เครื่องวัดแก๊ส

เครื่องวัดแก๊ส เครื่อวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่อวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดแก๊สออกซิเจน เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน ครื่องตรวจวัดแก๊ส ครื่องตรวจวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซต์ เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ เครื่องมือตรวจสอบฟอร์มาลดีไฮด์ แก๊ส ก๊าซ

เครื่องวัดแก๊ส

BH-4A เครื่องตรวจจับก๊าซหลายตัวแบบพกพา

เครื่องตรวจจับก๊าซหลายตัวแบบพกพา BH-4A สามารถตรวจจับก๊าซที่ติดไฟได้ O2 และก๊าซพิษอีกสองประเภทอย่างต่อเนื่องและพร้อมกัน ใช้กันอย่างแพร่หลายในบริเวณที่ต้องการป้องกันการระเบิดหรือการรั่วไหลของก๊าซพิษ...
SKU: BH-4A
Availability:

1 in Stock

BH-4AS เครื่องตรวจจับก๊าซหลายชนิดแบบพกพา

เครื่องตรวจจับก๊าซหลายตัวแบบพกพา BH-4AS สามารถตรวจจับก๊าซที่ติดไฟได้ O2 และก๊าซพิษอีกสองประเภทอย่างต่อเนื่องและพร้อมกัน ใช้กันอย่างแพร่หลายในบริเวณที่ต้องการป้องกันการระเบิดหรือการรั่วไหลของก๊าซพิษ...
SKU: BH-4AS
Availability:

1 in Stock

BH-4S เครื่องตรวจจับก๊าซหลายชนิดแบบพกพา

เครื่องตรวจจับก๊าซหลายตัวแบบพกพา BH-4S สามารถตรวจจับก๊าซที่ติดไฟได้ O2 และก๊าซพิษอีกสองประเภทอย่างต่อเนื่องและพร้อมกัน ใช้กันอย่างแพร่หลายในบริเวณที่ต้องการป้องกันการระเบิดหรือการรั่วไหลของก๊าซพิษ...
SKU: BH-4S
Availability:

1 in Stock

BH-H3-C2H4 สัญญาณเตือนแก๊สอิทิลีนพร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซ BH-H3-C2H4 เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิตด้วยเทคโนโลยีข...
SKU: BH-H3-C2H4
Availability:

1 in Stock

BH-H3-C2H4O สัญญาณเตือนแก๊สอิทิลีนออกไซด์พร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซอิทิลีนออกไซด์ BH-H3-C2H4O เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิ...
SKU: BH-H3-C2H4O
Availability:

1 in Stock

BH-H3-C2H5OH สัญญาณเตือนแก๊สเอทานอลพร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซเอทานอล BH-H3-C2H5OH เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิตด้วยเ...
SKU: BH-H3-C2H5OH
Availability:

1 in Stock

BH-H3-C3H8 สัญญาณเตือนแก๊สโพรเพนพร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซโพรเพน BH-H3-C3H8 เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิตด้วยเทคโ...
SKU: BH-H3-C3H8
Availability:

1 in Stock

BH-H3-C6H6 สัญญาณเตือนแก๊สเบนซีนพร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซเบนซีน BH-H3-C6H6 เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิตด้วยเทคโ...
SKU: BH-H3-C6H6
Availability:

1 in Stock

BH-H3-CH2O สัญญาณเตือนแก๊สฟอร์มัลดีไฮด์พร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซฟอร์มัลดีไฮด์ BH-H3-CH2O เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิตด...
SKU: BH-H3-CH2O
Availability:

1 in Stock

BH-H3-CH4 สัญญาณเตือนแก๊สมีเทนพร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซมีเทน BH-H3-CH4 เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิตด้วยเทคโนโ...
SKU: BH-H3-CH4
Availability:

1 in Stock

BH-H3-CL2 สัญญาณเตือนแก๊สคลอรีนพร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซคลอรีน BH-H3-CL2 เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิตด้วยเทคโน...
SKU: BH-H3-CL2
Availability:

1 in Stock

BH-H3-CO สัญญาณเตือนแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์พร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ BH-H3-CO เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิต...
SKU: BH-H3-CO
Availability:

1 in Stock

BH-H3-CO2 สัญญาณเตือนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ BH-H3-CO2 เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิ...
SKU: BH-H3-CO2
Availability:

1 in Stock

BH-H3-CO3 สัญญาณเตือนแก๊สคาร์บอเนตพร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซคาร์บอเนต BH-H3-CO3 เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิตด้วยเท...
SKU: BH-H3-CO3
Availability:

1 in Stock

BH-H3-H2 สัญญาณเตือนแก๊สไฮโดรเจนพร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซไฮโดรเจน BH-H3-H2 เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิตด้วยเทคโ...
SKU: BH-H3-H2
Availability:

1 in Stock

BH-H3-H2S สัญญาณเตือนแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟดพร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ BH-H3-H2S เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิต...
SKU: BH-H3-H2S
Availability:

1 in Stock

BH-H3-HCL สัญญาณเตือนแก๊สไฮโดรคลอริกพร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซไฮโดรคลอริก BH-H3-HCL เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิตด้วย...
SKU: BH-H3-HCL
Availability:

1 in Stock

BH-H3-HCN สัญญาณเตือนแก๊สไฮโดรเจนไซยาไนด์พร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์ BH-H3-HCN เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิ...
SKU: BH-H3-HCN
Availability:

1 in Stock

BH-H3-NH3 สัญญาณเตือนแก๊สแอมโมเนียพร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซแอมโนเนีย BH-H3-NH3 เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิตด้วยเท...
SKU: BH-H3-NH3
Availability:

1 in Stock

BH-H3-NO สัญญาณเตือนแก๊สไนตริกออกไซด์พร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซไนตริกออกไซด์ BH-H3-NO เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิตด้ว...
SKU: BH-H3-NO
Availability:

1 in Stock

BH-H3-NO2 สัญญาณเตือนแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์พร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ BH-H3-NO2 เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผล...
SKU: BH-H3-NO2
Availability:

1 in Stock

BH-H3-O2 สัญญาณเตือนแก๊สออกซิเจนพร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซออกซิเจน BH-H3-O2 เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิตด้วยเทคโ...
SKU: BH-H3-O2
Availability:

1 in Stock

BH-H3-PH3 สัญญาณเตือนแก๊สฟอสฟีนพร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซฟอสฟีน BH-H3-PH3 เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิตด้วยเทคโน...
SKU: BH-H3-PH3
Availability:

1 in Stock

BH-H3-SO2 สัญญาณเตือนแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์พร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ BH-H3-SO2 เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผล...
SKU: BH-H3-SO2
Availability:

1 in Stock

BH-H3-VOC สัญญาณเตือนสารประกอบอินทรีย์พร้อมวาล์วปิด

สัญญาณเตือนสารประกอบอินทรีย์ BH-H3-VOC เป็นสัญญาณเตือนก๊าซในครัวเรือนชนิดติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซหรือไอระเหยที่ติดไฟได้และเป็นพิษโดยใช้ส่วนประกอบที่ไวต่ออากาศคุณภาพสูงและผลิตด้...
SKU: BH-H3-VOC
Availability:

1 in Stock

BH90E-C3H8 เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซโพรเพนแบบพกพา

เครื่องตรวจจับก๊าซโพรเพนแบบพกพา BH90E-C3H8 เป็นเครื่องตรวจจับก๊าซชนิดใหม่ที่ใช้เทคนิค LSI และเป็นไปตามมาตรฐานเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับสากล ด้วยเซ็นเซอร์กึ่งตัวนำคุณภาพสูงนำเข้าและไมโครคอนโทรลเลอร์ฝังตัว...
SKU: BH90E-C3H8
Availability:

1 in Stock

BH90E-CH4 เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซมีเทนแบบพกพา

เครื่องตรวจจับก๊าซมีเทนแบบพกพา BH90E-CH4 เป็นเครื่องตรวจจับก๊าซชนิดใหม่ที่ใช้เทคนิค LSI และเป็นไปตามมาตรฐานเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับสากล ด้วยเซ็นเซอร์กึ่งตัวนำคุณภาพสูงนำเข้าและไมโครคอนโทรลเลอร์ฝังตัว...
SKU: ฺ็BH90E-CH4
Availability:

1 in Stock

K-300-C2H4O เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซเอทิลีนออกไซด์แบบพกพา

เครื่องตรวจจับก๊าซเอทิลีนออกไซด์แบบพกพา K-300-C2H4O (ต่อไปนี้จะเรียกว่าเครื่องตรวจจับ) เป็นเครื่องตรวจจับก๊าซชนิดใหม่ที่ใช้เทคนิค LSI และเป็นไปตามมาตรฐานเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับสากล ด้วยเซ็นเซอร์กึ่งตัว...
SKU: K-300-C2H4O
Availability:

1 in Stock

K-300-C2H5O เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซเอทานอลแบบพกพา

เครื่องตรวจจับก๊าซเอทานอลแบบพกพา K-300-C2H5O (ต่อไปนี้จะเรียกว่าเครื่องตรวจจับ) เป็นเครื่องตรวจจับก๊าซชนิดใหม่ที่ใช้เทคนิค LSI และเป็นไปตามมาตรฐานเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับสากล ด้วยเซ็นเซอร์กึ่งตัวนำคุณภา...
SKU: K-300-C2H5O
Availability:

1 in Stock

K-300-C3H8 เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซโพรเพนแบบพกพา

เครื่องตรวจจับก๊าซโพรเพนแบบพกพา K-300-C3H8 (ต่อไปนี้จะเรียกว่าเครื่องตรวจจับ) เป็นเครื่องตรวจจับก๊าซชนิดใหม่ที่ใช้เทคนิค LSI และเป็นไปตามมาตรฐานเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับสากล ด้วยเซ็นเซอร์กึ่งตัวนำคุณภาพส...
SKU: K-300-C3H8
Availability:

1 in Stock

Showing 1–30 of 273 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....