เครื่องมือห้องแลป IKA

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อิเลคโทเคมี ชุดเคมีไฟฟ้า เครื่องกวนสารละลาย เครื่องปั่นสารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่น เครื่องบด เครื่องมือวัดแรงบิด เครื่องมือวัดแรงหนืด อุปกรณ์ให้ความร้อน เครื่องควบคุมอุณหภูมิ เตาอบ เครื่องปั่นระเหย เครื่องปั่นเหวี่ยง ระบบเครื่องปฏิกรณ์ เทคโนโลยีสูญญากาศ การจัดการของเหลว การควบคุมและการวัด แคลอรี่มิเตอร์

เครื่องมือห้องแลป IKA

เครื่องปั่นผสมด้วยความเร็วสูง ไอเคเอ ULTRA-TURRAX Tube Drive P control Workstation IKA

เครื่องปั่นผสมด้วยความเร็วสูง ไอเคเอ ULTRA-TURRAX Tube Drive P control Workstation IKA
SKU: ULTRA-TURRAX
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 10 auto FLEX IKA

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 10 auto FLEX IKA
SKU: RV 10 auto FL
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 10 auto pro FLEX IKA

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 10 auto pro FLEX IKA
SKU: RV 10 auto pr
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 10 auto pro V IKA

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 10 auto pro V IKA
SKU: RV 10 auto pr
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 10 auto pro V-C IKA

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 10 auto pro V-C IKA
SKU: RV 10 auto pr
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 10 auto V IKA

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 10 auto V IKA
SKU: RV 10 auto V
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 10 auto V-C IKA

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 10 auto V-C IKA
SKU: RV 10 auto V-
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 10 digital FLEX IKA

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 10 digital FLEX IKA
SKU: RV 10 digital
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 10 digital V IKA

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 10 digital V IKA
SKU: RV 10 digital
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 10 digital V-C IKA

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 10 digital V-C IKA
SKU: RV 10 digital
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 10 digital with Dry Ice Condenser coated IKA

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 10 digital with Dry Ice Condenser coated IKA
SKU: RV 10 digital
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 10 digital with Dry Ice Condenser IKA

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 10 digital with Dry Ice Condenser IKA
SKU: RV 10 digital
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 3 FLEX IKA

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 3 FLEX IKA
SKU: RV 3 FLEX IKA
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 3 V IKA

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 3 V IKA
SKU: RV 3 V IKA
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 3 V-C IKA

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 3 V-C IKA
SKU: RV 3 V-C IKA
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 3 with Dry Ice Condenser coated IKA

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 3 with Dry Ice Condenser coated IKA
SKU: RV 3 with Dry
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 3 with Dry Ice Condenser IKA

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 3 with Dry Ice Condenser IKA
SKU: RV 3 with Dry
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 8 FLEX IKA

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 8 FLEX IKA
SKU: RV 8 FLEX IKA
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 8 V IKA

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 8 V IKA
SKU: RV 8 V IKA
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 8 V-C IKA

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 8 V-C IKA
SKU: RV 8 V-C IKA
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 8 with Dry Ice Condenser IKA

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 8 with Dry Ice Condenser IKA
SKU: RV 8 with Dry
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 8 with Dry Ice Condenser, coated IKA

เครื่องปั่นระเหยสารแบบหมุน ไอเคเอ RV 8 with Dry Ice Condenser coated IKA
SKU: RV 8 with Dry
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ EUROSTAR 100 control IKA

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ EUROSTAR 100 control IKA
SKU: EUROSTAR 100
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ EUROSTAR 100 digital IKA

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ EUROSTAR 100 digital IKA
SKU: EUROSTAR 100
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ EUROSTAR 20 digital IKA

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ EUROSTAR 20 digital IKA
SKU: EUROSTAR 20 d
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ EUROSTAR 20 high speed digital IKA

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ EUROSTAR 20 high speed digital IKA
SKU: EUROSTAR 20 h
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ EUROSTAR 200 control IKA

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ EUROSTAR 200 control IKA
SKU: EUROSTAR 200
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ EUROSTAR 200 control P4 IKA

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ EUROSTAR 200 control P4 IKA
SKU: EUROSTAR 200
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ EUROSTAR 200 digital IKA

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ EUROSTAR 200 digital IKA
SKU: EUROSTAR 200
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ EUROSTAR 40 digital IKA

เครื่องปั่นสารละลาย ไอเคเอ EUROSTAR 40 digital IKA
SKU: EUROSTAR 40 d
Availability:

1 in Stock

Showing 121–30 of 240 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....