แบรนด์ : Miulab

กล่องน้ำแข็ง miulab รุ่น dtc-4

กล่องน้ำแข็ง miulab รุ่น dtc-4 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความร้อน อ่าง...
SKU: DTC-4
Availability:

1 in Stock

ตู้อบเอนกประสงค์ miulab รุ่น et-60

ตู้อบเอนกประสงค์ miulab รุ่น et-60 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความร้อน...
SKU: ET-60
Availability:

1 in Stock

ตู้อบแห้ง miulab รุ่น dkt-100

ตู้อบแห้ง miulab รุ่น dkt-100 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความร้อน อ่างค...
SKU: DKT-100
Availability:

1 in Stock

ตู้อบแห้ง miulab รุ่น dkt200-1

ตู้อบแห้ง miulab รุ่น dkt200-1 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความร้อน อ่าง...
SKU: DKT200-1
Availability:

1 in Stock

ตู้อบแห้งแบบควบคุมอุณหภูมิแบบคู่ miulab รุ่น btc-100d

ตู้อบแห้งแบบควบคุมอุณหภูมิแบบคู่ miulab รุ่น btc-100d เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ...
SKU: BTC-100D
Availability:

1 in Stock

ทรานซิลลูมิเนเตอร์ miulab รุ่น uv-6

ทรานซิลลูมิเนเตอร์ miulab รุ่น uv-6 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความร้อน...
SKU: UV-6
Availability:

1 in Stock

อ่างควบคุมอุณหภูมิ miulab รุ่น wt100-1

อ่างควบคุมอุณหภูมิ miulab รุ่น wt100-1 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความร...
SKU: WT100-1
Availability:

1 in Stock

อ่างควบคุมอุณหภูมิ miulab รุ่น wt100-1b

อ่างควบคุมอุณหภูมิ miulab รุ่น wt100-1b เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความ...
SKU: WT100-1B
Availability:

1 in Stock

อ่างควบคุมอุณหภูมิ miulab รุ่น wt100-2

อ่างควบคุมอุณหภูมิ miulab รุ่น wt100-2 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความร...
SKU: WT100-2
Availability:

1 in Stock

อ่างควบคุมอุณหภูมิ miulab รุ่น wt100-3

อ่างควบคุมอุณหภูมิ miulab รุ่น wt100-3 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความร...
SKU: WT100-3
Availability:

1 in Stock

อ่างควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า miulab รุ่น swt-100

อ่างควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า miulab รุ่น swt-100 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบ...
SKU: SWT-100
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารดิจิตอล miulab รุ่น sp200-1

เครื่องกวนสารดิจิตอล miulab รุ่น sp200-1 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมควา...
SKU: SP200-1
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย miulab รุ่น sp-100

เครื่องกวนสารละลาย miulab รุ่น sp-100 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความร้...
SKU: SP-100
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย miulab รุ่น sp-200

เครื่องกวนสารละลาย miulab รุ่น sp-200 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความร้...
SKU: SP-200
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย miulab รุ่น sp-200t

เครื่องกวนสารละลาย miulab รุ่น sp-200t เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความร...
SKU: SP-200T
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารละลาย miulab รุ่น sp-300

เครื่องกวนสารละลาย miulab รุ่น sp-300 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความร้...
SKU: SP-300
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารแบบใบพัด miulab รุ่น ms-40

เครื่องกวนสารแบบใบพัด miulab รุ่น ms-40 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมความ...
SKU: MS-40
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารให้ความร้อนแบบดิจิตอล miulab รุ่น sp-18

เครื่องกวนสารให้ความร้อนแบบดิจิตอล miulab รุ่น sp-18 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ...
SKU: SP-18
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารให้ความร้อนแบบดิจิตอล miulab รุ่น sp-25

เครื่องกวนสารให้ความร้อนแบบดิจิตอล miulab รุ่น sp-25 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ...
SKU: SP-25
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารให้ความร้อนแบบดิจิตอล miulab รุ่น tp-350+

เครื่องกวนสารให้ความร้อนแบบดิจิตอล miulab รุ่น tp-350+ เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ...
SKU: TP-350
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารให้ความร้อนแบบดิจิตอล miulab รุ่น tp-350e

เครื่องกวนสารให้ความร้อนแบบดิจิตอล miulab รุ่น tp-350e เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ...
SKU: TP-350E
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนสารให้ความร้อนแบบดิจิตอล miulab รุ่น tp-350s

เครื่องกวนสารให้ความร้อนแบบดิจิตอล miulab รุ่น tp-350s เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ...
SKU: TP-350S
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนแม่เหล็ก 4 หัว miulab รุ่น tp-4

เครื่องกวนแม่เหล็ก 4 หัว miulab รุ่น tp-4 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมคว...
SKU: TP-4
Availability:

1 in Stock

เครื่องกวนแม่เหล็กขนาดเล็ก miulab minip-25

เครื่องกวนแม่เหล็กขนาดเล็ก miulab minip-25 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบคุมค...
SKU: MINIP-25
Availability:

1 in Stock

เครื่องกำเนิดแสงยูวีเพื่อการวิเคราะห์ miulab รุ่น btu-6

เครื่องกำเนิดแสงยูวีเพื่อการวิเคราะห์ miulab รุ่น btu-6 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูม...
SKU: BTU-6
Availability:

1 in Stock

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไมโครเพลท miulab รุ่น mt70-2

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ไมโครเพลท miulab รุ่น mt70-2 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่า...
SKU: MT70-2
Availability:

1 in Stock

เครื่องชุดเพิ่มความเข้มข้นระบบน้ำร้อน miulab รุ่น wt-12

เครื่องชุดเพิ่มความเข้มข้นระบบน้ำร้อน miulab รุ่น wt-12 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูม...
SKU: WT-12
Availability:

1 in Stock

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขวดแก้ว miulab รุ่น hy-300

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขวดแก้ว miulab รุ่น hy-300 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบค...
SKU: HY-300
Availability:

1 in Stock

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขวดแก้ว miulab รุ่น hy-300d

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขวดแก้ว miulab รุ่น hy-300d เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบ...
SKU: HY-300D
Availability:

1 in Stock

เครื่องปั่นความร้อนขนาดเล็ก miulab รุ่น mp-16

เครื่องปั่นความร้อนขนาดเล็ก miulab รุ่น mp-16 เครื่องนับอนุภาค เครื่องนับจุลทรีย์ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย เครื่องเขย่า เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องปั่นเลือด เครื่องกวนสาร หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิ อ่างควบค...
SKU: MP-16
Availability:

1 in Stock

Showing 1–30 of 84 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....