟฟ้าแบบใช้มือถือ jenco 3251nk1-1 เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า วัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดคามนำไฟฟ้า เครื่องทดสอบความนำไฟฟ้า คอนดักทีฟมิเตอร์ เครื่องวัดฉนวน เครื่องวัดความเป็นฉนวน เครื่...
SKU: 3251NK1-1
Availability:

1 in Stock

ชุดอุปกรณ์วัดค่าการนำไฟฟ้าแบบใช้มือถือ jenco 3251nk1-2

ชุดอุปกรณ์วัดค่าการนำไฟฟ้าแบบใช้มือถือ jenco 3251nk1-2 เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า วัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดคามนำไฟฟ้า เครื่องทดสอบความนำไฟฟ้า คอนดักทีฟมิเตอร์ เครื่องวัดฉนวน เครื่องวัดความเป็นฉนวน เครื่...
SKU: 3251NK1-2
Availability:

1 in Stock

ชุดอุปกรณ์วัดค่าการนำไฟฟ้าแบบใช้มือถือ jenco 3251nk1-3

ชุดอุปกรณ์วัดค่าการนำไฟฟ้าแบบใช้มือถือ jenco 3251nk1-3 เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า วัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดคามนำไฟฟ้า เครื่องทดสอบความนำไฟฟ้า คอนดักทีฟมิเตอร์ เครื่องวัดฉนวน เครื่องวัดความเป็นฉนวน เครื่...
SKU: 3251NK1-3
Availability:

1 in Stock

ชุดอุปกรณ์วัดค่าการนำไฟฟ้าแบบใช้มือถือ jenco 3251nk1-4

ชุดอุปกรณ์วัดค่าการนำไฟฟ้าแบบใช้มือถือ jenco 3251nk1-4 เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า วัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดคามนำไฟฟ้า เครื่องทดสอบความนำไฟฟ้า คอนดักทีฟมิเตอร์ เครื่องวัดฉนวน เครื่องวัดความเป็นฉนวน เครื่...
SKU: 3251NK1-4
Availability:

1 in Stock

มัลติพารามิเตอร์ apera pc8500

APERA PC8500 Handheld Kit (หลายพารามิเตอร์: pH, Conductivity, TDS, Salinity, Temp) pH ช่วง (-2.00 ~ 16.00) pH ความละเอียด 0.1 / 0.01 pH ความถูกต้อง 0.01 pH? 1 หลัก การชดเชยอุณหภูมิ (0 ~ 100)? C (...
SKU: APERA PC8500
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความต้านทานแบบตั้งโต๊ะ hanna hi5321

เครื่องวัดความต้านทานแบบตั้งโต๊ะ hanna hi5321 เครื่องวัดความเค็ม วัดความเค็ม ความเค็ม เครื่องทดสอบความเค็ม ชุดทดสอบความเค็ม เครื่องตรวจสอบความเค็ม ทดสอบความเค็ม ตรวจสอบความเค็ม ชุดเทสความเค็ม วัดความเ...
SKU: HI5321
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเข้มข้นแบบดิจิตอล atago qr-naoh

ATAGO เครื่องวัดความเข้มข้นแบบดิจิตอล QR-NaOH
SKU: Atago-QR-NaOH
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเค็ม apera salt20

APERA Salt20 ชุดทดสอบความเค็ม จุดสอบเทียบ 1 pt ช่วงการวัด 0-10.00 ppt ความละเอียด 0.01 ppt ความแม่นยำสัมพัทธ์± 1% F.S....
SKU: APERA Salt20
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเค็ม atago es-421

ATAGO เครื่องวัดความเค็ม ES-421
SKU: ATAGO-ES-421
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเค็ม atago master-10m

เครื่องมือนี้ออกแบบมาเพื่อควบคุมความเข้มข้นของน้ำเค็มเช่นในการปรุงอาหารหรือล้างอาหารทะเลและใช้วัสดุใหม่ที่ทนทานต่อตัวอย่างที่มีรสเค็มและเป็นกรด MASTER-S10M เป็นทางเลือกอื่นที่ดีเมื่อทนต่อน้ำได้...
SKU: ATAGO-MASTER-
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเค็ม ATAGO MASTER-BX S28M

เครื่องวัดความเค็ม ATAGO MASTER-BX S28M
SKU: ATAGO-MASTER-
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเค็ม ATAGO MASTER-S Mill M

เครื่องวัดความเค็ม ATAGO MASTER-S Mill M
SKU: ATAGO-MASTER-
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเค็ม atago master-s28m

ATAGO เครื่องวัดความเค็ม MASTER-S28M
SKU: ATAGO MASTER-
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเค็ม atago pal-06s

ATAGO เครื่องวัดความเค็ม PAL-06S
SKU: ATAGO-PAL-06S
Availability:

1 in Stock

Showing 1–30 of 68 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....