แบรนด์ : Radwag

เครื่องชั่ง Weight scale precision balance radwag ps 1000.3y

A newly implemented differential weighing mode enables controlling mass of a tested load subjected to different processes over time.
SKU: ps 1000.3y
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale precision balance radwag ps 1000.r2

PS.R2 series balances represent a new standard of precision balances. They feature a new, readable LCD display which allows a clearer presentation of the weighing result. Besides, the display has a ne...
SKU: ps 1000.r2
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale precision balance radwag ps 1000.x2

The PS.X2 series represents a new advanced level for precision balances.
SKU: ps 1000.x2
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale precision balance radwag ps 10100.3y.m

Level control is carried out with use of LevelSENSING system based on RADWAG-designed electronic level covered by a patent. A new improvement is ambient conditions monitoring carried out online via in...
SKU: ps 10100.3y.m
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale precision balance radwag ps 10100.r2.m

PS R2.M is a series of standard-class precision balances of high resolution based on RADWAG MonoBLOCK® technology. The innovative construction of PS R2.M balance features a new single-point weighing p...
SKU: ps 10100.r2.m
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale precision balance radwag ps 2100.r2.h

These balances are equipped with innovative LCD display allowing for clear and legible presentation of a measurement result. Moreover, it offers new text line which supplies the user with some additio...
SKU: ps 2100.r2.h
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale precision balance radwag ps 250.3y

A newly implemented differential weighing mode enables controlling mass of a tested load subjected to different processes over time.
SKU: ps 250.3y
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale precision balance radwag ps 2500.3y

A newly implemented differential weighing mode enables controlling mass of a tested load subjected to different processes over time.
SKU: ps 2500.3y
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale precision balance radwag ps 3000.3y

A newly implemented differential weighing mode enables controlling mass of a tested load subjected to different processes over time.
SKU: ps 3000.3y
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale precision balance radwag ps 3500.r2

PS.R2 series balances represent a new standard of precision balances. They feature a new, readable LCD display which allows a clearer presentation of the weighing result. Besides, the display has a ne...
SKU: ps 3500.r2
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale precision balance radwag ps 3500.r2.h

These balances are equipped with innovative LCD display allowing for clear and legible presentation of a measurement result. Moreover, it offers new text line which supplies the user with some additio...
SKU: ps 3500.r2.h
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale precision balance radwag ps 360.r2.h

These balances are equipped with innovative LCD display allowing for clear and legible presentation of a measurement result. Moreover, it offers new text line which supplies the user with some additio...
SKU: ps 360.r2.h
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale precision balance radwag ps 360.x2

The X2 series features option of making reports on formulas (up to 500 reports).
SKU: ps 360.x2
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale precision balance radwag ps 450.3y

A newly implemented differential weighing mode enables controlling mass of a tested load subjected to different processes over time.
SKU: ps 450.3y
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale precision balance radwag ps 4500.3y.m

Complex databases enable to register, print and export all measurements. Standard and editable printouts allow to create documentation required by the GLP/GMP in almost every area.
SKU: ps 4500.3y.m
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale precision balance radwag ps 4500.r2.h

These balances are equipped with innovative LCD display allowing for clear and legible presentation of a measurement result. Moreover, it offers new text line which supplies the user with some additio...
SKU: ps 4500.r2.h
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale precision balance radwag ps 600.3y

A newly implemented differential weighing mode enables controlling mass of a tested load subjected to different processes over time.
SKU: ps 600.3y
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale precision balance radwag ps 600.r2

PS.R2 series balances represent a new standard of precision balances. They feature a new, readable LCD display which allows a clearer presentation of theweighing result. Besides, the display has a new...
SKU: ps 600.r2
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale precision balance radwag ps 600.r2.h

These balances are equipped with innovative LCD display allowing for clear and legible presentation of a measurement result. Moreover, it offers new text line which supplies the user with some additio...
SKU: ps 600.r2.h
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale precision balance radwag ps 600.x2

The X2 series features option of making reports on formulas (up to 500 reports).
SKU: ps 600.x2
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale precision balance radwag ps 6000.r2.h

These balances are equipped with innovative LCD display allowing for clear and legible presentation of a measurement result. Moreover, it offers new text line which supplies the user with some additio...
SKU: ps 6000.r2.h
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale precision balance radwag ps 6100.3y.m

Level control is carried out with use of LevelSENSING system based on RADWAG-designed electronic level covered by a patent. A new improvement is ambient conditions monitoring carried out online via in...
SKU: ps 6100.3y.m
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale precision balance radwag ps 6100.r2.m

PS R.M series is equipped with the following interfaces: 2 x RS 232, USB type A and B and optional Wireless Connection. Balance-computer communication via USB is possible upon installing an additional...
SKU: ps 6100.r2.m
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale precision balance radwag ps 750.3y

A newly implemented differential weighing mode enables controlling mass of a tested load subjected to different processes over time.
SKU: ps 750.3y
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale precision balance radwag ps 750.r2

PS.R2 series balances represent a new standard of precision balances. They feature a new, readable LCD display which allows a clearer presentation of theweighing result. Besides, the display has a new...
SKU: ps 750.r2
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale precision balance radwag ps 750.r2.h

These balances are equipped with innovative LCD display allowing for clear and legible presentation of a measurement result. Moreover, it offers new text line which supplies the user with some additio...
SKU: ps 750.r2.h
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale precision balance radwag ps 750.x2

The X2 series features option of making reports on formulas (up to 500 reports).
SKU: ps 750.x2
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale precision balance radwag ps 8100.3y.m

Level control is carried out with use of LevelSENSING system based on RADWAG-designed electronic level covered by a patent. A new improvement is ambient conditions monitoring carried out online via in...
SKU: ps 8100.3y.m
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale precision balance radwag ps 8100.r2.m

PS R2.M is a series of standard-class precision balances of high resolution based on RADWAG MonoBLOCK® technology. The innovative construction of PS R2.M balance features a new single-point weighing p...
SKU: ps 8100.r2.m
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale ps 200-2000.3y precision balance

Precision balance PS 3Y series features a 5,7” TFT colourful touch screen display providing new approach to balance operation and presentation of measurement result. The balance enables highly develop...
SKU: ps 200-2000.3
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale pue 7.1.300.hrp.m2.1

Automatic adjustment performed by means of an internal weight guarantees the highest quality of operation and repeatability of measurement. In comparison to manual adjustment process, the automatic...
SKU: 7.1.300.hrp.m
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag as-110-r2

เครื่องชั่ง radwag รุ่น as-110-r2 เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบตั้งพื้น เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล เครื่องชั่งจำนวน เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่ง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบพกพา เครื่องชั่งดิจิตอลความ...
SKU: AS-110-R2
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag c315

เครื่องชั่ง radwag รุ่น c315 เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบตั้งพื้น เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล เครื่องชั่งจำนวน เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่ง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบพกพา เครื่องชั่งดิจิตอลความแม่นย...
SKU: C315
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag dwm 3000 h2

All driver elements of the scale, such as drives, rejecters, emergency buttons, signalling devices are supervised by the real-time computing (RTC) guaranteeing fault-free operation and immediate react...
SKU: dwm 3000 h2
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag dwm 750 h2

All driver elements of the scale, such as drives, rejecters, emergency buttons, signalling devices are supervised by the real-time computing (RTC) guaranteeing fault-free operation and immediate react...
SKU: dwm 750 h2
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag dwm 7500 h2

The complex communication modules ensure full integration of the scale with production line allowing for unattended operation of the device. Connecting the scale to an IT system enables online preview...
SKU: dwm 7500 h2
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag hx7-4-3000-c8

The terminal's software allows carrying out processes such as weighing, parts counting, dosing, labelling, formulations and percent weighing. Indicator’s system of information is based on databases (u...
SKU: RADWAG HX7-4-
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag hx7.4.3000.c8-9

The terminal's software allows carrying out processes such as weighing, parts counting, dosing, labelling, formulations and percent weighing. Indicator’s system of information is based on databases (u...
SKU: RADWAG HX7.4.
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag hx7.4.3000.h10

The terminal's software allows carrying out processes such as weighing, parts counting, dosing, labelling, formulations and percent weighing. Indicator’s system of information is based on databases (u...
SKU: RADWAG HX7.4.
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag hx7.4.3000.h9

The terminal's software allows carrying out processes such as weighing, parts counting, dosing, labelling, formulations and percent weighing. Indicator’s system of information is based on databases (u...
SKU: RADWAG HX7.4.
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag hx7.4.600.c8

The terminal's software allows carrying out processes such as weighing, parts counting, dosing, labelling, formulations and percent weighing. Indicator’s system of information is based on databases (u...
SKU: RADWAG HX7.4.
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag hx7.4.600.c8-9

เครื่องชั่ง Radwag hx7.4.600.c8-9 multifunctional platform scale
SKU: RADWAG HX7.4.
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag hx7.4.600.c9

The terminal's software allows carrying out processes such as weighing, parts counting, dosing, labelling, formulations and percent weighing. Indicator’s system of information is based on databases (u...
SKU: RADWAG HX7.4.
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag hx7.4.600.h10

The terminal's software allows carrying out processes such as weighing, parts counting, dosing, labelling, formulations and percent weighing. Indicator’s system of information is based on databases (u...
SKU: RADWAG HX7.4.
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag hx7.4.600.h6

The terminal's software allows carrying out processes such as weighing, parts counting, dosing, labelling, formulations and percent weighing. Indicator’s system of information is based on databases (u...
SKU: RADWAG HX7.4.
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag hx7.4.600.h7

The terminal's software allows carrying out processes such as weighing, parts counting, dosing, labelling, formulations and percent weighing. Indicator’s system of information is based on databases (u...
SKU: RADWAG HX7.4.
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag hx7.4.6000.c10

The terminal's software allows carrying out processes such as weighing, parts counting, dosing, labelling, formulations and percent weighing. Indicator’s system of information is based on databases (u...
SKU: RADWAG HX7.4.
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag hx7.4.6000.c11

The terminal's software allows carrying out processes such as weighing, parts counting, dosing, labelling, formulations and percent weighing. Indicator’s system of information is based on databases (u...
SKU: RADWAG HX7.4.
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag hx7.4.6000.c9

The terminal's software allows carrying out processes such as weighing, parts counting, dosing, labelling, formulations and percent weighing. Indicator’s system of information is based on databases (u...
SKU: RADWAG HX7.4.
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag hx7.4.6000.h10

The terminal's software allows carrying out processes such as weighing, parts counting, dosing, labelling, formulations and percent weighing. Indicator’s system of information is based on databases (u...
SKU: RADWAG HX7.4.
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag hx7.4.6000.h9

The terminal's software allows carrying out processes such as weighing, parts counting, dosing, labelling, formulations and percent weighing. Indicator’s system of information is based on databases (u...
SKU: RADWAG HX7.4.
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag hx7.4p.1500.c

With use of the bracket you can either place the indicator at any flat horizontal surface, or fix it to the wall adjusting the tilt respectively to suit your needs.
SKU: RADWAG HX7.4P
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag hx7.4p.1500.p

The terminal's software allows carrying out processes such as weighing, parts counting, dosing, labelling, formulations and percent weighing. Indicator’s system of information is based on databases (u...
SKU: hx7.4p.1500.p
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag hx7.4p.3000.h

เครื่องชั่ง Weight scale radwag hx7.4p.3000.h With use of the bracket you can either place the indicator at any flat horizontal surface, or fix it to the wall adjusting the tilt respectively to suit y...
SKU: RADWAG HX7.4P
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag hx7.4p.3000.p

With use of the bracket you can either place the indicator at any flat horizontal surface, or fix it to the wall adjusting the tilt respectively to suit your needs.
SKU: RADWAG HX7.4P
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag hx7.4p.600.c

With use of the bracket you can either place the indicator at any flat horizontal surface, or fix it to the wall adjusting the tilt respectively to suit your needs.
SKU: RADWAG HX7.4P
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag hx7.4p.600.h

With use of the bracket you can either place the indicator at any flat horizontal surface, or fix it to the wall adjusting the tilt respectively to suit your needs.
SKU: RADWAG-HX7-4
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag hx7.4p2

With use of the bracket you can either place the indicator at any flat horizontal surface, or fix it to the wall adjusting the tilt respectively to suit your needs.
SKU: RADWAG HX7.4P
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag hx7.4p2.1500.c

With use of the bracket you can either place the indicator at any flat horizontal surface, or fix it to the wall adjusting the tilt respectively to suit your needs.
SKU: RADWAG HX7.4P
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag hx7.4p2.1500.h

The terminal's software allows carrying out processes such as weighing, parts counting, dosing, labelling, formulations and percent weighing. Indicator’s system of information is based on databases (u...
SKU: RADWAG HX7.4P
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag hx7.4p2.2000.c1

The terminal's software allows carrying out processes such as weighing, parts counting, dosing, labelling, formulations and percent weighing. Indicator’s system of information is based on databases (u...
SKU: RADWAG HX7.4P
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag hx7.4p2.2000.h1

The terminal's software allows carrying out processes such as weighing, parts counting, dosing, labelling, formulations and percent weighing. Indicator’s system of information is based on databases (u...
SKU: RADWAG HX7.4P
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag hx7.4p2.3000.c

The terminal's software allows carrying out processes such as weighing, parts counting, dosing, labelling, formulations and percent weighing. Indicator’s system of information is based on databases (u...
SKU: RADWAG HX7.4P
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag hx7.4p2.3000.h

The terminal's software allows carrying out processes such as weighing, parts counting, dosing, labelling, formulations and percent weighing. Indicator’s system of information is based on databases (u...
SKU: RADWAG HX7.4P
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag hx7.4p2.4000.c1

The indicator has been outfitted with a colour 7" graphic display and a diode bar graph which via red and green lights presents the current load mass referred to the scale range or preset minimum...
SKU: RADWAG HX7.4P
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag hx7.4p2.4000.h1

The terminal's software allows carrying out processes such as weighing, parts counting, dosing, labelling, formulations and percent weighing. Indicator’s system of information is based on databases (u...
SKU: RADWAG HX7.4P
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag hx7.4p2.4000.h2

The terminal's software allows carrying out processes such as weighing, parts counting, dosing, labelling, formulations and percent weighing. Indicator’s system of information is based on databases (u...
SKU: RADWAG HX7.4P
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag hx7.4p2.600.h

The terminal's software allows carrying out processes such as weighing, parts counting, dosing, labelling, formulations and percent weighing. Indicator’s system of information is based on databases (u...
SKU: RADWAG HX7.4P
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag hx7.4p2.6000.c1

The terminal's software allows carrying out processes such as weighing, parts counting, dosing, labelling, formulations and percent weighing. Indicator’s system of information is based on databases (u...
SKU: RADWAG HX7.4
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag hx7.4p2.6000.c2

The HX7.4P2 C is a powder coated beam scale equipped with the PUE HX7 indicator. This 4-load-cell mechanical design can be used in a wider range of applications when compared to the standard pallet so...
SKU: hx7.4p2.6000
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag hx7.4p2.6000.h1

The terminal's software allows carrying out processes such as weighing, parts counting, dosing, labelling, formulations and percent weighing. Indicator’s system of information is based on databases (u...
SKU: hx7.4p2.6000.
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag hx7.4p2.6000.h2

The terminal's software allows carrying out processes such as weighing, parts counting, dosing, labelling, formulations and percent weighing. Indicator’s system of information is based on databases (u...
SKU: hx7.4p2.6000.
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag hy10-300-hrp.m3

Advanced HY10.HRP.H multifunctional scale enables fast and precise mass measurements in challenging industrial conditions. The scale enables carrying out measurements with very high resolutions availa...
SKU: hy10-300-hrp.
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag hy10.1 5-3.pgc.h1

Scales HY10.KTP series is equipped with module for control of packed goods. The module is supported by database containing products and operators lists. A control started by the scale is automatically...
SKU: hy10.1 5-3.pg
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag hy10.1100.hrp

Advanced HY10.HRP.H multifunctional scale enables fast and precise mass measurements in challenging industrial conditions. The scale enables carrying out measurements with very high resolutions availa...
SKU: 10.1100.hrp
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag hy10.1100.hrp.h

Robust platform made of stainless steel and high ingress protection allow to operate the scale in moist environment and at direct contact with water (e.g. meat and fish industry, etc.). The protection...
SKU: 10.1100.hrp.h
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag hy10.1100.hrp.h.m2.2

Robust platform made of stainless steel and high ingress protection allow to operate the scale in moist environment and at direct contact with water (e.g. meat and fish industry, etc.). The protection...
SKU: hrp.h.m2.2
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag hy10.1100.hrp.m2.1

Robust platform made of stainless steel and high ingress protection allow to operate the scale in moist environment and at direct contact with water (e.g. meat and fish industry, etc.). The protection...
SKU: 1100.hrp.m2.1
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag hy10.1100.hrp.m2.2

An extensive database enables archiving work results and periodic reports, data exchange between indicators and information import and export. Images database allows to assign a graphic to each weighi...
SKU: 1100.hrp.m2.2
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag hy10.120.hrp.h.m2.1

Robust platform made of stainless steel and high ingress protection allow to operate the scale in moist environment and at direct contact with water (e.g. meat and fish industry, etc.). The protection...
SKU: RADWAG HY10.1
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag hy10.120.hrp.h.m3

An extensive database enables archiving work results and periodic reports, data exchange between indicators and information import and export. Images database allows to assign a graphic to each weighi...
SKU: 120.hrp.h.m3
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag hy10.120.hrp.m2.2

The Most Precise Weighing Results in Industrial Conditions Advanced HY10.HRP.H multifunctional scale enables fast and precise mass measurements in challenging industrial conditions. The scale enables...
SKU: 120.hrp.m2.2
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag hy10.150.hrp

Robust platform made of stainless steel and high ingress protection allow to operate the scale in moist environment and at direct contact with water (e.g. meat and fish industry, etc.). The protection...
SKU: hy10.150.hrp
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag hy10.150.hrp.h.m2.2

An extensive database enables archiving work results and periodic reports, data exchange between indicators and information import and export. Images database allows to assign a graphic to each weighi...
SKU: 150.hrp.h.m2.
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag hy10.150.hrp.h.m3

An extensive database enables archiving work results and periodic reports, data exchange between indicators and information import and export. Images database allows to assign a graphic to each weighi...
SKU: 150.hrp.h.m3
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag hy10.150.hrp.m2.2

Robust platform made of stainless steel and high ingress protection allow to operate the scale in moist environment and at direct contact with water e.g. meat and fish industry, etc. The protection sy...
SKU: 150.hrp.m2.2
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag hy10.150.hrp.m3

Robust platform made of stainless steel and high ingress protection allow to operate the scale in moist environment and at direct contact with water (e.g. meat and fish industry, etc.). The protection...
SKU: 150.hrp.m3
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag hy10.16.hrp.h

Robust platform made of stainless steel and high ingress protection allow to operate the scale in moist environment and at direct contact with water (e.g. meat and fish industry, etc.). The protection...
SKU: hy10.16.hrp.h
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag hy10.16.hrp.h.m2.1

Robust platform made of stainless steel and high ingress protection allow to operate the scale in moist environment and at direct contact with water (e.g. meat and fish industry, etc.). The protection...
SKU: 16.hrp.h.m2.1
Availability:

1 in Stock

เครื่องชั่ง Weight scale radwag hy10.16.hrp.h.m2.2

Robust platform made of stainless steel and high ingress protection allow to operate the scale in moist environment and at direct contact with water (e.g. meat and fish industry, etc.). The protection...
SKU: 16.hrp.h.m2.2
Availability:

1 in Stock

Showing 91–90 of 541 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....