แบรนด์ : Testo

กล้องถ่ายภาพความร้อน เครื่องวัดอุณหภูมิ testo-872

เครื่องถ่ายภาพความร้อน testo-872 เครื่องถ่ายภาพความร้อน กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ...
SKU: testo-872
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน เครื่องวัดอุหภูมิ Testo-865

ช่วงการวัดอุณหภูมิ -20 ถึง 280 C ความละเอียด 160 x 120 pixel การปรับโฟกัสของภาพเป็นแบบ fixed หน้าจอแสดงผล TFT 3.5 นิ้ว...
SKU: Testo-865
Availability:

1 in Stock

ชุดหัววัดระบุความเสี่ยงเชื้อรา

ชุดหัววัดระบุความเสี่ยงเชื้อรา วัดความชื้น เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมมิเตอร์ วัดอุณหภูมิความชื...
SKU: testo kit 6
Availability:

1 in Stock

ชุดเครื่องวัดก๊าซไอเสียขั้นสูง testo-330i

ชุดเครื่องวัดก๊าซไอเสียขั้นสูง testo-330i เครื่องวัดแก๊ส เครื่องตรวจสอบแก๊ส เครื่องวัดปริมาณแก๊ส เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สในอากาศ เครื่องตรวจจับแก๊ส เครื่องดักจับปริมาณแก๊ส...
SKU: testo330isetA
Availability:

1 in Stock

ชุดเครื่องวัดก๊าซไอเสียพื้นฐาน testo-330i

ชุดเครื่องวัดก๊าซไอเสียพื้นฐาน testo-330i เครื่องวัดแก๊ส เครื่องตรวจสอบแก๊ส เครื่องวัดปริมาณแก๊ส เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สในอากาศ เครื่องตรวจจับแก๊ส เครื่องดักจับปริมาณแก๊ส...
SKU: testo330isetB
Availability:

1 in Stock

ชุดเครื่องวัดความเร็วลมแบบใบพัด testo-417 set 1

ชุดเครื่องวัดความเร็วลมแบบใบพัด testo-417 set 1 วัดความเร็วลม ความเร็วลม วัดระดับความเร็วลม ระดับความเร็วลม เครื่องวัดระดับความเร็วลม เครื่องตรวจสอบความเร็วลม เครื่องทดสอบความเร็วลม เครื่องตรวจสอบระดั...
SKU: testo-417set1
Availability:

1 in Stock

ชุดเครื่องวัดค่ากรด-ด่าง testo-206-pH2 set

เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง testo-206-pH2 set เครื่องวัดค่ากรด ด่าง เครื่องวัดค่าความเป็นกรด ด่าง เครื่องวัดค่า pH วัดค่ากรด ด่าง เครื่องทดสอบกรด ด่าง...
SKU: 206-pH2-set
Availability:

1 in Stock

ชุดเครื่องวัดค่ากรด-ด่างและอุณหภูมิ testo-205

ชุดเครื่องวัดค่ากรด-ด่างและอุณหภูมิ testo-205 เครื่องวัดค่ากรด ด่าง เครื่องวัดค่าความเป็นกรด ด่าง เครื่องวัดค่า pH วัดค่ากรด ด่าง เครื่องทดสอบกรด ด่าง เครื่องวัดอุณหภูมิ...
SKU: testo-205-set
Availability:

1 in Stock

ชุดเครื่องวัดค่ากรด-ด่างและอุณหภูมิ testo-206-pH1 set

เครื่องวัดค่ากรด-ด่างและอุณหภูมิ testo-206-pH1 set เครื่องวัดค่ากรด ด่าง เครื่องวัดค่าความเป็นกรด ด่าง เครื่องวัดค่า pH วัดค่ากรด ด่าง เครื่องทดสอบกรด ด่าง เครื่องวัดอุณหภูมิ...
SKU: 206-pH1-set
Availability:

1 in Stock

ชุดเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นขนาดเล็ก testo-174H set

ชุดเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นขนาดเล็ก testo-174H set วัดอุณหภูมิความชื้น วัดความชื้น วัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เทอร์โมมิเตอร์ ไฮโกมิเตอร์ เครื่องวัดอุณหภูมิ...
SKU: testo-174Hset
Availability:

1 in Stock

ปั้มเก็บตัวอย่าง testo universal PCXR4 5 to 500 ml/min

Universal PCXR4 : Air Sampling Pump Product Descriptions The Universal PCXR4 personal or area air sampling pump features a 5 to 5000 ml/min flow range, timer, flow fault, and up to 12-hour run times...
SKU: Universal PCX
Availability:

1 in Stock

ปั้มเก็บตัวอย่างอากาศ Testo Universal PCXR8 5 to 5000 ml-min

ปั้มเก็บตัวอย่างอากาศ Testo Universal PCXR8 5 to 5000 ml-min
SKU: testo Univers
Availability:

1 in Stock

หัววัด AC และเครื่องวัดความเย็น

หัววัด AC และชุดทดสอบเครื่องทำความเย็น เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมมิเตอร์...
SKU: testo kit 1
Availability:

1 in Stock

อุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศก๊าซ Testo sorbent tubes for solvent extraction

อุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศก๊าซ Testo sorbent tubes for solvent extraction
SKU: Testo sorbent
Availability:

1 in Stock

เครื่องถ่ายภาพความร้อน เครื่องวัดอุณหภูมิ testo-883

เครื่องถ่ายภาพความร้อน testo-883 เครื่องถ่ายภาพความร้อน กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ...
SKU: testo-883
Availability:

1 in Stock

เครื่องปรับสภาพแก๊ส testo-ViPR

เครื่องปรับสภาพแก๊ส testo-ViPR เครื่องปรับสภาพแก๊ส เครื่องวัดแก๊ส เครื่องตรวจสอบแก๊ส เครื่องวัดปริมาณแก๊ส เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สในอากาศ เครื่องตรวจจับแก๊ส เครื่องดักจับปริ...
SKU: testo-ViPR
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัด CO และ CO2 สำหรับการตรวจวัดสภาพแวดล้อม testo-315-3

เครื่องวัด CO และ CO2 สำหรับการตรวจวัดสภาพแวดล้อม testo-315-3 เครื่องวัดแก๊ส เครื่องตรวจสอบแก๊ส เครื่องวัดปริมาณแก๊ส เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สในอากาศ เครื่องตรวจจับแก๊ส เครื่อ...
SKU: testo-315-3
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัด IAQ สากล testo-400

เครื่องวัด IAQ สากล testo-400 เครื่องวัดความดัน มาโนมิเตอร์ เครื่องวัดแรงดัน วัดความดันท่อ เกจวัดแรงดัน เครื่องวัดอุณหภูมิและแรงดันวาล์ว...
SKU: testo-400
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดกระแสและแรงดันไฟฟ้า testo-755-1

เครื่องวัดกระแสและแรงดันไฟฟ้า testo-755-1 เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องมือวัดมัลติมิเตอร์ เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าแบบดิจิตอล เครื่องวัดแรงดันไฟแบบดิจิตอล มัลติมิเตอร์...
SKU: testo-755-1
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดกระแสและแรงดันไฟฟ้า testo-755-2

เครื่องวัดกระแสและแรงดันไฟฟ้า testo-755-2 เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องมือวัดมัลติมิเตอร์ เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าแบบดิจิตอล เครื่องวัดแรงดันไฟแบบดิจิตอล มัลติมิเตอร์...
SKU: testo-755-2
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดการรั่วไหล testo Sensor LD

เครื่องวัดการรั่วไหล testo Sensor LD เครื่องวัดแก๊ส เครื่องตรวจสอบแก๊ส เครื่องวัดปริมาณแก๊ส เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สในอากาศ เครื่องตรวจจับแก๊ส เครื่องดักจับปริมาณแก๊ส...
SKU: Sensor LD
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดการรั่วไหล พร้อมกล้องในตัว testo Sensor LD pro

เครื่องวัดการรั่วไหล พร้อมกล้องในตัว testo Sensor LD pro เครื่องวัดแก๊ส เครื่องตรวจสอบแก๊ส เครื่องวัดปริมาณแก๊ส เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สในอากาศ เครื่องตรวจจับแก๊ส เครื่องดักจ...
SKU: Sensor LD pro
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดการรั่วไหลของก๊าซ testo-317-1

เครื่องวัดการรั่วไหลของก๊าซ testo-317-1 เครื่องวัดแก๊ส เครื่องตรวจสอบแก๊ส เครื่องวัดปริมาณแก๊ส เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สในอากาศ เครื่องตรวจจับแก๊ส เครื่องดักจับปริมาณแก๊ส...
SKU: testo-317-1
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดการรั่วไหลสารทำความเย็น testo-316-4

ชุดวัดการรั่วไหล สำหรับสารทำความเย็น testo-316-4 วัดสารความเย็น เครื่องวัดแก๊ส เครื่องตรวจสอบแก๊ส เครื่องวัดปริมาณแก๊ส เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สในอากาศ เครื่องตรวจจับแก๊ส เครื...
SKU: testo-316-4
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดการรั่วไหลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสารทำความเย็น testo-316-3

เครื่องวัดการรั่วไหลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสารทำความเย็น testo-316-3 เครื่องวัดแก๊ส เครื่องตรวจสอบแก๊ส เครื่องวัดปริมาณแก๊ส เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สในอากาศ เครื่องตรวจจับแก๊ส เ...
SKU: testo-316-3
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซ O2 CO H2 testo-300 kit 2

ชุดเครื่องวัดก๊าซไอเสีย O2 CO H2-ชดเชยสูงถึง 30000 ppm พร้อมเครื่องพิมพ์ ไม่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ testo-300 kit 2 เครื่องวัดแก๊ส เครื่องตรวจสอบแก๊ส เครื่องวัดปริมาณแก๊ส เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่อ...
SKU: testo300kit2P
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซ O2 CO testo-300 kit 1

ชุดเครื่องวัดก๊าซไอเสีย O2 CO สูงถึง 4000 ppm testo-300 kit 1 เครื่องวัดแก๊ส เครื่องตรวจสอบแก๊ส เครื่องวัดปริมาณแก๊ส เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สในอากาศ เครื่องตรวจจับแก๊ส เครื่อ...
SKU: testo300kit1
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซ testo-300 kit 2

ชุดเครื่องวัดก๊าซไอเสีย O2 CO H2-ชดเชยสูงถึง 30000 ppm ไม่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ testo-300 kit 2 เครื่องวัดแก๊ส เครื่องตรวจสอบแก๊ส เครื่องวัดปริมาณแก๊ส เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวั...
SKU: testo300kit2
Availability:

1 in Stock

Showing 1–30 of 246 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....