แบรนด์ : Testo

กล้องถ่ายภาพความร้อน เครื่องวัดอุณหภูมิ testo-872

เครื่องถ่ายภาพความร้อน testo-872 เครื่องถ่ายภาพความร้อน กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ...
SKU: testo-872
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน เครื่องวัดอุหภูมิ Testo-865

ช่วงการวัดอุณหภูมิ -20 ถึง 280 C ความละเอียด 160 x 120 pixel การปรับโฟกัสของภาพเป็นแบบ fixed หน้าจอแสดงผล TFT 3.5 นิ้ว...
SKU: Testo-865
Availability:

1 in Stock

ชุดหัววัดระบุความเสี่ยงเชื้อรา

ชุดหัววัดระบุความเสี่ยงเชื้อรา วัดความชื้น เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมมิเตอร์ วัดอุณหภูมิความชื้...
SKU: testo kit 6
Availability:

1 in Stock

ชุดเครื่องวัดก๊าซไอเสียขั้นสูง testo-330i

ชุดเครื่องวัดก๊าซไอเสียขั้นสูง testo-330i เครื่องวัดแก๊ส เครื่องตรวจสอบแก๊ส เครื่องวัดปริมาณแก๊ส เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สในอากาศ เครื่องตรวจจับแก๊ส เครื่องดักจับปริมาณแก๊ส...
SKU: testo330isetA
Availability:

1 in Stock

ชุดเครื่องวัดก๊าซไอเสียพื้นฐาน testo-330i

ชุดเครื่องวัดก๊าซไอเสียพื้นฐาน testo-330i เครื่องวัดแก๊ส เครื่องตรวจสอบแก๊ส เครื่องวัดปริมาณแก๊ส เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สในอากาศ เครื่องตรวจจับแก๊ส เครื่องดักจับปริมาณแก๊ส...
SKU: testo330isetB
Availability:

1 in Stock

ชุดเครื่องวัดความเร็วลมแบบใบพัด testo-417 set 1

ชุดเครื่องวัดความเร็วลมแบบใบพัด testo-417 set 1 วัดความเร็วลม ความเร็วลม วัดระดับความเร็วลม ระดับความเร็วลม เครื่องวัดระดับความเร็วลม เครื่องตรวจสอบความเร็วลม เครื่องทดสอบความเร็วลม เครื่องตรวจสอบระดั...
SKU: testo-417set1
Availability:

1 in Stock

ชุดเครื่องวัดค่ากรด-ด่าง testo-206-pH2 set

เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง testo-206-pH2 set เครื่องวัดค่ากรด ด่าง เครื่องวัดค่าความเป็นกรด ด่าง เครื่องวัดค่า pH วัดค่ากรด ด่าง เครื่องทดสอบกรด ด่าง...
SKU: 206-pH2-set
Availability:

1 in Stock

ชุดเครื่องวัดค่ากรด-ด่างและอุณหภูมิ testo-205

ชุดเครื่องวัดค่ากรด-ด่างและอุณหภูมิ testo-205 เครื่องวัดค่ากรด ด่าง เครื่องวัดค่าความเป็นกรด ด่าง เครื่องวัดค่า pH วัดค่ากรด ด่าง เครื่องทดสอบกรด ด่าง เครื่องวัดอุณหภูมิ...
SKU: testo-205-set
Availability:

1 in Stock

ชุดเครื่องวัดค่ากรด-ด่างและอุณหภูมิ testo-206-pH1 set

เครื่องวัดค่ากรด-ด่างและอุณหภูมิ testo-206-pH1 set เครื่องวัดค่ากรด ด่าง เครื่องวัดค่าความเป็นกรด ด่าง เครื่องวัดค่า pH วัดค่ากรด ด่าง เครื่องทดสอบกรด ด่าง เครื่องวัดอุณหภูมิ...
SKU: 206-pH1-set
Availability:

1 in Stock

ชุดเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นขนาดเล็ก testo-174H set

ชุดเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นขนาดเล็ก testo-174H set วัดอุณหภูมิความชื้น วัดความชื้น วัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เทอร์โมมิเตอร์ ไฮโกมิเตอร์ เครื่องวัดอุณหภูมิ...
SKU: testo-174Hset
Availability:

1 in Stock

ปั้มเก็บตัวอย่าง testo universal PCXR4 5 to 500 ml/min

Universal PCXR4 : Air Sampling Pump Product Descriptions The Universal PCXR4 personal or area air sampling pump features a 5 to 5000 ml/min flow range timer flow fault and up to 12-hour run times for...
SKU: Universal PCX
Availability:

1 in Stock

ปั้มเก็บตัวอย่างอากาศ Testo Universal PCXR8 5 to 5000 ml-min

ปั้มเก็บตัวอย่างอากาศ Testo Universal PCXR8 5 to 5000 ml-min
SKU: testo Univers
Availability:

1 in Stock

หัววัด AC และเครื่องวัดความเย็น

หัววัด AC และชุดทดสอบเครื่องทำความเย็น เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมมิเตอร์...
SKU: testo kit 1
Availability:

1 in Stock

อุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศก๊าซ Testo sorbent tubes for solvent extraction

อุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศก๊าซ Testo sorbent tubes for solvent extraction
SKU: Testo sorbent
Availability:

1 in Stock

เครื่องถ่ายภาพความร้อน เครื่องวัดอุณหภูมิ testo-883

เครื่องถ่ายภาพความร้อน testo-883 เครื่องถ่ายภาพความร้อน กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ...
SKU: testo-883
Availability:

1 in Stock

เครื่องปรับสภาพแก๊ส testo-ViPR

เครื่องปรับสภาพแก๊ส testo-ViPR เครื่องปรับสภาพแก๊ส เครื่องวัดแก๊ส เครื่องตรวจสอบแก๊ส เครื่องวัดปริมาณแก๊ส เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สในอากาศ เครื่องตรวจจับแก๊ส เครื่องดักจับปริม...
SKU: testo-ViPR
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัด CO และ CO2 สำหรับการตรวจวัดสภาพแวดล้อม testo-315-3

เครื่องวัด CO และ CO2 สำหรับการตรวจวัดสภาพแวดล้อม testo-315-3 เครื่องวัดแก๊ส เครื่องตรวจสอบแก๊ส เครื่องวัดปริมาณแก๊ส เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สในอากาศ เครื่องตรวจจับแก๊ส เครื่อ...
SKU: testo-315-3
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัด IAQ สากล testo-400

เครื่องวัด IAQ สากล testo-400 เครื่องวัดความดัน มาโนมิเตอร์ เครื่องวัดแรงดัน วัดความดันท่อ เกจวัดแรงดัน เครื่องวัดอุณหภูมิและแรงดันวาล์ว...
SKU: testo-400
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดกระแสและแรงดันไฟฟ้า testo-755-1

เครื่องวัดกระแสและแรงดันไฟฟ้า testo-755-1 เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องมือวัดมัลติมิเตอร์ เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าแบบดิจิตอล เครื่องวัดแรงดันไฟแบบดิจิตอล มัลติมิเตอร์...
SKU: testo-755-1
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดกระแสและแรงดันไฟฟ้า testo-755-2

เครื่องวัดกระแสและแรงดันไฟฟ้า testo-755-2 เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องมือวัดมัลติมิเตอร์ เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าแบบดิจิตอล เครื่องวัดแรงดันไฟแบบดิจิตอล มัลติมิเตอร์...
SKU: testo-755-2
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดการรั่วไหล testo Sensor LD

เครื่องวัดการรั่วไหล testo Sensor LD เครื่องวัดแก๊ส เครื่องตรวจสอบแก๊ส เครื่องวัดปริมาณแก๊ส เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สในอากาศ เครื่องตรวจจับแก๊ส เครื่องดักจับปริมาณแก๊ส...
SKU: Sensor LD
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดการรั่วไหล พร้อมกล้องในตัว testo Sensor LD pro

เครื่องวัดการรั่วไหล พร้อมกล้องในตัว testo Sensor LD pro เครื่องวัดแก๊ส เครื่องตรวจสอบแก๊ส เครื่องวัดปริมาณแก๊ส เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สในอากาศ เครื่องตรวจจับแก๊ส เครื่องดักจ...
SKU: Sensor LD pro
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดการรั่วไหลของก๊าซ testo-317-1

เครื่องวัดการรั่วไหลของก๊าซ testo-317-1 เครื่องวัดแก๊ส เครื่องตรวจสอบแก๊ส เครื่องวัดปริมาณแก๊ส เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สในอากาศ เครื่องตรวจจับแก๊ส เครื่องดักจับปริมาณแก๊ส...
SKU: testo-317-1
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดการรั่วไหลสารทำความเย็น testo-316-4

ชุดวัดการรั่วไหล สำหรับสารทำความเย็น testo-316-4 วัดสารความเย็น เครื่องวัดแก๊ส เครื่องตรวจสอบแก๊ส เครื่องวัดปริมาณแก๊ส เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สในอากาศ เครื่องตรวจจับแก๊ส เครื...
SKU: testo-316-4
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดการรั่วไหลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสารทำความเย็น testo-316-3

เครื่องวัดการรั่วไหลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสารทำความเย็น testo-316-3 เครื่องวัดแก๊ส เครื่องตรวจสอบแก๊ส เครื่องวัดปริมาณแก๊ส เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สในอากาศ เครื่องตรวจจับแก๊ส เ...
SKU: testo-316-3
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซ O2 CO H2 testo-300 kit 2

ชุดเครื่องวัดก๊าซไอเสีย O2 CO H2-ชดเชยสูงถึง 30000 ppm พร้อมเครื่องพิมพ์ ไม่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ testo-300 kit 2 เครื่องวัดแก๊ส เครื่องตรวจสอบแก๊ส เครื่องวัดปริมาณแก๊ส เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่อ...
SKU: testo300kit2P
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซ O2 CO testo-300 kit 1

ชุดเครื่องวัดก๊าซไอเสีย O2 CO สูงถึง 4000 ppm testo-300 kit 1 เครื่องวัดแก๊ส เครื่องตรวจสอบแก๊ส เครื่องวัดปริมาณแก๊ส เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สในอากาศ เครื่องตรวจจับแก๊ส เครื่อ...
SKU: testo300kit1
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซ testo-300 kit 2

ชุดเครื่องวัดก๊าซไอเสีย O2 CO H2-ชดเชยสูงถึง 30000 ppm ไม่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ testo-300 kit 2 เครื่องวัดแก๊ส เครื่องตรวจสอบแก๊ส เครื่องวัดปริมาณแก๊ส เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวั...
SKU: testo300kit2
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ testo-315-4

เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ testo-315-4 เครื่องวัดแก๊ส เครื่องตรวจสอบแก๊ส เครื่องวัดปริมาณแก๊ส เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สในอากาศ เครื่องตรวจจับแก๊ส เครื่องดักจับปริมาณแก๊ส...
SKU: testo-315-4
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ testo-317-3

เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ testo-317-3 เครื่องวัดแก๊ส เครื่องตรวจสอบแก๊ส เครื่องวัดปริมาณแก๊ส เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สในอากาศ เครื่องตรวจจับแก๊ส เครื่องดักจับปริมาณแก๊ส...
SKU: testo-317-3
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซไอเสีย O2 CO H2 testo-300

เครื่องวัดก๊าซไอเสีย O2 CO H2 ชดเชยสูงถึง 8000 ppm testo-300 เครื่องวัดแก๊ส เครื่องตรวจสอบแก๊ส เครื่องวัดปริมาณแก๊ส เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สในอากาศ เครื่องตรวจจับแก๊ส เครื่อง...
SKU: testo-300 8K
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซไอเสีย O2 CO H2 testo-300

เครื่องวัดก๊าซไอเสีย O2 CO H2-ชดเชยสูงถึง 30000 ppm ไม่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ testo-300 เครื่องวัดแก๊ส เครื่องตรวจสอบแก๊ส เครื่องวัดปริมาณแก๊ส เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สในอา...
SKU: testo-300 30K
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซไอเสีย O2 CO testo-300

เครื่องวัดก๊าซไอเสีย O2 CO สูงถึง 4000 ppm testo-300 เครื่องวัดแก๊ส เครื่องตรวจสอบแก๊ส เครื่องวัดปริมาณแก๊ส เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สในอากาศ เครื่องตรวจจับแก๊ส เครื่องดักจับปร...
SKU: testo-300 4K
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซไอเสีย O2 CO testo-300

เครื่องวัดก๊าซไอเสีย O2 CO สูงถึง 15000 ppm ไม่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ testo-300 เครื่องวัดแก๊ส เครื่องตรวจสอบแก๊ส เครื่องวัดปริมาณแก๊ส เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สในอากาศ เครื...
SKU: testo-300 15K
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซไอเสีย O2 CO testo-300 kit 1

ชุดเครื่องวัดก๊าซไอเสีย O2 CO สูงถึง 4000 ppm พร้อมเครื่องพิมพ์ testo-300 kit 1 เครื่องวัดแก๊ส เครื่องตรวจสอบแก๊ส เครื่องวัดปริมาณแก๊ส เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สในอากาศ เครื่อง...
SKU: testo300kit1P
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซไอเสีย testo-310

เครื่องวัดก๊าซไอเสีย testo-310 เครื่องวัดแก๊ส เครื่องตรวจสอบแก๊ส เครื่องวัดปริมาณแก๊ส เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สในอากาศ เครื่องตรวจจับแก๊ส เครื่องดักจับปริมาณแก๊ส เครื่องตรวจค่...
SKU: testo-310
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซไอเสีย testo-310set

ชุดเครื่องวัดก๊าซไอเสีย testo-310set เครื่องวัดแก๊ส เครื่องตรวจสอบแก๊ส เครื่องวัดปริมาณแก๊ส เครื่องวัดแก๊สในอากาศ เครื่องตรวจจับแก๊ส เครื่องดักจับปริมาณแก๊ส เครื่องตรวจค่าแก๊ส เครื่องเช็คปริมาณก๊าช...
SKU: testo-310set
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซไอเสีย testo-330i

เครื่องวัดก๊าซไอเสีย testo-330i เครื่องวัดแก๊ส เครื่องตรวจสอบแก๊ส เครื่องวัดปริมาณแก๊ส เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สในอากาศ เครื่องตรวจจับแก๊ส เครื่องดักจับปริมาณแก๊ส...
SKU: testo-330i
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซไอเสียระดับเริ่มต้น testo-310

เครื่องวัดก๊าซไอเสียระดับเริ่มต้น testo-310 เครื่องวัดแก๊ส เครื่องตรวจสอบแก๊ส เครื่องวัดปริมาณแก๊ส เครื่องวัดแก๊สในอากาศ เครื่องตรวจจับแก๊ส เครื่องดักจับปริมาณแก๊ส เครื่องตรวจค่าแก๊ส เครื่องเช็คปริมาณ...
SKU: testo-310 EL
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซไอเสียสำหรับเรือเครื่องยนต์ดีเซล testo-350 Maritime

เครื่องวัดก๊าซไอเสียสำหรับเรือเครื่องยนต์ดีเซล testo-350 Maritime เครื่องวัดแก๊ส เครื่องตรวจสอบแก๊ส เครื่องวัดปริมาณแก๊ส เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สในอากาศ เครื่องตรวจจับแก๊ส เค...
SKU: 350MARITIME
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซไอเสียสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม testo-340

เครื่องวัดก๊าซไอเสียสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม testo-340 เครื่องวัดแก๊ส เครื่องตรวจสอบแก๊ส เครื่องวัดปริมาณแก๊ส เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สในอากาศ เครื่องตรวจจับแก๊ส เครื่องดักจับปริ...
SKU: testo-340
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซไอเสียแบบมืออาชีพ testo-330-1LL

เครื่องวัดก๊าซไอเสียแบบมืออาชีพ testo-330-1LL เครื่องวัดแก๊ส เครื่องตรวจสอบแก๊ส เครื่องวัดปริมาณแก๊ส เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สในอากาศ เครื่องตรวจจับแก๊ส เครื่องดักจับปริมาณแก๊...
SKU: testo-330-1LL
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซไอเสียแบบมืออาชีพ testo-330-2LL

เครื่องวัดก๊าซไอเสียแบบมืออาชีพ testo-330-2LL เครื่องวัดแก๊ส เครื่องตรวจสอบแก๊ส เครื่องวัดปริมาณแก๊ส เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สในอากาศ เครื่องตรวจจับแก๊ส เครื่องดักจับปริมาณแก๊...
SKU: testo-330-2LL
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซไอเสียแบบวิเคราะห์ก๊าซไอเสียพร้อมบลูทูธ testo-330-1LL

ชุดวิเคราะห์ก๊าซไอเสียพร้อมบลูทูธ testo-330-1LL เครื่องวัดแก๊ส เครื่องตรวจสอบแก๊ส เครื่องวัดปริมาณแก๊ส เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สในอากาศ เครื่องตรวจจับแก๊ส เครื่องดักจับปริมาณแ...
SKU: 330-1LLSet
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซไอเสียในระบบก๊าซ น้ำมัน และเชื้อเพลิงแข็ง testo-330-2LL

เครื่องวัดก๊าซไอเสียในระบบก๊าซ น้ำมัน และเชื้อเพลิงแข็ง testo-330-2LL เครื่องวัดแก๊ส เครื่องตรวจสอบแก๊ส เครื่องวัดปริมาณแก๊ส เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สในอากาศ เครื่องตรวจจับแก๊...
SKU: 330-2LLSet
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดข้อมูลอุณหภูมิและความชื้น testo-175H1

เครื่องวัดข้อมูลอุณหภูมิและความชื้น testo-175H1 วัดอุณหภูมิความชื้น วัดความชื้น วัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เทอร์โมมิเตอร์ ไฮโกมิเตอร์ เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น...
SKU: testo-175H1
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดควันดำ testo-338

เครื่องวัดควันดำ testo-338 เครื่องวัดควัน เครื่องทดสอบควันดำ เครื่องวิเคราะห์ไอเสียรถยนต์ เครื่องวัดปริมาณควัน เครื่องวิเคราะห์ควัน เครื่องวัดอากาศ...
SKU: testo-338
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้น testo-606-1

เครื่องวัดความชื้นสำหรับความชื้นของวัสดุ testo-606-1 วัดอุณหภูมิความชื้น วัดความชื้น วัดอุณหภูมิ เครื่องทดสอบอุณหภูมิความชื้น ทดสอบอุณหภูมิความชื้น วัดความชื้นสัมพัทธ์ วัดความชื้นสัมพัทธ์ตั้งโต๊ะ วัดอ...
SKU: testo-606-1
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้น testo-606-2

เครื่องวัดความชื้นสำหรับความชื้นของวัสดุและความชื้นสัมพัทธ์ testo-606-2 วัดอุณหภูมิความชื้น วัดความชื้น วัดอุณหภูมิ เครื่องทดสอบอุณหภูมิความชื้น ทดสอบอุณหภูมิความชื้น วัดความชื้นสัมพัทธ์ วัดความชื้นสั...
SKU: testo-606-2
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้นแบบส่งสัญญาณความชื้น testo-6621

เครื่องส่งสัญญาณความชื้น testo-6621 เครื่องส่งสัญญาณ ทรานสมิตเตอร์ เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ วัดอุณหภูมิความชื้น ไฮโกมิเตอร์ ไฮโกเทสเตอร์ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุ...
SKU: testo-6621
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้นแบบส่งสัญญาณความชื้นสำหรับการใช้งานในสภาพอากาศวิกฤต testo-6651

เครื่องส่งสัญญาณความชื้น testo-6651 เครื่องส่งสัญญาณ ทรานสมิตเตอร์ เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ วัดอุณหภูมิความชื้น ไฮโกมิเตอร์ ไฮโกเทสเตอร์ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุ...
SKU: testo-6651
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้นแบบส่งสัญญาณความชื้นสำหรับอุตสาหกรรม testo-6681

เครื่องส่งสัญญาณความชื้นสำหรับอุตสาหกรรม testo-6681 เครื่องส่งสัญญาณ ทรานสมิตเตอร์ เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ วัดอุณหภูมิความชื้น ไฮโกมิเตอร์ ไฮโกเทสเตอร์ เครื่องวัดอุณหภูมิและความช...
SKU: testo-6681
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้นไม้และวัสดุก่อสร้าง testo-616

เครื่องวัดความชื้นไม้และวัสดุก่อสร้าง testo-616 วัดอุณหภูมิความชื้น วัดความชื้น วัดอุณหภูมิ เครื่องทดสอบอุณหภูมิความชื้น ทดสอบอุณหภูมิความชื้น วัดความชื้นสัมพัทธ์ วัดความชื้นสัมพัทธ์ตั้งโต๊ะ วัดอุณหภู...
SKU: testo-616
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความดัน 0-2 hPa testo-512

เครื่องวัดความดันแตกต่างสำหรับ 0-2 hPa testo-512 เครื่องวัดความดัน มาโนมิเตอร์ เครื่องวัดแรงดัน วัดความดันท่อ เกจวัดแรงดัน เครื่องวัดอุณหภูมิและแรงดันวาล์ว เครื่องวัดความดันแตกต่าง...
SKU: testo-512 2
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความดัน 0-20 hPa testo-512

เครื่องวัดความดันแตกต่างสำหรับ 0-20 hPa testo-512 เครื่องวัดความดัน มาโนมิเตอร์ เครื่องวัดแรงดัน วัดความดันท่อ เกจวัดแรงดัน เครื่องวัดอุณหภูมิและแรงดันวาล์ว เครื่องวัดความดันแตกต่าง...
SKU: testo-512 20
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความดัน 0-200 hPa testo-512

เครื่องวัดความดันแตกต่างสำหรับ 0-200 hPa testo-512 เครื่องวัดความดัน มาโนมิเตอร์ เครื่องวัดแรงดัน วัดความดันท่อ เกจวัดแรงดัน เครื่องวัดอุณหภูมิและแรงดันวาล์ว เครื่องวัดความดันแตกต่าง...
SKU: testo-512 200
Availability:

out of Stock

เครื่องวัดความดัน 0-2000 hPa testo-512

เครื่องวัดความดันแตกต่างสำหรับ 0-2000 hPa testo-512 เครื่องวัดความดัน มาโนมิเตอร์ เครื่องวัดแรงดัน วัดความดันท่อ เกจวัดแรงดัน เครื่องวัดอุณหภูมิและแรงดันวาล์ว เครื่องวัดความดันแตกต่าง...
SKU: testo-512 2T
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความดัน testo-420

เครื่องวัดความดันแตกต่าง testo-420 เครื่องวัดความดัน มาโนมิเตอร์ เครื่องวัดแรงดัน วัดความดันท่อ เกจวัดแรงดัน เครื่องวัดอุณหภูมิและแรงดันวาล์ว เครื่องวัดความดันแตกต่าง...
SKU: testo-420
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความดัน testo-510i

เครื่องวัดความดันแตกต่างพร้อมการทำงานของสมาร์ทโฟน testo-510i เครื่องวัดคุณภาพอากาศ เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดความดันอากาศ เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดแสง...
SKU: testo-510i
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความดัน testo-510set

เซ็ทเครื่องวัดความดันแตกต่าง testo-510set เครื่องวัดความดัน มาโนมิเตอร์ เครื่องวัดแรงดัน วัดความดันท่อ เกจวัดแรงดัน เครื่องวัดอุณหภูมิและแรงดันวาล์ว...
SKU: testo-510set
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความดัน testo-521-1

เครื่องวัดความดันแตกต่าง testo-521-1 เครื่องวัดความดัน มาโนมิเตอร์ เครื่องวัดแรงดัน วัดความดันท่อ เกจวัดแรงดัน เครื่องวัดอุณหภูมิและแรงดันวาล์ว เครื่องวัดความดันแตกต่าง...
SKU: testo-521-1
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความดัน testo-521-2

เครื่องวัดความดันแตกต่าง testo-521-2 เครื่องวัดความดัน มาโนมิเตอร์ เครื่องวัดแรงดัน วัดความดันท่อ เกจวัดแรงดัน เครื่องวัดอุณหภูมิและแรงดันวาล์ว เครื่องวัดความดันแตกต่าง...
SKU: testo-521-2
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความดัน testo-521-3

เครื่องวัดความดันแตกต่าง testo-521-3 เครื่องวัดความดัน มาโนมิเตอร์ เครื่องวัดแรงดัน วัดความดันท่อ เกจวัดแรงดัน เครื่องวัดอุณหภูมิและแรงดันวาล์ว เครื่องวัดความดันแตกต่าง...
SKU: testo-521-3
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความดัน testo-526-1

เครื่องวัดความดันแตกต่างความแม่นยำสูง testo-526-1 เครื่องวัดความดัน มาโนมิเตอร์ เครื่องวัดแรงดัน วัดความดันท่อ เกจวัดแรงดัน เครื่องวัดอุณหภูมิและแรงดันวาล์ว เครื่องวัดความดันแตกต่าง...
SKU: testo-526-1
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความดัน testo-526-2

เครื่องวัดความดันแตกต่างความแม่นยำสูง testo-526-2 เครื่องวัดความดัน มาโนมิเตอร์ เครื่องวัดแรงดัน วัดความดันท่อ เกจวัดแรงดัน เครื่องวัดอุณหภูมิและแรงดันวาล์ว เครื่องวัดความดันแตกต่าง...
SKU: testo-526-2
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความดัน testo-549i

เครื่องวัดความดันสูงทำงานผ่านสมาร์ทโฟน testo-549i เครื่องวัดความดัน มาโนมิเตอร์ เครื่องวัดแรงดัน วัดความดันท่อ เกจวัดแรงดัน เครื่องวัดอุณหภูมิและแรงดันวาล์ว เครื่องวัดความดันแตกต่าง...
SKU: testo-549i
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความดันtesto-6351

เครื่องส่งสัญญาณความดันแตกต่างสำหรับอุตสาหกรรม testo-6351 เครื่องส่งสัญญาณ ทรานสมิตเตอร์ เครื่องวัดความดันอากาศ บารอมิเตอร์ เครื่องวัดความกดอากาศ วัดความดันบรรยากาศ วัดความกดอากาศ เครื่องวัดแรงดัน วัด...
SKU: testo-6351
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความดันพกพา testo-511

เครื่องวัดความดันสัมบูรณ์ขนาดพกพา testo-511 เครื่องวัดความดัน เครื่องวัดสุญญากาศ เครื่องวัดแรงดันอากาศ เครื่องวัดความดันอากาศ มาโนมิเตอร์ บาโรมิเตอร์ เครื่องวัดแรงกดอากาศ...
SKU: testo-511
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความดันอากาศแบบส่งสัญญาณความดันแตกต่าง testo-6321

เครื่องส่งสัญญาณความดันแตกต่าง testo-6321 เครื่องส่งสัญญาณ ทรานสมิตเตอร์ เครื่องวัดความดันอากาศ บารอมิเตอร์ เครื่องวัดความกดอากาศ วัดความดันบรรยากาศ วัดความกดอากาศ เครื่องวัดแรงดัน วัดความดัน เครื่องว...
SKU: testo-6321
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความดันอากาศแบบส่งสัญญาณความดันแตกต่าง testo-6381

เครื่องส่งสัญญาณความดันแตกต่าง testo-6381 เครื่องส่งสัญญาณ ทรานสมิตเตอร์ เครื่องวัดความดันอากาศ บารอมิเตอร์ เครื่องวัดความกดอากาศ วัดความดันบรรยากาศ วัดความกดอากาศ เครื่องวัดแรงดัน วัดความดัน เครื่องว...
SKU: testo-6381
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความดันแตกต่าง testo-312-4

เครื่องมือวัดความดันแตกต่าง testo-312-4 เครื่องวัดความดัน มาโนมิเตอร์ เครื่องวัดแรงดัน วัดความดันท่อ เกจวัดแรงดัน เครื่องวัดอุณหภูมิและแรงดันวาล์ว เครื่องวัดความดันแตกต่าง...
SKU: testo-312-4
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความดันแบบส่งสัญญาณความดันแตกต่างสำหรับห้องคลีนรูม testo-6383

เครื่องส่งสัญญาณความดันแตกต่างสำหรับห้องคลีนรูม testo-6383 เครื่องส่งสัญญาณ ทรานสมิตเตอร์ Transmitter เครื่องวัดความดันอากาศ บารอมิเตอร์ เครื่องวัดความกดอากาศ วัดความดันบรรยากาศ วัดความกดอากาศ เครื่อง...
SKU: testo-6383
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความร้อน

ชุดหัววัดเครื่องทำความร้อน เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดอุ...
SKU: testo kit 3
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเย็นพลัส

หัววัด AC และชุดทดสอบเครื่องทำความเย็นพลัส เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมมิเต...
SKU: testo kit 2
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเร็วรอบ testo-460

เครื่องวัดความเร็วรอบ testo-460 วัดความเร็วรอบ เครื่องวัดความเร็วรอบ เครื่องวัดความเร็วหมุนของเพลา เครื่องวัดความเร็วจานเบรก เครื่องวัดความเร็วรอบแบบดิจิตอล เครื่องวัดความเร็วรอบหมุน วัดความเร็วจานหมุ...
SKU: testo-460
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเร็วรอบ testo-465

เครื่องวัดความเร็วรอบ testo-465 วัดความเร็วรอบ เครื่องวัดความเร็วรอบ เครื่องวัดความเร็วหมุนของเพลา เครื่องวัดความเร็วจานเบรก เครื่องวัดความเร็วรอบแบบดิจิตอล เครื่องวัดความเร็วรอบหมุน วัดความเร็วจานหมุ...
SKU: testo-465
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเร็วรอบ testo-470

เครื่องวัดความเร็วรอบ testo-470 วัดความเร็วรอบ เครื่องวัดความเร็วรอบ เครื่องวัดความเร็วหมุนของเพลา เครื่องวัดความเร็วจานเบรก เครื่องวัดความเร็วรอบแบบดิจิตอล เครื่องวัดความเร็วรอบหมุน วัดความเร็วจานหมุ...
SKU: testo-470
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเร็วรอบเเบบสโตรโบสโคป testo-476

เครื่องวัดความเร็วรอบเเบบสโตรโบสโคป testo-476 วัดความเร็วรอบ เครื่องวัดความเร็วรอบ เครื่องวัดความเร็วหมุนของเพลา เครื่องวัดความเร็วจานเบรก เครื่องวัดความเร็วรอบแบบดิจิตอล เครื่องวัดความเร็วรอบหมุน วัด...
SKU: testo-476
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเร็วรอบเเบบสโตรโบสโคป testo-477

เครื่องวัดความเร็วรอบเเบบสโตรโบสโคป testo-477 วัดความเร็วรอบ เครื่องวัดความเร็วรอบ เครื่องวัดความเร็วหมุนของเพลา เครื่องวัดความเร็วจานเบรก เครื่องวัดความเร็วรอบแบบดิจิตอล เครื่องวัดความเร็วรอบหมุน วัด...
SKU: testo-477
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเร็วลม testo-440dP

เครื่องวัดความเร็วลม IAQ และเซ็นเซอร์ความดันแตกต่าง testo-440dP เครื่องวัดความดัน มาโนมิเตอร์ เครื่องวัดแรงดัน วัดความดันท่อ เกจวัดแรงดัน เครื่องวัดอุณหภูมิและแรงดันวาล์ว...
SKU: testo-440dP
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเร็วลมร้อน testo-405

เครื่องวัดความเร็วลมร้อน testo-405 วัดความเร็วลม วัดระดับความเร็วลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดระดับความเร็วลม เครื่องวัดปริมาณลม เครื่องเช็คความเร็วลม เครื่องวัดความเร็วลมและอุณหภูมิ...
SKU: testo-405
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเร็วลมร้อน testo-425

เครื่องวัดความเร็วลมร้อน testo-425 วัดความเร็วลม วัดระดับความเร็วลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดระดับความเร็วลม เครื่องวัดปริมาณลม เครื่องเช็คความเร็วลม เครื่องวัดความเร็วลมและอุณหภูมิ...
SKU: testo-425
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเร็วลมร้อน ทำงานผ่านสมาร์ทโฟน testo-405i

เครื่องวัดความเร็วลมร้อน ทำงานผ่านสมาร์ทโฟน testo-405i วัดความเร็วลม วัดระดับความเร็วลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดระดับความเร็วลม เครื่องวัดปริมาณลม เครื่องเช็คความเร็วลม เครื่องวัดความเร็วลมและอ...
SKU: testo-405i
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเร็วลมเเบบใบพัด testo-410i

เครื่องวัดความเร็วลมเเบบใบพัด testo-410i วัดความเร็วลม ความเร็วลม วัดระดับความเร็วลม ระดับความเร็วลม เครื่องวัดระดับความเร็วลม เครื่องตรวจสอบความเร็วลม เครื่องทดสอบความเร็วลม เครื่องตรวจสอบระดับความเร...
SKU: testo-410i
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเร็วลมเเบบใบพัด testo-416

เครื่องวัดความเร็วลมเเบบใบพัด testo-416 วัดความเร็วลม ความเร็วลม วัดระดับความเร็วลม ระดับความเร็วลม เครื่องวัดระดับความเร็วลม เครื่องตรวจสอบความเร็วลม เครื่องทดสอบความเร็วลม เครื่องตรวจสอบระดับความเร็...
SKU: testo-416
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเร็วลมเเบบใบพัด testo-417

เครื่องวัดความเร็วลมเเบบใบพัด testo-417 วัดความเร็วลม ความเร็วลม วัดระดับความเร็วลม ระดับความเร็วลม เครื่องวัดระดับความเร็วลม เครื่องตรวจสอบความเร็วลม เครื่องทดสอบความเร็วลม เครื่องตรวจสอบระดับความเร็...
SKU: testo-417
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเร็วลมแบบใบพัด testo-410-1

เครื่องวัดความเร็วลมแบบใบพัด testo-410-1 วัดความเร็วลม ความเร็วลม วัดระดับความเร็วลม ระดับความเร็วลม เครื่องวัดระดับความเร็วลม เครื่องตรวจสอบความเร็วลม เครื่องทดสอบความเร็วลม เครื่องตรวจสอบระดับความเร...
SKU: testo-410-1
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเร็วลมแบบใบพัด testo-410-2

เครื่องวัดความเร็วลมแบบใบพัด testo-410-2 วัดความเร็วลม ความเร็วลม วัดระดับความเร็วลม ระดับความเร็วลม เครื่องวัดระดับความเร็วลม เครื่องตรวจสอบความเร็วลม เครื่องทดสอบความเร็วลม เครื่องตรวจสอบระดับความเร...
SKU: testo-410-2
Availability:

1 in Stock

Showing 1–90 of 246 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....