แบรนด์ : Kanomax

ตัวแปลงสัญญาณการไหลของอากาศ kanomax รุ่น 6332-6332d

ตัวแปลงสัญญาณการไหลของอากาศ kanomax รุ่น 6332-6332d เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน เครื่องวัดวัดสภาพอากาศ เครื่องวัดสูญญากาศ เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ เครื่องวัดคุณภาพอากาศ เครื่องวัดปริมาณอากาศ เครื่องวัดดัชนี...
SKU: 6332-6332D
Availability:

1 in Stock

เครื่องตรวจวัดกลิ่น Kanomx handheld odor meter omx series

Measurement Specifications Model : OMX-SRM/OMX-ADM/OMX-TDM Object Gas : Ethanol, acetone, hydrogen, etc Odor Strength Level : 0.0 to 999 Classification : Class 0 to...
SKU: เครื่องตรวจวั
Availability:

1 in Stock

เครื่องตรวจวัดก๊าซ kanomax รุ่น 2710-2750

เครื่องตรวจวัดก๊าซ kanomax รุ่น 2710-2750 เครื่องวัดแก๊ส เครื่อวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่อวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดแก๊สออกซิเจน เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน ครื่องตรวจวัดแก๊ส ครื่องตรวจวัดก๊าซ เครื่องวัด...
SKU: KANOMAX-2700
Availability:

1 in Stock

เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร kanomax รุ่น 2212

เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร kanomax รุ่น 2212 เครื่องวัดปริมาณฝุ่น เครื่องวัด pm 2.5 เครื่องวัดฝุ่น pm 2.5 เครื่องนับอนุภาคฝุ่น เครื่องวัดอนุภาคอากาศ ชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองจากปล่องโรงงานอุตส...
SKU: KANOMAX-2212
Availability:

1 in Stock

เครื่องตรวจวัดฝุ่นแบบดิจิตอล kanomax รุ่น 3443

เครื่องตรวจวัดฝุ่นแบบดิจิตอล kanomax รุ่น 3443 เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน เครื่องวัดวัดสภาพอากาศ เครื่องวัดสูญญากาศ เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ เครื่องวัดคุณภาพอากาศ เครื่องวัดปริมาณอากาศ เครื่องวัดดัชนีความร...
SKU: KAMOMAX-3443
Availability:

1 in Stock

เครื่องตรวจอนุภาคละอองฝุ่น kanomax รุ่น aes-1000

เครื่องตรวจอนุภาคละอองฝุ่น kanomax รุ่น aes-1000 เครื่องวัดปริมาณฝุ่น เครื่องวัด pm 2.5 เครื่องวัดฝุ่น pm 2.5 เครื่องนับอนุภาคฝุ่น เครื่องวัดอนุภาคอากาศ ชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองจากปล่องโรงงานอุตสาหกรร...
SKU: AES-1000
Availability:

1 in Stock

เครื่องตรวจเช็คปริมาณอากาศ kanomax รุ่น 6710

เครื่องตรวจเช็คปริมาณอากาศ kanomax รุ่น 6710 เครื่องวัดแก๊ส เครื่อวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่อวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดแก๊สออกซิเจน เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน ครื่องตรวจวัดแก๊ส ครื่องตรวจวัดก๊าซ เครื่อง...
SKU: KAMOMAX-6710
Availability:

1 in Stock

เครื่องตรวจเช็คปริมาณอากาศ kanomax รุ่น 6715

เครื่องตรวจเช็คปริมาณอากาศ kanomax รุ่น 6715 เครื่องวัดแก๊ส เครื่อวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่อวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดแก๊สออกซิเจน เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน ครื่องตรวจวัดแก๊ส ครื่องตรวจวัดก๊าซ เครื่อง...
SKU: KAMOMAX-6715
Availability:

1 in Stock

เครื่องทดสอบการรั่วของท่ออากาศ kanomax รุ่น dalt-6900

เครื่องทดสอบการรั่วของท่ออากาศ kanomax รุ่น dalt-6900 เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน เครื่องวัดวัดสภาพอากาศ เครื่องวัดสูญญากาศ เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ เครื่องวัดคุณภาพอากาศ เครื่องวัดปริมาณอากาศ เครื่องวัดดัช...
SKU: DALT-6900
Availability:

1 in Stock

เครื่องนับอนุภาคควบแน่นแบบมือถือ kanomax รุ่น 3800

เครื่องนับอนุภาคควบแน่นแบบมือถือ kanomax รุ่น 3800 เครื่องวัดปริมาณฝุ่น เครื่องวัด pm 2.5 เครื่องวัดฝุ่น pm 2.5 เครื่องนับอนุภาคฝุ่น เครื่องวัดอนุภาคอากาศ ชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองจากปล่องโรงงานอุตสาหก...
SKU: KANOMAX-3800
Availability:

1 in Stock

เครื่องนับอนุภาคแบบพกพา kanomax รุ่น 3905-3910

เครื่องนับอนุภาคแบบพกพา kanomax รุ่น 3905&3910 เครื่องวัดปริมาณฝุ่น เครื่องวัด pm 2.5 เครื่องวัดฝุ่น pm 2.5 เครื่องนับอนุภาคฝุ่น เครื่องวัดอนุภาคอากาศ ชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองจากปล่องโรงงานอุตสาหกรรม...
SKU: 3905-3910
Availability:

1 in Stock

เครื่องมือวัดความเร็วลม kanomax รุ่น 6006

เครื่องมือวัดความเร็วลม kanomax รุ่น 6006 เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องมือวัดความเเรงลม วัดความเร็วลม ความเร็วลม ทรานสมิตเตอร์ เครื่องวัดความเร็วรอบบเเบบใช้เเสงสะท้อน เครื่องวัดและบันทึกความเร็วลม เครื...
SKU: KANOMAX-6006
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความดัน Kanomax MODEL 6700-VG

เครื่องวัดความดัน Kanomax MODEL 6700-VG
SKU: เครื่องวัดควา
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน Kanomax MODEL 4200

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน Kanomax MODEL 4200
SKU: เครื่องวัดควา
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเร็วด้วยเลเซอร์ดอปเปลอร์ kanomax รุ่น 8743-8743-s

เครื่องวัดความเร็วด้วยเลเซอร์ดอปเปลอร์ kanomax รุ่น 8743-8743-s เครื่องวัดความเร็วรอบ ความเร็วรอบ วัดความเร็วรอบ เครื่องมือวัดความเร็วรอบ เครื่องทดสอบความเร็วรอบ ทดสอบความเร็วรอบ เครื่องมือทดสอบความเร...
SKU: 8743/8743-S
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเร็วลม kanomax รุ่น 1570

เครื่องวัดความเร็วลม kanomax รุ่น 1570 เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องมือวัดความเเรงลม วัดความเร็วลม ความเร็วลม ทรานสมิตเตอร์ เครื่องวัดความเร็วรอบบเเบบใช้เเสงสะท้อน เครื่องวัดและบันทึกความเร็วลม เครื่อง...
SKU: KANOMAX-1570
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเร็วลม kanomax รุ่น 6036

เครื่องวัดความเร็วลม kanomax รุ่น 6036 เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องมือวัดความเเรงลม วัดความเร็วลม ความเร็วลม ทรานสมิตเตอร์ เครื่องวัดความเร็วรอบบเเบบใช้เเสงสะท้อน เครื่องวัดและบันทึกความเร็วลม เครื่อง...
SKU: KANOMAX-6036
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเร็วลมอุณหภูมิสูง kanomax รุ่น 6162

เครื่องวัดความเร็วลมอุณหภูมิสูง kanomax รุ่น 6162 เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องมือวัดความเเรงลม วัดความเร็วลม ความเร็วลม ทรานสมิตเตอร์ เครื่องวัดความเร็วรอบบเเบบใช้เเสงสะท้อน เครื่องวัดและบันทึกความเร็...
SKU: KANOMAX-6162
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเร็วลมแบบลวดร้อน kanomax รุ่น 6501

เครื่องวัดความเร็วลมแบบลวดร้อน kanomax รุ่น 6501 เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องมือวัดความเเรงลม วัดความเร็วลม ความเร็วลม ทรานสมิตเตอร์ เครื่องวัดความเร็วรอบบเเบบใช้เเสงสะท้อน เครื่องวัดและบันทึกความเร็ว...
SKU: KANOMAX-6501
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเร็วลมแบบหลายช่องสัญญาณ kanomax รุ่น 1550

เครื่องวัดความเร็วลมแบบหลายช่องสัญญาณ kanomax รุ่น 1550 เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องมือวัดความเเรงลม วัดความเร็วลม ความเร็วลม ทรานสมิตเตอร์ เครื่องวัดความเร็วรอบบเเบบใช้เเสงสะท้อน เครื่องวัดและบันทึกค...
SKU: KANOMAX-1550
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเร็วลมแบบใบพัด kanomax รุ่น 6810

เครื่องวัดความเร็วลมแบบใบพัด kanomax รุ่น 6810 เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องมือวัดความเเรงลม วัดความเร็วลม ความเร็วลม ทรานสมิตเตอร์ เครื่องวัดความเร็วรอบบเเบบใช้เเสงสะท้อน เครื่องวัดและบันทึกความเร็วลม...
SKU: KANOMAX-6810
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ kanomax รุ่น 3888-3889

เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ kanomax รุ่น 3888&3889 เครื่องวัดปริมาณฝุ่น เครื่องวัด pm 2.5 เครื่องวัดฝุ่น pm 2.5 เครื่องนับอนุภาคฝุ่น เครื่องวัดอนุภาคอากาศ ชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองจากปล่องโรงงานอุตสาหกร...
SKU: 3888-3889
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดมวลสารของเที่ยวบิน kanomax รุ่น infitof-fab

เครื่องวัดมวลสารของเที่ยวบิน kanomax รุ่น infitof-fab เครื่องวัดปริมาณฝุ่น เครื่องวัด pm 2.5 เครื่องวัดฝุ่น pm 2.5 เครื่องนับอนุภาคฝุ่น เครื่องวัดอนุภาคอากาศ ชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองจากปล่องโรงงานอุตส...
SKU: INFITOF-FAB
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดสเปกโตรมิเตอร์แบบเคลื่อนที่ kanomax รุ่น pams

เครื่องวัดสเปกโตรมิเตอร์แบบเคลื่อนที่ kanomax รุ่น pams เครื่องวัดแสง เครื่องวัดความเข้มแสง วัดแสง เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์ แสง เครื่องวัดค่าแสง ลักซ์มิเตอร์ เครื่องวัดแสงยูวี เครื่องวัดแสงยูวีเอ เ...
SKU: PAMS
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดอนุภาคอากาศ kanomax รุ่น 3520

เครื่องวัดอนุภาคอากาศ kanomax รุ่น 3520 เครื่องวัดปริมาณฝุ่น เครื่องวัด pm 2.5 เครื่องวัดฝุ่น pm 2.5 เครื่องนับอนุภาคฝุ่น เครื่องวัดอนุภาคอากาศ ชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองจากปล่องโรงงานอุตสาหกรรม วัดฝุ่น...
SKU: KANOMAX-3250
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดเซ็นเซอร์อนุภาคระยะไกล kanomax รุ่น 3718-a

เครื่องวัดเซ็นเซอร์อนุภาคระยะไกล kanomax รุ่น 3718-a เครื่องวัดปริมาณฝุ่น เครื่องวัด pm 2.5 เครื่องวัดฝุ่น pm 2.5 เครื่องนับอนุภาคฝุ่น เครื่องวัดอนุภาคอากาศ ชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองจากปล่องโรงงานอุตสา...
SKU: 3718-A
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดเซ็นเซอร์อนุภาคระยะไกล kanomax รุ่น 3719-a

เครื่องวัดเซ็นเซอร์อนุภาคระยะไกล kanomax รุ่น 3719-a เครื่องวัดปริมาณฝุ่น เครื่องวัด pm 2.5 เครื่องวัดฝุ่น pm 2.5 เครื่องนับอนุภาคฝุ่น เครื่องวัดอนุภาคอากาศ ชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองจากปล่องโรงงานอุตสา...
SKU: 3719-A
Availability:

1 in Stock

เครื่องวิเคราะห์อนุภาคฝุ่นในอากาศ kanomax รุ่น 3602

เครื่องวิเคราะห์อนุภาคฝุ่นในอากาศ kanomax รุ่น 3602 เครื่องวัดปริมาณฝุ่น เครื่องวัด pm 2.5 เครื่องวัดฝุ่น pm 2.5 เครื่องนับอนุภาคฝุ่น เครื่องวัดอนุภาคอากาศ ชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองจากปล่องโรงงานอุตสาห...
SKU: APM-3602
Availability:

1 in Stock

เครื่องส่งสัญญาณการไหลเวียนของอากาศแบบใบพัด kanomax รุ่น at400-tat420

เครื่องส่งสัญญาณการไหลเวียนของอากาศแบบใบพัด kanomax รุ่น at400-tat420 เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน เครื่องวัดวัดสภาพอากาศ เครื่องวัดสูญญากาศ เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ เครื่องวัดคุณภาพอากาศ เครื่องวัดปริมาณอาก...
SKU: AT400
Availability:

1 in Stock

Showing 1–90 of 29 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....