แบรนด์ : Mitutoyo

Mitutoyo เครื่องวัดความหนา Micrometer External, Range 0-25 mm 293-240-30

รายละเอียดโดยย่อ • เนื่องจากใช้เทคโนโลยี่ใหม่ในโครงสร้างเพื่อกันน้ำกันฝุ่น ไมโครตัวนี้มีคุณสมบัติกันน้ำกันฝุ่นที่ IP65 สามารถใช้งานในสภาวะที่มีน้ำมันตัดได้* * หลังจากการใช้งานต้องทำความสะอาดและทาน้ำ...
SKU: 293-240-30
Availability:

1 in Stock

Vernier caliper 0-280mm 0-11 mitutoyo 532-121

FINE ADJUSTMENT VERNIER CALIPER 0-280MM / 0-11 Mitutoyo 532-121 Features: Fine-adjustment aids slider positioning. Can measure outside and inside diameter (OD and ID), depth, and steps...
SKU: VERNIER CALIP
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล Mitutoyo m-500-150-30 absolute

ใช้สำหรับวัดขนาดภายนอก, ภายใน และความลึก เทคโนโลยีพิเศษ ABSOLUTE Encoder ช่วงการวัด 0 ถึง 100mm Accuracy ±0.02mm (≤200mm) Resolution: 0.01mm ปรับแต่งได้ด้วยปุ่มลูกกลิ้ง Depth bar ø1.9mm rod หน...
SKU: M-500-150-30
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล Mitutoyo m-500-151-30 absolute

ใช้สำหรับวัดขนาดภายนอก, ภายใน และความลึก เทคโนโลยีพิเศษ ABSOLUTE Encoder ช่วงการวัด 0 ถึง 150mm Accuracy ±0.02mm (≤200mm) Resolution: 0.01mm ปรับแต่งได้ด้วยปุ่มลูกกลิ้ง Depth bar Blade หน้าจอ...
SKU: M-500-151-30
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล Mitutoyo m-500-152-30 absolute

ใช้สำหรับวัดขนาดภายนอก, ภายใน และความลึก เทคโนโลยีพิเศษ ABSOLUTE Encoder ช่วงการวัด 0 ถึง 200mm Accuracy ±0.02mm (≤200mm) Resolution: 0.01mm ปรับแต่งได้ด้วยปุ่มลูกกลิ้ง Depth bar Blade หน้าจอ...
SKU: M-500-152-30
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล Mitutoyo m-500-153 absolute

ใช้สำหรับวัดขนาดภายนอก, ภายใน และความลึก เทคโนโลยีพิเศษ ABSOLUTE Encoder ช่วงการวัด 0 ถึง 300mm Accuracy ±0.03mm (≤300mm) Resolution: 0.01mm ปรับแต่งได้ด้วยปุ่มลูกกลิ้ง Depth bar Blade หน้าจอ...
SKU: M-500-153
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล Mitutoyo m-500-154-30 absolute

ใช้สำหรับวัดขนาดภายนอก, ภายใน และความลึก เทคโนโลยีพิเศษ ABSOLUTE Encoder ช่วงการวัด 0 ถึง 150mm Accuracy ±0.02mm (≤200mm) Resolution: 0.01mm ปรับแต่งได้ด้วยปุ่มลูกกลิ้ง Depth bar Blade Carbide...
SKU: M-500-154-30
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล Mitutoyo m-500-155-30 absolute

ใช้สำหรับวัดขนาดภายนอก, ภายใน และความลึก เทคโนโลยีพิเศษ ABSOLUTE Encoder ช่วงการวัด 0 ถึง 150mm Accuracy ±0.02mm (≤200mm) Resolution: 0.01mm ปรับแต่งได้ด้วยปุ่มลูกกลิ้ง Depth bar Blade Carbide...
SKU: M-500-155-30
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล Mitutoyo m-500-156-30absolite

ใช้สำหรับวัดขนาดภายนอก, ภายใน และความลึก เทคโนโลยีพิเศษ ABSOLUTE Encoder ช่วงการวัด 0 ถึง 200mm Accuracy ±0.02mm (≤200mm) Resolution: 0.01mm ปรับแต่งได้ด้วยปุ่มลูกกลิ้ง Depth bar Blade Carbide...
SKU: M-500-156-30
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล Mitutoyo m-500-157-30 absolute

ใช้สำหรับวัดขนาดภายนอก, ภายใน และความลึก เทคโนโลยีพิเศษ ABSOLUTE Encoder ช่วงการวัด 0 ถึง 200mm Accuracy ±0.02mm (≤200mm) Resolution: 0.01mm ปรับแต่งได้ด้วยปุ่มลูกกลิ้ง Depth bar Blade Carbide...
SKU: M-500-157-30
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล Mitutoyo m-500-158-30 absolute

ใช้สำหรับวัดขนาดภายนอก, ภายใน และความลึก เทคโนโลยีพิเศษ ABSOLUTE Encoder ช่วงการวัด 0 ถึง 150mm Accuracy ±0.02mm (≤200mm) Resolution: 0.01mm ปรับแต่งได้ด้วยปุ่มลูกกลิ้ง Depth bar ø1.9mm rod หน...
SKU: M-500-158-30
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล Mitutoyo m-500-159-30 absolute

ใช้สำหรับวัดขนาดภายนอก, ภายใน และความลึก เทคโนโลยีพิเศษ ABSOLUTE Encoder ช่วงการวัด 0 ถึง 6" Accuracy ±0.02mm (≤200mm) Resolution: .0005"/0.01mm Depth bar Blade Carbide-tipped jaws fo...
SKU: M-500-159-30
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล Mitutoyo m-500-160-30 absolute

ใช้สำหรับวัดขนาดภายนอก, ภายใน และความลึก เทคโนโลยีพิเศษ ABSOLUTE Encoder ช่วงการวัด 0 ถึง 6" Accuracy ±0.02mm (≤200mm) Resolution: .0005"/0.01mm Depth bar Blade Carbide-tipped jaws fo...
SKU: M-500-160-30
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล Mitutoyo m-500-163-30 absolute

ใช้สำหรับวัดขนาดภายนอก, ภายใน และความลึก เทคโนโลยีพิเศษ ABSOLUTE Encoder ช่วงการวัด 0 ถึง 8" Accuracy ±0.02mm (≤200mm) Resolution: .0005"/0.01mm Depth bar Blade Carbide-tipped jaws fo...
SKU: M-500-163-30
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล Mitutoyo m-500-164-30 absolute

ใช้สำหรับวัดขนาดภายนอก, ภายใน และความลึก เทคโนโลยีพิเศษ ABSOLUTE Encoder ช่วงการวัด 0 ถึง 8" Accuracy ±0.02mm (≤200mm) Resolution: .0005"/0.01mm Depth bar Blade Carbide-tipped jaws fo...
SKU: M-500-164-30
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล Mitutoyo m-500-165 absolute

ใช้สำหรับวัดขนาดภายนอก, ภายใน และความลึก เทคโนโลยีพิเศษ ABSOLUTE Encoder ช่วงการวัด 0 ถึง 12" Accuracy ±0.03mm (≤300mm) Resolution: .0005"/0.01mm Depth bar Blade Carbide-tipped jaws f...
SKU: M-500-165
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล Mitutoyo m-500-166 absolute

ใช้สำหรับวัดขนาดภายนอก, ภายใน และความลึก เทคโนโลยีพิเศษ ABSOLUTE Encoder ช่วงการวัด 0 ถึง 12" Accuracy ±0.03mm (≤300mm) Resolution: .0005"/0.01mm Depth bar Blade Carbide-tipped jaws f...
SKU: M-500-166
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล Mitutoyo m-500-167 absolute

ใช้สำหรับวัดขนาดภายนอก, ภายใน และความลึก เทคโนโลยีพิเศษ ABSOLUTE Encoder ช่วงการวัด 0 ถึง 12" Accuracy ±0.03mm (≤300mm) Resolution: .0005"/0.01mm Depth bar Blade Carbide-tipped jaws f...
SKU: M-500-167
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล Mitutoyo m-500-168 absolue

ใช้สำหรับวัดขนาดภายนอก, ภายใน และความลึก เทคโนโลยีพิเศษ ABSOLUTE Encoder ช่วงการวัด 0 ถึง 12" Accuracy ±0.03mm (≤300mm) Resolution: .0005"/0.01mm Depth bar Blade Carbide-tipped jaws f...
SKU: M-500-168
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล Mitutoyo m-500-170-30 absolute

ใช้สำหรับวัดขนาดภายนอก, ภายใน และความลึก เทคโนโลยีพิเศษ ABSOLUTE Encoder ช่วงการวัด 0 ถึง 4" Accuracy ±0.02mm (≤200mm) Resolution: .0005"/0.01mm Depth bar .075" rod หน้าจอ LCD...
SKU: M-500-170-30
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล Mitutoyo m-500-171-30 absolute

ใช้สำหรับวัดขนาดภายนอก, ภายใน และความลึก เทคโนโลยีพิเศษ ABSOLUTE Encoder ช่วงการวัด 0 ถึง 6" Accuracy ±0.02mm (≤200mm) Resolution: .0005"/0.01mm Depth bar Blade หน้าจอ LCD แบตเตอรี่...
SKU: M-500-171-30
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล Mitutoyo m-500-172-30 absolute

ใช้สำหรับวัดขนาดภายนอก, ภายใน และความลึก เทคโนโลยีพิเศษ ABSOLUTE Encoder ช่วงการวัด 0 ถึง 8" Accuracy ±0.02mm (≤200mm) Resolution: .0005"/0.01mm Depth bar Blade หน้าจอ LCD แบตเตอรี่...
SKU: M-500-172-30
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล Mitutoyo m-500-174-30 absolute

ใช้สำหรับวัดขนาดภายนอก, ภายใน และความลึก เทคโนโลยีพิเศษ ABSOLUTE Encoder ช่วงการวัด 0 ถึง 6" Accuracy ±0.02mm (≤200mm) Resolution: .0005"/0.01mm Depth bar Blade Carbide-tipped jaws fo...
SKU: M-500-174-30
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล Mitutoyo m-500-175-30 absolute

ใช้สำหรับวัดขนาดภายนอก, ภายใน และความลึก เทคโนโลยีพิเศษ ABSOLUTE Encoder ช่วงการวัด 0 ถึง 6" Accuracy ±0.02mm (≤200mm) Resolution: .0005"/0.01mm Depth bar Blade Carbide-tipped jaws fo...
SKU: M-500-175-30
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล Mitutoyo m-500-176-30 absolute

ใช้สำหรับวัดขนาดภายนอก, ภายใน และความลึก เทคโนโลยีพิเศษ ABSOLUTE Encoder ช่วงการวัด 0 ถึง 8" Accuracy ±0.02mm (≤200mm) Resolution: .0005"/0.01mm Depth bar Blade Carbide-tipped jaws fo...
SKU: M-500-176-30
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล Mitutoyo m-500-177-30 absolute

ใช้สำหรับวัดขนาดภายนอก, ภายใน และความลึก เทคโนโลยีพิเศษ ABSOLUTE Encoder ช่วงการวัด 0 ถึง 8" Accuracy ±0.02mm (≤200mm) Resolution: .0005"/0.01mm Depth bar Blade Carbide-tipped jaws fo...
SKU: M-500-177-30
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล Mitutoyo m-500-178-30 absolute

ใช้สำหรับวัดขนาดภายนอก, ภายใน และความลึก เทคโนโลยีพิเศษ ABSOLUTE Encoder ช่วงการวัด 0 ถึง 6" Accuracy ±0.02mm (≤200mm) Resolution: .0005"/0.01mm Depth bar .075" rod หน้าจอ LCD...
SKU: M-500-178-30
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล Mitutoyo m-500-181-30 absolute

ใช้สำหรับวัดขนาดภายนอก, ภายใน และความลึก เทคโนโลยีพิเศษ ABSOLUTE Encoder ช่วงการวัด 0 ถึง 150mm Accuracy ±0.02mm (≤200mm) Resolution: 0.01mm Depth bar Blade หน้าจอ LCD แบตเตอรี่ SR44 (อายุการ...
SKU: M-500-181-30
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล Mitutoyo m-500-182-30 absolute

ใช้สำหรับวัดขนาดภายนอก, ภายใน และความลึก เทคโนโลยีพิเศษ ABSOLUTE Encoder ช่วงการวัด 0 ถึง 200mm Accuracy ±0.02mm (≤200mm) Resolution: 0.01mm Depth bar Blade หน้าจอ LCD แบตเตอรี่ SR44 (อายุการ...
SKU: M-500-182-30
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล Mitutoyo m-500-193 absolute

ใช้สำหรับวัดขนาดภายนอก, ภายใน และความลึก เทคโนโลยีพิเศษ ABSOLUTE Encoder ช่วงการวัด 0 ถึง 12" Accuracy ±0.03mm (≤300mm) Resolution: .0005"/0.01mm Depth bar Blade หน้าจอ LCD แบตเตอรี...
SKU: M-500-193
Availability:

1 in Stock

Showing 1–30 of 83 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....