เครื่องวัดไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์

เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคลมป์วัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์วัดไฟรั่ว แคลมป์เพาเวอร์มิเตอร์

เครื่องวัดไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์

Cable Tester SMB-TS-8108

Multi-function cable tester with LCD. Cixi Sembanx Electronic Technology Co. Ltd. is a China mainland-based manufacturer of telecom and connectors. We provide a full series of patch panels keystone ja...
SKU: SMB-TS-8108
Availability:

1 in Stock

DT-320 320B series are 3000A True RMS AC Flex Clamp Meters

DT-320 320B series are 3000A True RMS AC Flex Clamp Meters
SKU: DT-320/320B s
Availability:

1 in Stock

กระดาษบันทึกข้อมูล hioki 1196

กระดาษบันทึกข้อมูล hioki 1196 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้ส...
SKU: Hioki1196
Availability:

1 in Stock

กระดาษเช็ดทำความสะอาด fluke meter cleaner

กระดาษเช็ดทำความสะอาด fluke meter cleaner เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิ...
SKU: Fluke Meter
Availability:

1 in Stock

กระเป๋า fluke c125

กระเป๋า fluke c125 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคลมป์วั...
SKU: fluke c125
Availability:

1 in Stock

กระเป๋า fluke c500s

กระเป๋า fluke c500s เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคลมป์ว...
SKU: Fluke C500S
Availability:

1 in Stock

กระเป๋าเก็บตัวเครื่องและอุปกรณ์ hioki 9720-01

กระเป๋าเก็บตัวเครื่องและอุปกรณ์ hioki 9720-01 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลม...
SKU: Hioki9720-01
Availability:

1 in Stock

กระเป๋าเก็บตัวเครื่องและอุปกรณ์ hioki c1002

กระเป๋าเก็บตัวเครื่องและอุปกรณ์ hioki c1002 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์...
SKU: Hioki C1002
Availability:

1 in Stock

กระเป๋าใส่เครื่องมือวัด hioki c0201

กระเป๋าใส่เครื่องมือวัด hioki c0201
SKU: Hioki C0201
Availability:

1 in Stock

กระเป๋าใส่เครื่องมือวัด hioki c0202

กระเป๋าใส่เครื่องมือวัด hioki c0202 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แ...
SKU: Hioki C0202
Availability:

1 in Stock

กระเป๋าใหญ่ fluke c500l

กระเป๋าใหญ่ fluke c500l เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคล...
SKU: Fluke C500L
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน-มัลติมิเตอร์ cem dt-9889

กล้องถ่ายภาพความร้อน-มัลติมิเตอร์ cem dt-9889 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลม...
SKU: CEM DT-9889
Availability:

1 in Stock

คลิปหนีบ hioki 9243

คลิปหนีบ hioki 9243 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคลมป์ว...
SKU: Hioki9243
Availability:

1 in Stock

คีมปอกสายไฟ Need-L-Lock Crimping Pliers

The Need-L-Lock crimping pliers' patented four-in-one tool combines a UR/UY/UG crimper needle nose pliers wire stripper and cutter. This means one less tool on your belt! These crimping pliers' aligne...
SKU: Need-L-Lock C
Availability:

1 in Stock

ชุดคลิปจระเข้ขนาดเล็ก hioki l4934

ชุดคลิปจระเข้ขนาดเล็ก hioki l4934 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบ...
SKU: Hioki L4934
Availability:

1 in Stock

ชุดคอมโบคิท fluke 179/eda2

ชุดคอมโบคิท fluke 179/eda2 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย...
SKU: Fluke 179/EDA
Availability:

1 in Stock

ชุดคิท fluke 289/ir3000

ชุดคิท fluke 289/ir3000 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคล...
SKU: ชุดคิท Fluke
Availability:

1 in Stock

ชุดคิท fluke 787

ชุดคิท fluke 787 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคลมป์วัดก...
SKU: Fluke 787
Availability:

1 in Stock

ชุดคิท fluke 83

ชุดคิท fluke 83 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคลมป์วัดกร...
SKU: Fluke 83
Availability:

1 in Stock

ชุดคิท fluke 85

ชุดคิท fluke 85 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคลมป์วัดกร...
SKU: Fluke 85
Availability:

1 in Stock

ชุดคิท fluke 87

ชุดคิท fluke 87 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคลมป์วัดกร...
SKU: Fluke 87
Availability:

1 in Stock

ชุดคิท fluke 87-3

ชุดคิท fluke 87-3 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคลมป์วัด...
SKU: Fluke 87-3
Availability:

1 in Stock

ชุดคิทโพรบ fluke l210

ชุดคิทโพรบ fluke l210 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคลมป...
SKU: Fluke L210
Availability:

1 in Stock

ชุดคิทโพรบ Fluke L211 Probe Light Kit

Special value combo pairs the new L200 Probe Light with one of the most popular test leads by Fluke and a handy carrying case.
SKU: Fluke L211 Pr
Availability:

1 in Stock

ชุดดิจิตอลมัลติมิเตอร์สำหรับงานรถยนต์ รุ่น dy2201

จำหน่ายชุดดิจิตอลมัลติมิเตอร์สำหรับงานรถยนต์ รุ่น dy2201 Series digital automotive multimeter ชุดดิจิตอลมัลติมิเตอร์สำหรับงานรถยนต์ รุ่น dy2201d มัลติมิเตอร์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องทดสอบกระแส เคร...
SKU: dy2201
Availability:

1 in Stock

ชุดทดสอบ fluke ts 22

ชุดทดสอบ fluke ts 22 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แคลมป์...
SKU: Fluke TS 22
Availability:

1 in Stock

ชุดทดสอบการเข้าถึงเเบบบาง fluke tp1

ชุดทดสอบการเข้าถึงเเบบบาง fluke tp1 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แ...
SKU: Fluke TP1
Availability:

1 in Stock

ชุดทดสอบตะกั่ว fluke tl223

ชุดทดสอบตะกั่ว fluke tl223 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย...
SKU: Fluke TL223
Availability:

1 in Stock

ชุดทดสอบตะกั่ว fluke tl75

ชุดทดสอบตะกั่ว fluke tl75 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้สาย แ...
SKU: Fluke TL75
Availability:

1 in Stock

Showing 1–30 of 880 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....