แบรนด์ : TANDD

พอร์ตสื่อสาร tr-50u2

พอร์ตสื่อสาร tr-50u2 พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อ usb พอร์ตเชื่อมต่อซีรีส์TR-5i แท่นสื่อสาร การเชื่อมต่อเครื่องบันทึกซีรีส์ TR-5i กับพีซี...
SKU: TANDD TR-50U2
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึก CO2 tr-76ui

เครื่องบันทึก CO2 tr-76ui เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องบันทึก...
SKU: TANDD TR-76Ui
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึก CO2 tr-76ui-s

เครื่องบันทึก CO2 tr-76ui-s เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องบันท...
SKU: TR76Ui-S
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึก CO2 แบบไร้สาย rtr-576

เครื่องบันทึก CO2 แบบไร้สาย rtr-576 เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมมิเตอร์ เคร...
SKU: TANDD RTR-576
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึก CO2 แบบไร้สาย rtr-576-s

เครื่องบันทึก CO2 แบบไร้สาย rtr-576-s เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมมิเตอร์ เ...
SKU: TANDDRTR576-S
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกกระแสไฟฟ้า tr-55i-ma

เครื่องบันทึกกระแสไฟฟ้า tr-55i-ma เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องมือวัดมัลติมิเตอร์ เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าแบบดิจิตอล เครื่องวัดแรงดันไฟแบบดิจิตอล มัลติมิเตอร์...
SKU: TANDDTR55i-mA
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกข้อมูล tr-55i-p

เครื่องบันทึกข้อมูล tr-55i-p เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องมือวัดมัลติมิเตอร์ เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าแบบดิจิตอล เครื่องวัดแรงดันไฟแบบดิจิตอล มัลติมิเตอร์...
SKU: TANDD TR55i-P
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกข้อมูลไร้สาย rtr505b

เครื่องบันทึกข้อมูลไร้สาย rtr505b เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมมิเตอร์ เครื่...
SKU: RTR505B
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกข้อมูลไร้สาย rtr505bl

เครื่องบันทึกข้อมูลไร้สาย rtr505bl เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมมิเตอร์ เครื...
SKU: RTR505BL
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ tr-51i

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ tr-51i เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องบัน...
SKU: TANDD TR-51i
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ tr-52i

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ tr-52i เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องบัน...
SKU: TANDD TR-52i
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ tr-55i-pt

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ tr-55i-pt เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมมิเตอร์ เครื่อง...
SKU: TR55i-Pt
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ tr-55i-tc

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ tr-55i-tc เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมมิเตอร์ เครื่อง...
SKU: TR55i-TC
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ tr41

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ tr41 เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องบันทึ...
SKU: TANDD TR41
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ tr42

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ tr42 เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องบันทึ...
SKU: TANDD TR42
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ tr45

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ tr45 เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องบันทึ...
SKU: TANDD TR45
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกอุณหภูมิอาหารแบบไร้สาย rtr-602el

เครื่องบันทึกอุณหภูมิอาหารแบบไร้สาย rtr-602el เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมม...
SKU: RTR602EL
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกอุณหภูมิอาหารแบบไร้สาย rtr-602es

เครื่องบันทึกอุณหภูมิอาหารแบบไร้สาย rtr-602es เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมม...
SKU: RTR602ES
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกอุณหภูมิอาหารแบบไร้สาย rtr-602l

เครื่องบันทึกอุณหภูมิอาหารแบบไร้สาย rtr-602l เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมมิ...
SKU: RTR-602L
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกอุณหภูมิอาหารแบบไร้สาย rtr-602s

เครื่องบันทึกอุณหภูมิอาหารแบบไร้สาย rtr-602s เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมมิ...
SKU: RTR-602S
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบหลายช่องสัญญาณ mcr-4tc

เครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบหลายช่องสัญญาณ mcr-4tc เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โม...
SKU: TANDD MCR-4TC
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบไร้สาย rtr501b

เครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบไร้สาย rtr501b เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมมิเตอร์...
SKU: TANDD RTR501B
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบไร้สาย rtr501bl

เครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบไร้สาย rtr501bl เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมมิเตอร์...
SKU: TANDDRTR501BL
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบไร้สาย rtr502b

เครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบไร้สาย rtr502b เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมมิเตอร์...
SKU: TANDD RTR502B
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบไร้สาย rtr502bl

เครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบไร้สาย rtr502bl เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมมิเตอร์...
SKU: RTR502BL
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบไร้สาย rtr503b

เครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบไร้สาย rtr503b เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นแบบไร้สาย เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่อ...
SKU: RTR503B
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบไร้สาย rtr503bl

เครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบไร้สาย rtr503bl เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมมิเตอร์...
SKU: RTR503BL
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบไร้สาย rtr507b

เครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบไร้สาย rtr507b เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมมิเตอร์...
SKU: TANDD RTR507B
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบไร้สาย rtr507bl

เครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบไร้สาย rtr507bl เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เทอร์โมมิเตอร์...
SKU: TANDDRTR507BL
Availability:

1 in Stock

เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น TANDD T and D temp logger with variety of optional sensors

Measurement Channels Temperature 2ch Measurement Range -40 to 110°C Accuracy Avg. ±0.3°C LCD Display Measurements, Battery Life Warning, etc....
SKU: TR-71wb
Availability:

1 in Stock

Showing 1–30 of 52 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....