แบรนด์ : Metravi

เครื่องวัดความชื้นแบบเข็มET-99M

วัดเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัด เครื่องอุณหภูมิอินฟราเรด Pin-type Moisture MeterET-99M...
SKU: ET-99M
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดระดับเสียงSL-4005

วัดเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัด เครื่องอุณหภูมิอินฟราเรดSound Level MeterSL-4005...
SKU: SL-4005
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิอุตสาหกรรมช่องเดียวDTM-903

วัดเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัด เครื่องอุณหภูมิอินฟราเรด...
SKU: DTM-903
Availability:

1 in Stock

เครื่องลักซ์มิเตอร์1300

วัดเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัด เครื่องอุณหภูมิอินฟราเรด Lux meter1300...
SKU: Lux meter1300
Availability:

1 in Stock

เครื่องลักซ์มิเตอร์1310

วัดเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัด เครื่องอุณหภูมิอินฟราเรด Lux Meter1310...
SKU: Lux Meter1310
Availability:

1 in Stock

เครื่องลักซ์มิเตอร์1332

วัดเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัด เครื่องอุณหภูมิอินฟราเรด Lux Meter1332...
SKU: Lux Meter1332
Availability:

1 in Stock

เครื่องลักซ์มิเตอร์1332A

วัดเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัด เครื่องอุณหภูมิอินฟราเรด Lux Meter1332A...
SKU: Lux Meter1332
Availability:

1 in Stock

เครื่องลักซ์มิเตอร์1333

วัดเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัด เครื่องอุณหภูมิอินฟราเรด Lux Meter1333...
SKU: Lux Meter1333
Availability:

1 in Stock

เครื่องลักซ์มิเตอร์1334

วัดเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัด เครื่องอุณหภูมิอินฟราเรด Lux Meter1334...
SKU: Lux Meter1334
Availability:

1 in Stock

เครื่องลักซ์มิเตอร์1335

วัดเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัด เครื่องอุณหภูมิอินฟราเรด Lux Meter1335...
SKU: Lux Meter1335
Availability:

1 in Stock

เครื่องลักซ์มิเตอร์ET-99L

วัดเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัด เครื่องอุณหภูมิอินฟราเรด Lux MeterET-99L...
SKU: Lux MeterET-9
Availability:

1 in Stock

เครื่องลักซ์มิเตอร์ดิจิตอล1311

วัดเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัด เครื่องอุณหภูมิอินฟราเรด Lux Meter1311...
SKU: Lux Meter1311
Availability:

1 in Stock

เครื่องลักซ์มิเตอร์ดิจิตอล1330

วัดเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัด เครื่องอุณหภูมิอินฟราเรด Lux Meter1330...
SKU: Lux Meter1330
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความดันดิฟเฟอเรนเชียลET-99P

วัดเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัด เครื่องอุณหภูมิอินฟราเรด Differential Pressure ManometerET-99P...
SKU: ET-99P
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความดันดิฟเฟอเรนเซียลPM-01

วัดเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัด เครื่องอุณหภูมิอินฟราเรด Differential Pressure ManometerPM-01...
SKU: PM-01
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเร็วลมแบบพัดลมโลหะAVM-07

วัดเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัด เครื่องอุณหภูมิอินฟราเรด Thermo AnemometerAVM-07...
SKU: AVM-07
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเร็วลมแบบลวดร้อนAVM-10

วัดเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัด เครื่องอุณหภูมิอินฟราเรด Hot Wire AnemometerAVM-10...
SKU: AVM-10
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดดัชนีความร้อนWBGT-188

วัดเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัด เครื่องอุณหภูมิอินฟราเรด Wet Bulb GlobeWBGT-188...
SKU: 0
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดดีชนีความร้อนWBGT-188D

วัดเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัด เครื่องอุณหภูมิอินฟราเรด Wet Bulb Globe DataloggerWBGT-188D...
SKU: WBGT-188D
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์207

วัดเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัด เครื่องอุณหภูมิอินฟราเรด Lux Meter207...
SKU: Lux Meter207
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดระดับเสียงET-99SL

วัดเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัด เครื่องอุณหภูมิอินฟราเรด Sound Level MeterET-99SL...
SKU: ET-99SL
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดระดับเสียงSL-3010

วัดเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัด เครื่องอุณหภูมิอินฟราเรด Sound Level MeterSL-3010...
SKU: SL-3010
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดระดับเสียงSL-4010

วัดเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัด เครื่องอุณหภูมิอินฟราเรด Sound Level MeterSL-4010...
SKU: SL-4010
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดระดับเสียงSL-4015

วัดเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัด เครื่องอุณหภูมิอินฟราเรด Sound Level MeteSL-4015...
SKU: SL-4015
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดสภาพอากาศWH-1081PC

วัดเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัด เครื่องอุณหภูมิอินฟราเรด Weather StationWH-1081PC...
SKU: WH-1081PC
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดสภาพแวดล้อมET-2

วัดเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัด เครื่องอุณหภูมิอินฟราเรด Four in One Multifunction Environmental MeterET-2...
SKU: ET-2
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดสิ่งแวดล้อมET-3

วัดเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัด เครื่องอุณหภูมิอินฟราเรด Four in One Multifunction Environmental MeterET-3...
SKU: ET-3
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิความปลอดภัยด้านอาหารDTM-902

วัดเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัด เครื่องอุณหภูมิอินฟราเรด Food Safety ThermometerDTM-902...
SKU: DTM-902
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอลDTM-925

วัดเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัด เครื่องอุณหภูมิอินฟราเรด Digital ThermometerDTM-925...
SKU: DTM-925
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอลอุตสาหกรรมDTM-100

วัดเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัด เครื่องอุณหภูมิอินฟราเรด Industrial Digital ThermometerDTM-100...
SKU: DTM-100
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดET-99IR

วัดเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัด เครื่องอุณหภูมิอินฟราเรด Infrared thermometerET-99IR...
SKU: ET-99IR
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิอุตสาหกรรมDTM-900

วัดเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัด เครื่องอุณหภูมิอินฟราเรด Industrial ThermometerDTM-900...
SKU: DTM-900
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นET-99HT

วัดเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัด เครื่องอุณหภูมิอินฟราเรด Thermometer and humidityET-99HT...
SKU: ET-99HT
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นET-99TH

วัดเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัด เครื่องอุณหภูมิอินฟราเรด Temperature and Humidity MeterET-99TH...
SKU: ET-99TH
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นHT-305

วัดเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัด เครื่องอุณหภูมิอินฟราเรด Temperature and Humidity MeterHT-305...
SKU: HT-305
Availability:

1 in Stock

เครื่องเทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอลDTM-901

วัดเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัด เครื่องอุณหภูมิอินฟราเรด Dual Input Digital ThermometerDTM-901...
SKU: DTM-901
Availability:

1 in Stock

เครื่องเทอร์โมมิเตอร์วัดความเร็วลมAVM-01

วัดเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัด เครื่องอุณหภูมิอินฟราเรด Thermo AnemometerAVM-01...
SKU: AVM-01
Availability:

1 in Stock

เครื่องเทอร์โมมิเตอร์วัดความเร็วลมAVM-03

วัดเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัด เครื่องอุณหภูมิอินฟราเรด Thermo AnemometerAVM-03...
SKU: AVM-03
Availability:

1 in Stock

เครื่องเทอร์โมมิเตอร์วัดความเร็วลมAVM-04

วัดเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัด เครื่องอุณหภูมิอินฟราเรด Thermo AnemometerAVM-04...
SKU: AVM-04
Availability:

1 in Stock

เครื่องเทอร์โมมิเตอร์วัดความเร็วลมAVM-08

วัดเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัด เครื่องอุณหภูมิอินฟราเรด Thermo AnemometerAVM-08...
SKU: AVM-08
Availability:

1 in Stock

เครื่องเทอร์โมมิเตอร์วัดความเร็วลมAVM-09

วัดเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัด เครื่องอุณหภูมิอินฟราเรด Thermo AnemometerAVM-09...
SKU: AVM-09
Availability:

1 in Stock

เครื่องเทอร์โมมิเตอร์วัดความเร็วลมET-99A

วัดเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัด เครื่องอุณหภูมิอินฟราเรด EThermo AnemometerT-99A...
SKU: ET-99A
Availability:

1 in Stock

เครื่องเทอร์โมมิเตอร์วัดความเร็วลมThermo Anemometer AVM-05

วัดเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัด เครื่องอุณหภูมิอินฟราเรด Thermo Anemometer AVM-05...
SKU: AVM-0
Availability:

1 in Stock

เครื่องเทอร์โมมิเตอร์เอนกประสงค์ST-9283B

วัดเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัด เครื่องอุณหภูมิอินฟราเรด General Purpose ThermometerST-9283B...
SKU: ST-9283B
Availability:

1 in Stock

Showing 1–90 of 44 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....