แบรนด์ : Lutron

ดิจิตอลคาลิเปอร์ lutron รุ่น dc-515

ดิจิตอลคาลิเปอร์ lutron รุ่น dc-515 เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ดิจิตอลคาลิเปอร์ ดิจิตอลเวอร์เนียคาลิปเปอร์ เครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอล เวอร์เนีย เครื่องวัดระยะ วัดระยะ เครื่องวัดคาลิเปอร์แบบเวอร์เนีย เวอร์เนี...
SKU: DC-515
Availability:

1 in Stock

ตัวแปลงปลั๊ก lutron รุ่น ap-gtu

ตัวแปลงปลั๊ก lutron รุ่น ap-gtu เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร...
SKU: AP-GTU
Availability:

1 in Stock

ทรานสมิตเตอร์ lutron รุ่น tr-dot1a4

ทรานสมิตเตอร์ lutron รุ่น tr-dot1a4 เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนน้ำ เครื่องวัดออกซิเจน เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ วัดออกซิเจนในน้ำ วัดออกซิเจน ออกซิเจนในน้ำ วัดปริมาณออกซิเจน วัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ เครื่องตร...
SKU: TR-DOT1A4
Availability:

1 in Stock

ทรานสมิตเตอร์ lutron รุ่น tr-ldt1a4

ทรานสมิตเตอร์ lutron รุ่น tr-ldt1a4 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แ...
SKU: TR-LDT1A4
Availability:

1 in Stock

ทรานสมิตเตอร์ lutron รุ่น tr-lxt1a4

ทรานสมิตเตอร์ lutron รุ่น tr-lxt1a4 เครื่องวัดแสง เครื่องวัดความเข้มแสง วัดแสง เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์ แสง เครื่องวัดค่าแสง ลักซ์มิเตอร์ เครื่องวัดแสงยูวี เครื่องวัดแสงยูวีเอ เครื่องวัดแสงยูวีซี เ...
SKU: TR-LXT1A4
Availability:

1 in Stock

ทรานสมิตเตอร์ lutron รุ่น tr-pht1a4

ทรานสมิตเตอร์ lutron รุ่น tr-pht1a4 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอบกรด...
SKU: TR-PHT1A4
Availability:

1 in Stock

ทรานสมิตเตอร์ lutron รุ่น tr-rpm1a4

ทรานสมิตเตอร์ lutron รุ่น tr-rpm1a4 เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องมือวัดความเเรงลม วัดความเร็วลม ความเร็วลม ทรานสมิตเตอร์ เครื่องวัดความเร็วรอบบเเบบใช้เเสงสะท้อน เครื่องวัดและบันทึกความเร็วลม เครื่องบัน...
SKU: TR-RPM1A4
Availability:

1 in Stock

ทรานสมิตเตอร์ lutron รุ่น tr-slt1a4

ทรานสมิตเตอร์ lutron รุ่น tr-slt1a4 เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียงรบกวน วัดเสียง วัดระดับเสียง เครื่องวัดเสียงดัง เครื่องวัดเอซิเบล เครื่องตรวจระดับเสียง เครื่องทดสอบระดับเสียง เ...
SKU: TR-SLT1A4
Availability:

1 in Stock

ทรานสมิตเตอร์วัดอุณหภูมิ lutron รุ่น tr-tmk1a4

ทรานสมิตเตอร์วัดอุณหภูมิ lutron รุ่น tr-tmk1a4 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแ...
SKU: TR-TMK1A4
Availability:

1 in Stock

ทรานสมิตเตอร์วัดอุณหภูมิ lutron รุ่น tr-tmp1a4

ทรานสมิตเตอร์วัดอุณหภูมิ lutron รุ่น tr-tmp1a4 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแ...
SKU: TR-TMP1A4
Availability:

1 in Stock

ทรานสมิตเตอร์วัดแรงดัน lutron รุ่น tr-ps2w-100bar

ทรานสมิตเตอร์วัดแรงดัน lutron รุ่น tr-ps2w-100bar เครื่องวัดแรงดัน บารอมิเตอร์ เครื่องวัดสูญญากาศ เครื่องทดสอบความต้านทานฉนวน เครื่องทดสอบเเรงดัน เครื่องวัดความดันอากาศ เครื่องวัดบันทึกค่าแรงดันอากาศ...
SKU: TR-PS2W
Availability:

1 in Stock

น้ำยาปรับมาตรฐาน lutron รุ่น cd-14

น้ำยาปรับมาตรฐาน lutron รุ่น cd-14 น้ำยามาตรฐานสำหรับการปรับเทียบ น้ำยาเก็บรักษาหัววัด น้ำยาอีเล็คโทรไลด์ น้ำนยาคอนดักทีฟสแตนดาร์ด น้ำยาดีสโทรปออกซิเจน น้ำยาปรับเทียบเครื่องมือวัด น้ำยาสอบเทียบเครื่อง...
SKU: CD-14
Availability:

1 in Stock

น้ำยาอิเล็คโทรไลต์ lutron รุ่น oxel-03

น้ำยาอิเล็คโทรไลต์ lutron รุ่น oxel-03 น้ำยามาตรฐานสำหรับการปรับเทียบ น้ำยาเก็บรักษาหัววัด น้ำยาอีเล็คโทรไลด์ น้ำนาคอนดักทีฟสแตนดาร์ด น้ำยาดีสโทรปออกซิเจน น้ำยาปรับเทียบเครื่องมือวัด น้ำยาสอบเทียบเครื...
SKU: OXEL-03
Availability:

1 in Stock

ประแจวัดแรงบิด lutron รุ่น tq-8803

ประแจวัดแรงบิด lutron รุ่น tq-8803 เครื่องวัดแรงบิด ทอล์คมิเตอร์ เครื่องวัดแรงหมุนไขควงไฟฟ้า เครื่องวัดแรงบิดเครื่องยนต์ เครื่องวัดทอค ทอร์คมิเตอร์ เครื่องวัดแรงบิดฝาขวด เครื่องวัดแรงบิดไขควงไฟฟ้า เคร...
SKU: TQ-8803
Availability:

1 in Stock

ปากกาวัดค่าความนำไฟฟ้า lutron รุ่น pcd-431

ปากกาวัดค่าความนำไฟฟ้า lutron รุ่น pcd-431 เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า วัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดคามนำไฟฟ้า เครื่องทดสอบความนำไฟฟ้า คอนดักทีฟมิเตอร์ เครื่องวัดฉนวน เครื่องวัดความเป็นฉนวน เครื่องตรวจสอบควา...
SKU: PCD-431
Availability:

1 in Stock

ปากกาวัดค่าพีเอช lutron รุ่น ph-222

ปากกาวัดค่าพีเอช lutron รุ่น ph-222 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอบกรด...
SKU: PH-222
Availability:

1 in Stock

สายยูเอสบี Lutron USB-01 Usb cable

LUTRON USB-01 สายยูเอสบี สายยูเอสบี สำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องมือวัดยี่ห้อ Lutron ที่มี RS232 interface ยี่ห้อ Lutron...
SKU: USB-01
Availability:

1 in Stock

สายเคเบิ้ล RS232 Lutron UPCB-02

สาย RS232 สำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ (Isolated Interface Cable) สำหรับเครื่องมือวัดยี่ห้อ Lutron ที่มี RS232 interface ความยาวสาย 1.2m ยี่ห้อ Lutron...
SKU: UPCB-02
Availability:

1 in Stock

สายเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ lutron รุ่น upcb-01

สายเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ lutron รุ่น upcb-01 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์...
SKU: UPCB-01
Availability:

1 in Stock

อะแดปเตอร์ lutron รุ่น ap-9v220

อะแดปเตอร์ lutron รุ่น ap-9v220 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร...
SKU: AP-9V220
Availability:

1 in Stock

อะแดปเตอร์ lutron รุ่น ap-9va

อะแดปเตอร์ lutron รุ่น ap-9va เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แบบไร้ส...
SKU: AP-9VA
Availability:

1 in Stock

อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องวัดไฟ lutron รุ่น al-05

อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องวัดไฟ lutron รุ่น al-05 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แ...
SKU: AL-05
Availability:

1 in Stock

เครื่องควบคุม Power แบบตั้งโต๊ะ lutron pwa-6065

POWER CONTROLLER/MONITOR Model : PWA-6065 * Measurement range (no cooperate with the external CT and the PT).  Watt : 0 to 6,000 Watt.  ACV : 0 to 600 ACV, 40 to 400 Hz.  ACA : 0 to 10 A, 40 to...
SKU: PWA-6065
Availability:

1 in Stock

เครื่องควบคุมกำลังไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ lutron รุ่น ppf-6066

เครื่องควบคุมกำลังไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ lutron รุ่น ppf-6066 เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า วัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดคามนำไฟฟ้า เครื่องทดสอบความนำไฟฟ้า คอนดักทีฟมิเตอร์ เครื่องวัดฉนวน เครื่องวัดความเป็นฉนวน เครื...
SKU: PPF-6066
Availability:

1 in Stock

เครื่องควบคุมพลังงานและตัวควบคุมจอภาพ lutron รุ่น pva-6067

เครื่องควบคุมพลังงานและตัวควบคุมจอภาพ lutron รุ่น pva-6067 เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น ความชื้น เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นผลไม้อบแห้ง เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อ...
SKU: PVA-6067
Availability:

1 in Stock

เครื่องควบคุมพีเอชแบบตั้งโต๊ะ lutron รุ่น pph-2108

เครื่องควบคุมพีเอชแบบตั้งโต๊ะ lutron รุ่น pph-2108 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง...
SKU: PPH-2108
Availability:

1 in Stock

เครื่องควบคุมและตรวจสอบอุณหภูมิ lutron รุ่น ptm-9957

เครื่องควบคุมและตรวจสอบอุณหภูมิ lutron รุ่น ptm-9957 เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น ความชื้น เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นผลไม้อบแห้ง เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง...
SKU: PTM-9957
Availability:

1 in Stock

เครื่องควบคุมและแสดงผลการวัด lutron รุ่น ct-2012

เครื่องควบคุมและแสดงผลการวัด lutron รุ่น ct-2012 เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น ความชื้น เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นผลไม้อบแห้ง เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง เครื...
SKU: CT-2012
Availability:

1 in Stock

เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของไมโครเวฟ lutron รุ่น emf-810

เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของไมโครเวฟ lutron รุ่น emf-810 เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องทดสอบสนามเเม่เหล็ก เครื่องตรวจจับคลื่นไมโครเวฟรั่วไหล เครื่องทดสอบความถี่ เครื่องวัดค...
SKU: EMF-810
Availability:

1 in Stock

เครื่องตรวจหารอยรั่วความถี่สูง lutron รุ่น gs-5800

เครื่องตรวจหารอยรั่วความถี่สูง lutron รุ่น gs-5800 เครื่องค้นหาช่วงความถี่อัลตร้าโซนิค เครื่องค้นหาย่านความถี่อัลตร้าโซนิค เครื่องวัดช่วงความถี่อัลตร้าโซนิค เครื่องวัดย่านความถี่อัลตร้าโซนิค เครื่องวั...
SKU: GS-5800
Availability:

1 in Stock

Showing 1–30 of 230 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....