เครื่องมือห้องแลป

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อิเลคโทเคมี ชุดเคมีไฟฟ้า เครื่องกวนสารละลาย เครื่องปั่นสารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่น เครื่องบด เครื่องมือวัดแรงบิด เครื่องมือวัดแรงหนืด อุปกรณ์ให้ความร้อน เครื่องควบคุมอุณหภูมิ เตาอบ เครื่องปั่นระเหย เครื่องปั่นเหวี่ยง ระบบเครื่องปฏิกรณ์ เทคโนโลยีสูญญากาศ การจัดการของเหลว การควบคุมและการวัด แคลอรี่มิเตอร์

เครื่องมือห้องแลป

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 10 auto FLEX IKA

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 10 auto FLEX IKA
SKU: RV 10 auto FL
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 10 auto pro FLEX IKA

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 10 auto pro FLEX IKA
SKU: RV 10 auto pr
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 10 auto pro V IKA

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 10 auto pro V IKA
SKU: RV 10 auto pr
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 10 auto pro V-C IKA

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 10 auto pro V-C IKA
SKU: RV 10 auto pr
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 10 auto V IKA

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 10 auto V IKA
SKU: RV 10 auto V
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 10 auto V-C IKA

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 10 auto V-C IKA
SKU: RV 10 auto V-
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 10 digital FLEX IKA

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 10 digital FLEX IKA
SKU: RV 10 digital
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 10 digital V IKA

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 10 digital V IKA
SKU: RV 10 digital
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 10 digital V-C IKA

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 10 digital V-C IKA
SKU: RV 10 digital
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 10 digital with Dry Ice Condenser coated IKA

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 10 digital with Dry Ice Condenser coated IKA
SKU: RV 10 digital
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 10 digital with Dry Ice Condenser IKA

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 10 digital with Dry Ice Condenser IKA
SKU: RV 10 digital
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 3 FLEX IKA

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 3 FLEX IKA
SKU: RV 3 FLEX IKA
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 3 V IKA

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 3 V IKA
SKU: RV 3 V IKA
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 3 V-C IKA

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 3 V-C IKA
SKU: RV 3 V-C IKA
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 3 with Dry Ice Condenser coated IKA

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 3 with Dry Ice Condenser, coated IKA
SKU: RV 3 with Dry
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 3 with Dry Ice Condenser IKA

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 3 with Dry Ice Condenser IKA
SKU: RV 3 with Dry
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 8 FLEX IKA

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 8 FLEX IKA
SKU: RV 8 FLEX IKA
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 8 V IKA

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 8 V IKA
SKU: RV 8 V IKA
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 8 V-C IKA

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 8 V-C IKA
SKU: RV 8 V-C IKA
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 8 with Dry Ice Condenser IKA

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 8 with Dry Ice Condenser IKA
SKU: RV 8 with Dry
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 8 with Dry Ice Condenser, coated IKA

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 8 with Dry Ice Condenser, coated IKA
SKU: RV 8 with Dry
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ EUROSTAR 100 control IKA

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ EUROSTAR 100 control IKA
SKU: EUROSTAR 100
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ EUROSTAR 100 digital IKA

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ EUROSTAR 100 digital IKA
SKU: EUROSTAR 100
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ EUROSTAR 20 digital IKA

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ EUROSTAR 20 digital IKA
SKU: EUROSTAR 20 d
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ EUROSTAR 20 high speed digital IKA

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ EUROSTAR 20 high speed digital IKA
SKU: EUROSTAR 20 h
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ EUROSTAR 200 control IKA

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ EUROSTAR 200 control IKA
SKU: EUROSTAR 200
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ EUROSTAR 200 control P4 IKA

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ EUROSTAR 200 control P4 IKA
SKU: EUROSTAR 200
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ EUROSTAR 200 digital IKA

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ EUROSTAR 200 digital IKA
SKU: EUROSTAR 200
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ EUROSTAR 40 digital IKA

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ EUROSTAR 40 digital IKA
SKU: EUROSTAR 40 d
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ EUROSTAR 400 control IKA

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ EUROSTAR 400 control IKA
SKU: EUROSTAR 400
Availability:

1 in Stock

Showing 121–30 of 239 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....