กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานการศึกษา

กล้องจุลทรรศน์ Meiji educational-entry level em-20

Meiji Techno Microscoper : EM-20 Turret Stereo Microscopes
SKU: EM-20 Turret
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji mechno microscope mt-10

Meiji Techno Microscoper : Meiji Techno MT-10 Microscope
SKU: Meiji Techno
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope em-22

Meiji Techno Microscoper : Meiji Techno EM-22 Microscope
SKU: Meiji Techno
Availability:

1 in Stock

Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope em-32

Meiji Techno Microscoper :Meiji Techno EM-32 Microscope
SKU: Meiji Techno
Availability:

1 in Stock

Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt-10 mt-11 mt-14 mt-16

Meiji Techno Microscoper : MT-10 MT-11 MT-14 MT-16 Microscopes
SKU: MT-10 MT-11 M
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt-11

Meiji Techno Microscoper : Meiji Techno MT-11 Microscope
SKU: Meiji Techno
Availability:

1 in Stock

Availability:

1 in Stock

Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt-16

Meiji Techno Microscoper : Meiji Techno MT-16 Microscope
SKU: Meiji Techno
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt-30

Meiji Techno Microscoper : Meiji Techno MT-30 Microscope
SKU: Meiji Techno
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt-30 mt-31

Meiji Techno Microscoper : MT-30 MT-31 Advanced Academic Microscopes
SKU: MT-30 MT-31 A
Availability:

1 in Stock

Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt-31

Meiji Techno Microscoper : Meiji Techno MT-31 Microscope
SKU: Meiji Techno
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt-90 mt-93

Meiji Techno Microscoper : MT-90 MT-93 Academic Polarize Microscopes
SKU: MT-90 MT-93 A
Availability:

1 in Stock

Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope mt-93

Meiji Techno Microscoper : Meiji Techno MT-93
SKU: Meiji Techno
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope skt-2bt

Meiji Techno Microscoper : Meiji Techno SKT-2BT LED
SKU: Meiji Techno
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope tm 420

Meiji Techno Microscoper : Tm 420 series microscops
SKU: Tm 420 series
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope tm 440

Meiji Techno Microscoper : Tm 440 series microscops
SKU: Tm 440 series
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope tm 450

Meiji Techno Microscoper : Tm 450 series microscops
SKU: Tm 450 series
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope tm 460

Meiji Techno Microscoper : Tm 460 series microscops
SKU: Tm 460 series
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope tm 490

Meiji Techno Microscoper : Tm 490 series microscops
SKU: Tm 490 series
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscope tm470p

Meiji Techno Microscoper : Tm470p simple phase
SKU: Tm470p simple
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscoper em-23

Meiji Techno Microscoper : Meiji Techno EM-23 Microscope
SKU: Meiji Techno
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Meiji techno microscoper em-30

Meiji Techno Microscoper : Meiji Techno EM-30 Microscope
SKU: Meiji Techno
Availability:

1 in Stock

Showing 1–30 of 36 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....