แบรนด์ : Tiger

เครื่องชั่ง TIGER Kitchen Scale TK-01

เหมาะสาหรับชั่งชิ้นงานขนาดเล็ก มีความแม่นยาสูง เหมาะสาหรับ กลุ่มจิวเวอรี่, อาหารและ เบเกอรี่...
SKU: TIGER Kitchen
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง TIGER Pocket Scale TPK-01 500g

หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข LCD backlight 5 หลัก
SKU: TPK-01 500g
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง TIGER TC-01

พร้อมรีโมท สำหรับควบคุมการทำงานจากระยะไกล
SKU: TIGER TC-01
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง TIGER TCB-01

ใช้แบตเตอรี่ ชนิดชาร์จไฟฟ้าได้ ใช้หม้อแปลง AC Adapter
SKU: TIGER-TCB-01
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Tiger TCI-01

Power on zero tracking, Auto calibration, Digital Noise filter , auto power on – off , Piece weight auto average
SKU: Tiger TCI-01
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง TIGER TCS-01-300

ใช้แบตเตอรี่ ชนิดชาร์จไฟฟ้าได้ ใช้หม้อแปลง AC Adapter
SKU: TIGER TCS-01-
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง TIGER TCT-01

มี 3 หน้าจอ แสดงน้ำหนักรวม น้ำหนก/ชิ้น จำนวนชิ้น
SKU: TIGER TCT-01
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง TIGER THP-01

แบตเตอรี่รีชาร์ท สามารถใช้งานได้ 40 ชั่วโมง
SKU: TIGER THP-01
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง TIGER TI-01-พร้อมแท่น

ใช้แบตเตอรี่ ชนิดชาร์จไฟฟ้าได้ (Rechargeable Battery) ใช้สาย AC Adapter
SKU: TIGER TI-01
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง TIGER TI-01SS-พร้อมแท่น

ใช้แบตเตอรี่ ชนิดชาร์จไฟฟ้าได้ (Rechargeable Battery) ใช้สาย AC Adapter
SKU: TIGER TI-01SS
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Tiger TI-02P

สามารถนับจำนวนชิ้นงานได้ (Counting mode)
SKU: Tiger TI-02P
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Tiger TIGER TRD-01 L

จอแสดงน้ำหนัก สำหรับเชื่อมต่อหัวอ่ำนน้ำหนัก เพื่อช่วยกำรมองเห็นจำกระยะไกล...
SKU: Tiger TIGER T
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง TIGER TM-01

หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข LCD สีดำ Backlight สีขาว
SKU: TIGER TM-01
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง TIGER TP-01

ความกว้างหน้ากระดาษ : 57.5 มิลลิเมตร
SKU: TIGER TP-01
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง TIGER TPL-01H

สามารถต่อ บาร์โค้ดสแกนเนอร์ได้ (เพื่อเลือก FORMAT ด้วยวิธีการสแกนบาร์โค้ด)
SKU: TIGER TPL-01H
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง TIGER TPS-01

มีพอร์ต RS-232 สำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
SKU: TIGER TPS-01
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง TIGER TTA-01

ผ่านการตรวจรับรองต้นแบบจากสำนักงานชั่งตวงวัด
SKU: TIGER TTA-01
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง TIGER TWT-01

สามารถนับจำนวนชิ้นงานได้ (Counting mode)
SKU: TIGER TWT-01
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่งบรรจุข้าว Tiger TPM-01

เหมาะสาหรับกลุ่มเกษตรกร หรือ โรงสี ขนาดเล็ก หรือกลาง ที่ต้องการใช้เครื่องในการบรรจุ โดยใช้งบประมาณไม่สูง...
SKU: Tiger TPM-01
Availability:

1 in Stock

Showing 1–30 of 19 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....