แบรนด์ : Jedto

Jedto moisture meter รุ่น MS-W

Jedto moisture meter รุ่น MS-W Specification: Display: 4 digital LCD Measuring range: 0-84% Temperature: 0-60 humidity : 5%-90% Resolusion: 0.1 Accuracy: 0.5%n Operation: Electrical R...
SKU: Jedto moistur
Availability:

1 in Stock

Jedto moisture meter รุ่น MS310-S

Jedto moisture meter รุ่น MS310-S Display: 4 digital LCD Measuring range: 0-99% Operating conditions: Temperature:0-60; Humidity:5%-90% Resolution: 0.1 Accuracy: ± 0.5%n Power supply: 4×1....
SKU: Jedto moistur
Availability:

1 in Stock

กระดาษทดสอบกรดด่าง Jedto Litmus paper DF001

Jedto Litmus paper รุ่น DF001 pH Test Strip pH0-14 บรรจุกล่องละ 100 ก้าน ช่วงวัด 0-14 pH ความละเอียด 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14...
SKU: Jedto Litmus
Availability:

1 in Stock

กระดาษวัดค่ากรดด่าง jedto รุ่น df045

กระดาษวัดค่ากรดด่าง jedto รุ่น df045 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอบกร...
SKU: DF045
Availability:

1 in Stock

วัดอุณหภูมิพื้นผิว jedto รุ่น nr-31b

วัดอุณหภูมิพื้นผิว jedto รุ่น nr-31b เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟาเรด...
SKU: NR-31B
Availability:

1 in Stock

เครื่องกรดด่าง jedto รุ่น kl-2603

เครื่องกรดด่าง jedto รุ่น kl-2603 เครื่องวัดค่า tds วัดค่า tds วัด tds เครื่องวัดค่าทีดีเอส เครื่องทดสอบค่า tds เครื่องทดสอบทีดรเอส เครื่องตรวจสอบ tds เครื่องตรวจสอบค่าทีดีเอส วัดค่าทีดีเอส ตรวจค่าทีด...
SKU: KL-2603
Availability:

1 in Stock

เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ jedto รุ่น epip30r

เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ jedto รุ่น epip30r เครื่องวัดแสง เครื่องวัดความเข้มแสง วัดแสง เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์ แสง เครื่องวัดค่าแสง ลักซ์มิเตอร์ เครื่องวัดแสงยูวี เครื่...
SKU: EPIP30R
Availability:

1 in Stock

เครื่องทดสอบแอลกอฮอล์ในลมหายใจ jedto รุ่น amt126

เครื่องทดสอบแอลกอฮอล์ในลมหายใจ jedto รุ่น amt126 เครื่องวัดแอลกอฮอลล์ในลมหายใจ เครื่องวัดแอลกอฮอลล์ในเลือด เครื่องวัดแอลกอฮอลล์ เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอลล์ เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอลล์ในร่างกาย เครื่องตร...
SKU: AMT126
Availability:

1 in Stock

เครื่องทดสอบแอลกอฮอล์ในลมหายใจ jedto รุ่น amt126a

เครื่องทดสอบแอลกอฮอล์ในลมหายใจ jedto รุ่น amt126a เครื่องวัดแอลกอฮอลล์ในลมหายใจ เครื่องวัดแอลกอฮอลล์ในเลือด เครื่องวัดแอลกอฮอลล์ เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอลล์ เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอลล์ในร่างกาย เครื่องต...
SKU: AMT126A
Availability:

1 in Stock

เครื่องทดสอบแอลกอฮอล์ในลมหายใจ jedto รุ่น amt128

เครื่องทดสอบแอลกอฮอล์ในลมหายใจ jedto รุ่น amt128 เครื่องวัดแอลกอฮอลล์ในลมหายใจ เครื่องวัดแอลกอฮอลล์ในเลือด เครื่องวัดแอลกอฮอลล์ เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอลล์ เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอลล์ในร่างกาย เครื่องตร...
SKU: AMT128
Availability:

1 in Stock

เครื่องทดสอบแอลกอฮอล์ในลมหายใจ jedto รุ่น amt6100

เครื่องทดสอบแอลกอฮอล์ในลมหายใจ jedto รุ่น amt6100 เครื่องวัดแอลกอฮอลล์ในลมหายใจ เครื่องวัดแอลกอฮอลล์ในเลือด เครื่องวัดแอลกอฮอลล์ เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอลล์ เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอลล์ในร่างกาย เครื่องต...
SKU: AMT6100
Availability:

1 in Stock

เครื่องทดสอบแอลกอฮอล์ในลมหายใจ jedto รุ่น amt8050

เครื่องทดสอบแอลกอฮอล์ในลมหายใจ jedto รุ่น amt8050 เครื่องวัดแอลกอฮอลล์ในลมหายใจ เครื่องวัดแอลกอฮอลล์ในเลือด เครื่องวัดแอลกอฮอลล์ เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอลล์ เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอลล์ในร่างกาย เครื่องต...
SKU: AMT8050
Availability:

1 in Stock

เครื่องทดสอบแอลกอฮอล์ในลมหายใจ jedto รุ่น amt8060

เครื่องทดสอบแอลกอฮอล์ในลมหายใจ jedto รุ่น amt8060 เครื่องวัดแอลกอฮอลล์ในลมหายใจ เครื่องวัดแอลกอฮอลล์ในเลือด เครื่องวัดแอลกอฮอลล์ เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอลล์ เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอลล์ในร่างกาย เครื่องต...
SKU: AMT8060
Availability:

1 in Stock

เครื่องทดสอบแอลกอฮอล์ในลมหายใจ jedto รุ่น fit333

เครื่องทดสอบแอลกอฮอล์ในลมหายใจ jedto รุ่น fit333 เครื่องวัดแอลกอฮอลล์ในลมหายใจ เครื่องวัดแอลกอฮอลล์ในเลือด เครื่องวัดแอลกอฮอลล์ เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอลล์ เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอลล์ในร่างกาย เครื่องตร...
SKU: FIT333
Availability:

1 in Stock

เครื่องมือวัดองศา jedto รุ่น msd001

เครื่องมือวัดองศา jedto รุ่น msd001 เครื่องมือวัดระยะ วัดระยะ เครื่องวัดความยาว เลเชอร์วัดระยะ กล้องวัดระยะ กล้องวัดระยะแบบไร้สาย เลเซอร์กำหนดแนวเส้น เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ เครื่องวัดระยะเลเซอร์ เค...
SKU: MSD001
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดกรดด่าง jedto รุ่น kl-98108

เครื่องวัดกรดด่าง jedto รุ่น kl-98108 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอบก...
SKU: KL-98108
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดกรดด่าง jedto รุ่น ph-009ia

เครื่องวัดกรดด่าง jedto รุ่น ph-009ia เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอบก...
SKU: PH-009IA
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดกรดด่าง jedto รุ่น ph-009ii

เครื่องวัดกรดด่าง jedto รุ่น ph-009ii เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอบก...
SKU: PH-009II
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดกรดด่าง jedto รุ่น ph-010

เครื่องวัดกรดด่าง jedto รุ่น ph-010 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอบกรด...
SKU: PH-010
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดกรดด่าง jedto รุ่น ph-035

เครื่องวัดกรดด่าง jedto รุ่น ph-035 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอบกรด...
SKU: PH-035
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดกรดด่าง jedto รุ่น ph-113

เครื่องวัดกรดด่าง jedto รุ่น ph-113 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอบกรด...
SKU: PH-113
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดกรดด่าง jedto รุ่น ph-2011

เครื่องวัดกรดด่าง jedto รุ่น ph-2011 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอบกร...
SKU: PH-2011
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดกรดด่าง jedto รุ่น ph-2602

เครื่องวัดกรดด่าง jedto รุ่น ph-2602 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอบกร...
SKU: PH-2602
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดกรดด่าง jedto รุ่น ph220n

เครื่องวัดกรดด่าง jedto รุ่น ph220n เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอบกรด...
SKU: PH220N
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดกรดด่างและคลอรีน jedto รุ่น pc-104

เครื่องวัดกรดด่างและคลอรีน jedto รุ่น pc-104 เครื่องวัดคลอรีน เครื่องมือวัดคลอรีน เครื่องทดสอบคลอรีน เครื่องเช็คคลอรีนในน้ำ เครื่องวัดคลอรีนในน้ำ เครื่องตรวจสอบคลอรีน เครื่องตรวจสอบคลอรีนในน้ำ Chlorin...
SKU: PC-104
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ jedto รุ่น amt76

เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ jedto รุ่น amt76 เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ วัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เครื่องวัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ วัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เครื่องวัดก๊าซ Co2 เครื่องวัดแก๊ส Co2 วัดก...
SKU: AMT76
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ jedto รุ่น amt77

เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ jedto รุ่น amt77 เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ วัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เครื่องวัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ วัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เครื่องวัดก๊าซ Co2 เครื่องวัดแก๊ส Co2 วัดก...
SKU: AMT77
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคลอรีนแบบเข็ม jedto รุ่น pc-101

เครื่องวัดคลอรีนแบบเข็ม jedto รุ่น pc-101 เครื่องวัดคลอรีน เครื่องมือวัดคลอรีน เครื่องทดสอบคลอรีน เครื่องเช็คคลอรีนในน้ำ เครื่องวัดคลอรีนในน้ำ เครื่องตรวจสอบคลอรีน เครื่องตรวจสอบคลอรีนในน้ำ Chlorine m...
SKU: pc-101
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้น jedto รุ่น ama005

เครื่องวัดความชื้น jedto รุ่น ama005 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟาเรด...
SKU: AMA005
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้น jedto รุ่น dm200c

เครื่องวัดความชื้น jedto รุ่น dm200c เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟาเรด...
SKU: DM200C
Availability:

1 in Stock

Showing 1–30 of 140 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....