แบรนด์ : Memmert

ตู้บ่มเพาะเชื้อ Cooled incubator XBR225

Cooled incubator XBR225 ตู้บ่มเพาะเชื้อตู้อบ XBR Cooling เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิต่ำ เหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ชีววิทยาและจุลชีววิทยาและสำหรับการควบคุมคุณภาพในอุต...
SKU: XBR22
Availability:

1 in Stock

ตู้บ่มเพาะเชื้อ Heating incubator dhp series

Heating incubator dhp series ตู้บ่มเพาะเชื้อจัดให้เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ให้กับวิทยาลัยตลอดจนชีววิทยาการเกษตร และแผนกวิจัยทางวิทยาศาสตร์สำหรับการเก็บรักษาเชื้อราและชีววิทยา...
SKU: dhp-series
Availability:

1 in Stock

ตู้บ่มเพาะเชื้อ Incubator bpn series

Incubator bpn series ตู้บ่มเพาะเชื้อหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่เพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติมในเวลาเดียวกัน ●สารทำความเย็น R134a นำเข้าคอมเพรสเซอร์และมอเตอร์พัดลม ●หน้าต่างสังเกตการณ์ขนาดใหญ่ ●ห้องและแท่นสแตนเลส...
SKU: bpn series
Availability:

1 in Stock

ตู้บ่มเพาะเชื้อ Incubator lrh series

Incubator lrh series ตู้บ่มเพาะเชื้อ ทำหน้าที่เก็บรักษาอาหารเลี้ยงเชื้อซีรั่มยาตลอดจนการฝึกอบรมจุลินทรีย์และการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นต้น...
SKU: lrh series ต
Availability:

1 in Stock

ตู้อบฆ่าเชื้อ Memmert SF110

Memmert-SF110 ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SF110 ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: Memmert SF110
Availability:

1 in Stock

ตู้อบฆ่าเชื้อ Memmert sf110plus

ตู้อบฆ่าเชื้อ Memmert sf110plus Memmert ตู้อบฆ่าเชื้อ SF-110plus เครื่องฆ่าเชื้อ SF110 ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: MM SF110
Availability:

1 in Stock

ตู้อบฆ่าเชื้อ Memmert SF160

Memmert SF160 ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SF160 ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: Memmert SF160
Availability:

1 in Stock

ตู้อบฆ่าเชื้อ Memmert SF160plus

Memmert SF160plus ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SF160 ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: MM SF160plus
Availability:

1 in Stock

ตู้อบฆ่าเชื้อ Memmert SF260

Memmert SF260 ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SF260 ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: MM SF260
Availability:

1 in Stock

ตู้อบฆ่าเชื้อ Memmert SF260plus

Memmert SF260plus ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SF260plus ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อภาชนะและเครื่องมือในอากาศร้อน...
SKU: MM SF260plus
Availability:

1 in Stock

ตู้อบฆ่าเชื้อ Memmert SF30

Memmert SF30 ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SF30 ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: MM SF30
Availability:

1 in Stock

ตู้อบฆ่าเชื้อ Memmert SF30plus

Memmert SF30plus ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SF30plus ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: MM SF30plus
Availability:

1 in Stock

ตู้อบฆ่าเชื้อ Memmert SF450

Memmert SF450 ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SF450 ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: MM SF450
Availability:

1 in Stock

ตู้อบฆ่าเชื้อ Memmert SF450plus

Memmert SF450plus ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SF450plus ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: MM SF450plus
Availability:

1 in Stock

ตู้อบฆ่าเชื้อ Memmert SF55

Memmert SF55 ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SF55 ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อในภาชนะและเครื่องมือด้วยอากาศร้อน...
SKU: MM SF55
Availability:

1 in Stock

ตู้อบฆ่าเชื้อ Memmert SF55plus

Memmert SF55plus ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SF55plus ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: MM SF55plus
Availability:

1 in Stock

ตู้อบฆ่าเชื้อ Memmert SF75

Memmert SF75 ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SF75 ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: MM SF75
Availability:

1 in Stock

ตู้อบฆ่าเชื้อ Memmert SF750

Memmert SF750 ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SF750 ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: MM SF750
Availability:

1 in Stock

ตู้อบฆ่าเชื้อ Memmert SF750plus

Memmert SF750plus ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SF750plus ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: MM SF750plus
Availability:

1 in Stock

ตู้อบฆ่าเชื้อ Memmert SF75plus

Memmert ตู้อบฆ่าเชื้อ SF75plus เครื่องฆ่าเชื้อ SF75plus ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: MM SF75plus
Availability:

1 in Stock

ตู้อบฆ่าเชื้อ Memmert SN160

Memmert SN160 ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SN160 ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: MM SN160
Availability:

1 in Stock

ตู้อบฆ่าเชื้อ Memmert SN160plus

Memmert SN160plus ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SN160plus ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อในภาชนะและเครื่องมือด้วยอากาศร้อน...
SKU: MM SN160plus
Availability:

1 in Stock

ตู้อบฆ่าเชื้อ Memmert SN260plus

Memmert SN260plus ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SN260plus ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อภาชนะและเครื่องมือในอากาศร้อน...
SKU: MM SN260plus
Availability:

1 in Stock

ตู้อบฆ่าเชื้อ Memmert SN30

Memmert SN30 ตู้อบฆ่าเชื้อ
SKU: MM SN30
Availability:

1 in Stock

ตู้อบฆ่าเชื้อ Memmert SN30plus

Memmert SN30plus ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SN30plus ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: MM SN30plus
Availability:

1 in Stock

ตู้อบฆ่าเชื้อ Memmert SN450plus

Memmert SN450plus ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SN450plus ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: MM SN450plus
Availability:

1 in Stock

ตู้อบฆ่าเชื้อ Memmert SN55

Memmert SN55 ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SN55 ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: MM SN55
Availability:

1 in Stock

ตู้อบฆ่าเชื้อ Memmert SN55plus

Memmert ตู้อบฆ่าเชื้อ SN55plus เครื่องฆ่าเชื้อ SN55plus ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: MM SN55plus
Availability:

1 in Stock

ตู้อบฆ่าเชื้อ Memmert SN75

Memmert SN75 ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SN75 ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อในภาชนะและเครื่องมือด้วยอากาศร้อน...
SKU: MM SN75
Availability:

1 in Stock

ตู้อบฆ่าเชื้อ Memmert SN750

Memmert SN750 ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SN750 ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อภาชนะและเครื่องมือด้วยอากาศร้อน...
SKU: MM SN750
Availability:

1 in Stock

Showing 1–30 of 94 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....