แบรนด์ : Memmert

Memmert Cold lab chamber incubator SH-CH-1200R ตู้บ่มเพาะเชื้อ

Memmert Cold lab chamber incubator SH-CH-1200R ตู้บ่มเพาะเชื้อ
SKU: Memmert SH-CH
Availability:

1 in Stock

Memmert cold lab chamber incubator SH-CH-650R ตู้บ่มเพาะเชื้อ

Memmert Cold lab chamber incubator SH-CH-650R ตู้บ่มเพาะเชื้อ
SKU: Memmert SH-CH
Availability:

1 in Stock

Memmert Cooled incubator XBR112 ตู้บ่มเพาะเชื้อ

Memmert Cooled incubator XBR112 ตู้บ่มเพาะเชื้อ
SKU: Memmert-XBR11
Availability:

1 in Stock

Memmert Cooled incubator XBR225 ตู้บ่มเพาะเชื้อ

Memmert Cooled incubator XBR225 ตู้บ่มเพาะเชื้อ
SKU: Memmert XBR22
Availability:

1 in Stock

Memmert Heating incubator dhp series ตู้บ่มเพาะเชื้อ

Memmert Heating incubator dhp series ตู้บ่มเพาะเชื้อ
SKU: Memmert Heati
Availability:

1 in Stock

Memmert Incubator bpn series ตู้บ่มเพาะเชื้อ

Memmert Incubator bpn series ตู้บ่มเพาะเชื้อ
SKU: Memmert Incub
Availability:

1 in Stock

Memmert Incubator di series ตู้บ่มเพาะเชื้อ

Memmert Incubator di series ตู้บ่มเพาะเชื้อ
SKU: Memmert Incub
Availability:

1 in Stock

Memmert Incubator lrh series ตู้บ่มเพาะเชื้อ

Memmert Incubator lrh series ตู้บ่มเพาะเชื้อ
SKU: Memmert Incub
Availability:

1 in Stock

Memmert Low temp incubator bi-series เครื่องบ่มเพาะแบบอุณหภูมิต่ำ

Memmert Low temp incubator bi-series เครื่องบ่มเพาะแบบอุณหภูมิต่ำ
SKU: Memmert bi-se
Availability:

1 in Stock

Memmert Water-jacket incubator bpg series ตู้บ่มเพาะเชื้อ

Memmert Water-jacket incubator bpg series ตู้บ่มเพาะเชื้อ
SKU: Memmert Water
Availability:

1 in Stock

Memmert ตู้อบฆ่าเชื้อ SF110

Memmert ตู้อบฆ่าเชื้อ SF110
SKU: SF110
Availability:

1 in Stock

Memmert ตู้อบฆ่าเชื้อ SF110plus

Memmert ตู้อบฆ่าเชื้อ SF110plus
SKU: SF110plus
Availability:

1 in Stock

Memmert ตู้อบฆ่าเชื้อ SF160

Memmert ตู้อบฆ่าเชื้อ SF160
SKU: SF160
Availability:

1 in Stock

Memmert ตู้อบฆ่าเชื้อ SF160plus

Memmert ตู้อบฆ่าเชื้อ SF160plus
SKU: SF160plus
Availability:

1 in Stock

Memmert ตู้อบฆ่าเชื้อ SF260

Memmert ตู้อบฆ่าเชื้อ SF260
SKU: SF260
Availability:

1 in Stock

Memmert ตู้อบฆ่าเชื้อ SF260plus

Memmert ตู้อบฆ่าเชื้อ SF260plus
SKU: SF260plus
Availability:

1 in Stock

Memmert ตู้อบฆ่าเชื้อ SF30

Memmert ตู้อบฆ่าเชื้อ SF30
SKU: SF30
Availability:

1 in Stock

Memmert ตู้อบฆ่าเชื้อ SF30plus

Memmert ตู้อบฆ่าเชื้อ SF30plus
SKU: SF30plus
Availability:

1 in Stock

Memmert ตู้อบฆ่าเชื้อ SF450

Memmert ตู้อบฆ่าเชื้อ SF450
SKU: SF450
Availability:

1 in Stock

Memmert ตู้อบฆ่าเชื้อ SF450plus

Memmert ตู้อบฆ่าเชื้อ SF450plus
SKU: SF450plus
Availability:

1 in Stock

Memmert ตู้อบฆ่าเชื้อ SF55

Memmert ตู้อบฆ่าเชื้อ SF55
SKU: SF55
Availability:

1 in Stock

Memmert ตู้อบฆ่าเชื้อ SF55plus

Memmert ตู้อบฆ่าเชื้อ SF55plus
SKU: SF55plus
Availability:

1 in Stock

Memmert ตู้อบฆ่าเชื้อ SF75

Memmert ตู้อบฆ่าเชื้อ SF75
SKU: SF75
Availability:

1 in Stock

Memmert ตู้อบฆ่าเชื้อ SF750

Memmert ตู้อบฆ่าเชื้อ SF750
SKU: SF750
Availability:

1 in Stock

Memmert ตู้อบฆ่าเชื้อ SF750plus

Memmert ตู้อบฆ่าเชื้อ SF750plus
SKU: SF750plus
Availability:

1 in Stock

Memmert ตู้อบฆ่าเชื้อ SF75plus

Memmert ตู้อบฆ่าเชื้อ SF75plus
SKU: SF75plus
Availability:

1 in Stock

Memmert ตู้อบฆ่าเชื้อ SN160

Memmert ตู้อบฆ่าเชื้อ SN160
SKU: SN160
Availability:

1 in Stock

Memmert ตู้อบฆ่าเชื้อ SN260

Memmert ตู้อบฆ่าเชื้อ SN160plus
SKU: SN160plus
Availability:

1 in Stock

Memmert ตู้อบฆ่าเชื้อ SN260plus

Memmert ตู้อบฆ่าเชื้อ SN260plus
SKU: SN260plus
Availability:

1 in Stock

Memmert ตู้อบฆ่าเชื้อ SN30

Memmert ตู้อบฆ่าเชื้อ SN30
SKU: SN30
Availability:

1 in Stock

Showing 1–30 of 100 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....