แบรนด์ : Memmert

Memmert UF110 ตู้อบลมร้อน

Memmert UF110 ตู้อบลมร้อน ตู้อบลมร้อน เตาอบลมร้อน Memmert Universal Oven UF110 รุ่นมีพัดลม ความจุ 108 ลิตร อุณหภูมิ 300 องศา...
SKU: MM UF110
Availability:

1 in Stock

Memmert uf110plus ตู้อบลมร้อน

Memmert uf110plus ตู้อบลมร้อน ตู้อบลมร้อน UF110plus การอบแห้งความร้อนการเสื่อมสภาพการเผาในและการชุบแข็งอย่างแม่นยำในการวิจัยวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและการประกันคุณภาพ...
SKU: MM UF110plus
Availability:

1 in Stock

Heating incubator dhp series ตู้บ่มเพาะเชื้อ

Heating incubator dhp series ตู้บ่มเพาะเชื้อจัดให้เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ให้กับวิทยาลัยตลอดจนชีววิทยาการเกษตร และแผนกวิจัยทางวิทยาศาสตร์สำหรับการเก็บรักษาเชื้อราและชีววิทยา...
SKU: dhp-series
Availability:

1 in Stock

Memmert SF110 ตู้อบฆ่าเชื้อ

Memmert-SF110 ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SF110 ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: Memmert SF110
Availability:

1 in Stock

Memmert SF110plus ตู้อบฆ่าเชื้อ

Memmert ตู้อบฆ่าเชื้อ SF-110plus เครื่องฆ่าเชื้อ SF110 ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: MM SF110
Availability:

1 in Stock

Memmert SF160 ตู้อบฆ่าเชื้อ

Memmert SF160 ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SF160 ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: Memmert SF160
Availability:

1 in Stock

Memmert SF160plus ตู้อบฆ่าเชื้อ

Memmert SF160plus ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SF160 ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: MM SF160plus
Availability:

1 in Stock

Memmert SF260 ตู้อบฆ่าเชื้อ

Memmert SF260 ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SF260 ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: MM SF260
Availability:

1 in Stock

Memmert SF260plus ตู้อบฆ่าเชื้อ

Memmert SF260plus ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SF260plus ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อภาชนะและเครื่องมือในอากาศร้อน...
SKU: MM SF260plus
Availability:

1 in Stock

Memmert SF30 ตู้อบฆ่าเชื้อ

Memmert SF30 ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SF30 ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: MM SF30
Availability:

1 in Stock

Memmert SF30plus ตู้อบฆ่าเชื้อ

Memmert SF30plus ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SF30plus ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: MM SF30plus
Availability:

1 in Stock

Memmert SF450 ตู้อบฆ่าเชื้อ

Memmert SF450 ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SF450 ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: MM SF450
Availability:

1 in Stock

Memmert SF450plus ตู้อบฆ่าเชื้อ

Memmert SF450plus ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SF450plus ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: MM SF450plus
Availability:

1 in Stock

Memmert SF55 ตู้อบฆ่าเชื้อ

Memmert SF55 ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SF55 ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อในภาชนะและเครื่องมือด้วยอากาศร้อน...
SKU: MM SF55
Availability:

1 in Stock

Memmert SF55plus ตู้อบฆ่าเชื้อ

Memmert SF55plus ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SF55plus ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: MM SF55plus
Availability:

1 in Stock

Memmert SF75 ตู้อบฆ่าเชื้อ

Memmert SF75 ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SF75 ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: MM SF75
Availability:

1 in Stock

Memmert SF750 ตู้อบฆ่าเชื้อ

Memmert SF750 ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SF750 ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: MM SF750
Availability:

1 in Stock

Memmert SF750plus ตู้อบฆ่าเชื้อ

Memmert SF750plus ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SF750plus ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: MM SF750plus
Availability:

1 in Stock

Memmert SF75plus ตู้อบฆ่าเชื้อ

Memmert ตู้อบฆ่าเชื้อ SF75plus เครื่องฆ่าเชื้อ SF75plus ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: MM SF75plus
Availability:

1 in Stock

Memmert SN160 ตู้อบฆ่าเชื้อ

Memmert SN160 ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SN160 ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: MM SN160
Availability:

1 in Stock

Memmert SN160plus ตู้อบฆ่าเชื้อ

Memmert SN160plus ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SN160plus ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อในภาชนะและเครื่องมือด้วยอากาศร้อน...
SKU: MM SN160plus
Availability:

1 in Stock

Memmert SN260plus ตู้อบฆ่าเชื้อ

Memmert SN260plus ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SN260plus ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อภาชนะและเครื่องมือในอากาศร้อน...
SKU: MM SN260plus
Availability:

1 in Stock

Memmert SN30 ตู้อบฆ่าเชื้อ

Memmert SN30 ตู้อบฆ่าเชื้อ
SKU: MM SN30
Availability:

1 in Stock

Memmert SN30plus ตู้อบฆ่าเชื้อ

Memmert SN30plus ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SN30plus ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: MM SN30plus
Availability:

1 in Stock

Memmert SN450plus ตู้อบฆ่าเชื้อ

Memmert SN450plus ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SN450plus ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: MM SN450plus
Availability:

1 in Stock

Memmert SN55 ตู้อบฆ่าเชื้อ

Memmert SN55 ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SN55 ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: MM SN55
Availability:

1 in Stock

Memmert SN55plus ตู้อบฆ่าเชื้อ

Memmert ตู้อบฆ่าเชื้อ SN55plus เครื่องฆ่าเชื้อ SN55plus ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: MM SN55plus
Availability:

1 in Stock

Memmert SN75 ตู้อบฆ่าเชื้อ

Memmert SN75 ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SN75 ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อในภาชนะและเครื่องมือด้วยอากาศร้อน...
SKU: MM SN75
Availability:

1 in Stock

Memmert SN750 ตู้อบฆ่าเชื้อ

Memmert SN750 ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SN750 ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อภาชนะและเครื่องมือด้วยอากาศร้อน...
SKU: MM SN750
Availability:

1 in Stock

Memmert SN750plus ตู้อบฆ่าเชื้อ

Memmert SN750plus ตู้อบฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ SN750plus ปลอดภัยกว่าการฆ่าเชื้อการฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อนของภาชนะและเครื่องมือ...
SKU: MM SN750plus
Availability:

1 in Stock

Showing 1–30 of 91 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....