แบรนด์ : Meiji Techno

กระเป๋าใส่กล้องจุลทรรศน์ Carrying cases mt-pel-pelican case

กระเป๋าใส่กล้องจุลทรรศน์ Carrying cases mt-pel-pelican case,อุปกรณ์เสริมสำหรับกล้องขยาย,Microscope carrying cases...
SKU: MT-PEL Pelica
Availability:

1 in Stock

กล้องขยายติดแว่นตา Galilean loupe mg700-2 5xa

กล้องขยายติดแว่นตา Galilean loupe mg700-2 5xa
SKU: MG700/2.5XA G
Availability:

1 in Stock

กล้องขยายติดแว่นตา Galilean loupe mg700-3 0xa

กล้องขยายติดแว่นตา Galilean loupe mg700-3 0xa
SKU: MG700/3.0XA G
Availability:

1 in Stock

กล้องขยายติดแว่นตา Galilean loupe mg700-3 5xb

กล้องขยายติดแว่นตา Galilean loupe mg700-3 5xb
SKU: MG700/3.5XB G
Availability:

1 in Stock

กล้องขยายติดแว่นตา Galilean loupe-ma700-2 5xb

กล้องขยายติดแว่นตา Galilean loupe-ma700-2 5xb
SKU: MG700/2.5XB G
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Condensers maugc uranium glass cube

กล้องจุลทรรศน์ Condensers maugc uranium glass cube Condensers : MAUGC Uranium Glass Cube
SKU: MAUGC Uranium
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope hdz7000ts-mta

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope hdz7000ts-mta Digital Microscope : HDZ7000TS- MTA’s Digital Zoom Microscope System
SKU: HDZ7000TS- MT
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope im7200m

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope im7200m Digital Microscope : IM7200M Motorized Inverted Metallurgical Microscope
SKU: IM7200M Motor
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope im7500m motorized inverted metallurgical

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope im7500m motorized inverted metallurgical Digital Microscope : IM7500 (M) Motorized Inverted Metallurgical Microscope
SKU: IM7500 (M) Mo
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt-b100

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt-b100 Digital Microscope : MT-B100 – Digital Brightfield
SKU: MT-B100 – Dig
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt-b200

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt-b200 Digital Microscope : MT-B200 – Digital Brightfield
SKU: MT-B200 – Dig
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt-b200-dapi-fluor350

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt-b200 Digital Microscope : MT-B200-DAPI-Hoechst-Alexa-Fluor350
SKU: MT-B200/DAPI/
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt-b200-gfp-fitc

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt-b200 Digital Microscope : MT-B200-GFP-FITC
SKU: MT-B200/GFP/F
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt-b200-tritc-cy3

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt-b200 Digital Microscope : MT-B200-TRITC-Cy3
SKU: MT-B200/TRITC
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt-b300 brightfield

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt-b300 brightfield Digital Microscope : MT-B300 – Digital brightfield
SKU: MT-B300 – Dig
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt-b300-dapi-hoechst

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt-b300-dapi-hoechst Digital Microscope : Mt-b300-dapi-hoechst-alexa-fluor350
SKU: MT-B300-DAPI
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt-b300-gfp-fitc

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt-b300-gfp-fitc Digital Microscope : MT-B300-GFP-FITC
SKU: MT-B300/GFP/F
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt-b300-tritc-cy3

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt-b300-tritc-cy3
SKU: MT-B300/TRITC
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt5000-dss1

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt5000-dss1 Digital Microscope : MT5000-DSS1 Meiji Techno Motorized Digital
SKU: MT5000-DSS1 M
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt5000-dss4

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt5000-dss4 Digital Microscope : MT5000-DSS4 Meiji Techno Motorized Digital
SKU: MT5000-DSS4 M
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt5300lm

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt5300lm Digital Microscope : MT5300LM Motorized Biological Microscope
SKU: MT5300LM Moto
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt6300clm

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt6300clm Digital Microscope : MT6300CLM Motorized Fluorescence Microscope
SKU: MT6300CLM Mot
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt8530m

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope mt8530m Digital Microscope : MT8530M Motorized Metallurgical Microscope
SKU: MT8530M Motor
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope rzm

กล้องจุลทรรศน์ Digital microscope rzm Digital Microscope : RZM Motorized Stereo Microscope
SKU: RZM Motorized
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Eyepieces ma406 din hwf10x

กล้องจุลทรรศน์ Eyepieces ma406 din hwf10x Eyepieces : MA406 DIN HWF10X Eyepiece
SKU: MA406 DIN HWF
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Eyepieces ma408 din hwf15x

กล้องจุลทรรศน์ Eyepieces ma408 din hwf15x Eyepieces : MA408 DIN HWF15X Eyepiece
SKU: MA408 DIN HWF
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Eyepieces ma409 din hwf20x

กล้องจุลทรรศน์ Eyepieces ma409 din hwf20x Eyepieces : MA409 DIN HWF20X Eyepiece
SKU: MA409 DIN HWF
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Eyepieces ma413 din focusing 10x

กล้องจุลทรรศน์ Eyepieces ma413 din focusing 10x Eyepieces : MA413 DIN Focusing 10X Eyepiece
SKU: MA413 DIN Foc
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Eyepieces ma413c din focusing 10x

กล้องจุลทรรศน์ Eyepieces ma413c din focusing 10x Eyepieces : MA413C DIN Focusing 10X Eyepiece
SKU: MA413C DIN Fo
Availability:

1 in Stock

กล้องจุลทรรศน์ Eyepieces ma413cf din hwf10x-fc

กล้องจุลทรรศน์ Eyepieces ma413cf din hwf10x-fc Eyepieces : MA413CF DIN HWF10X-FC Eyepiece
SKU: MA413CF DIN H
Availability:

1 in Stock

Showing 1–30 of 327 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....