แบรนด์ : Jedto

Jedto moisture meter รุ่น MS-W

Jedto moisture meter รุ่น MS-W Specification: Display: 4 digital LCD Measuring range: 0-84% Temperature: 0-60 humidity : 5%-90% Resolusion: 0.1 Accuracy: 0.5%n Operation: Electrical Resistance Method...
SKU: Jedto moistur
Availability:

1 in Stock

Jedto moisture meter รุ่น MS310-S

Jedto moisture meter รุ่น MS310-S Display: 4 digital LCD Measuring range: 0-99% Operating conditions: Temperature:0-60; Humidity:5%-90% Resolution: 0.1 Accuracy: ± 0.5%n Power supply: 4×1.5 AAA size (...
SKU: Jedto moistur
Availability:

1 in Stock

กระดาษทดสอบกรดด่าง Jedto Litmus paper DF001

Jedto Litmus paper รุ่น DF001 pH Test Strip pH0-14 บรรจุกล่องละ 100 ก้าน ช่วงวัด 0-14 pH ความละเอียด 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14...
SKU: Jedto Litmus
Availability:

1 in Stock

กระดาษวัดค่ากรดด่าง jedto รุ่น df045

กระดาษวัดค่ากรดด่าง jedto รุ่น df045 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอบกร...
SKU: DF045
Availability:

1 in Stock

วัดอุณหภูมิพื้นผิว jedto รุ่น nr-31b

วัดอุณหภูมิพื้นผิว jedto รุ่น nr-31b เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟาเรด...
SKU: NR-31B
Availability:

1 in Stock

เครื่องกรดด่าง jedto รุ่น kl-2603

เครื่องกรดด่าง jedto รุ่น kl-2603 เครื่องวัดค่า tds วัดค่า tds วัด tds เครื่องวัดค่าทีดีเอส เครื่องทดสอบค่า tds เครื่องทดสอบทีดรเอส เครื่องตรวจสอบ tds เครื่องตรวจสอบค่าทีดีเอส วัดค่าทีดีเอส ตรวจค่าทีด...
SKU: KL-2603
Availability:

1 in Stock

เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ jedto รุ่น epip30r

เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ jedto รุ่น epip30r เครื่องวัดแสง เครื่องวัดความเข้มแสง วัดแสง เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์ แสง เครื่องวัดค่าแสง ลักซ์มิเตอร์ เครื่องวัดแสงยูวี เครื่...
SKU: EPIP30R
Availability:

1 in Stock

เครื่องทดสอบแอลกอฮอล์ในลมหายใจ jedto รุ่น amt126

เครื่องทดสอบแอลกอฮอล์ในลมหายใจ jedto รุ่น amt126 เครื่องวัดแอลกอฮอลล์ในลมหายใจ เครื่องวัดแอลกอฮอลล์ในเลือด เครื่องวัดแอลกอฮอลล์ เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอลล์ เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอลล์ในร่างกาย เครื่องตร...
SKU: AMT126
Availability:

1 in Stock

เครื่องทดสอบแอลกอฮอล์ในลมหายใจ jedto รุ่น amt126a

เครื่องทดสอบแอลกอฮอล์ในลมหายใจ jedto รุ่น amt126a เครื่องวัดแอลกอฮอลล์ในลมหายใจ เครื่องวัดแอลกอฮอลล์ในเลือด เครื่องวัดแอลกอฮอลล์ เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอลล์ เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอลล์ในร่างกาย เครื่องต...
SKU: AMT126A
Availability:

1 in Stock

เครื่องทดสอบแอลกอฮอล์ในลมหายใจ jedto รุ่น amt128

เครื่องทดสอบแอลกอฮอล์ในลมหายใจ jedto รุ่น amt128 เครื่องวัดแอลกอฮอลล์ในลมหายใจ เครื่องวัดแอลกอฮอลล์ในเลือด เครื่องวัดแอลกอฮอลล์ เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอลล์ เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอลล์ในร่างกาย เครื่องตร...
SKU: AMT128
Availability:

1 in Stock

เครื่องทดสอบแอลกอฮอล์ในลมหายใจ jedto รุ่น amt6100

เครื่องทดสอบแอลกอฮอล์ในลมหายใจ jedto รุ่น amt6100 เครื่องวัดแอลกอฮอลล์ในลมหายใจ เครื่องวัดแอลกอฮอลล์ในเลือด เครื่องวัดแอลกอฮอลล์ เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอลล์ เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอลล์ในร่างกาย เครื่องต...
SKU: AMT6100
Availability:

1 in Stock

เครื่องทดสอบแอลกอฮอล์ในลมหายใจ jedto รุ่น amt8050

เครื่องทดสอบแอลกอฮอล์ในลมหายใจ jedto รุ่น amt8050 เครื่องวัดแอลกอฮอลล์ในลมหายใจ เครื่องวัดแอลกอฮอลล์ในเลือด เครื่องวัดแอลกอฮอลล์ เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอลล์ เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอลล์ในร่างกาย เครื่องต...
SKU: AMT8050
Availability:

1 in Stock

เครื่องทดสอบแอลกอฮอล์ในลมหายใจ jedto รุ่น amt8060

เครื่องทดสอบแอลกอฮอล์ในลมหายใจ jedto รุ่น amt8060 เครื่องวัดแอลกอฮอลล์ในลมหายใจ เครื่องวัดแอลกอฮอลล์ในเลือด เครื่องวัดแอลกอฮอลล์ เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอลล์ เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอลล์ในร่างกาย เครื่องต...
SKU: AMT8060
Availability:

1 in Stock

เครื่องทดสอบแอลกอฮอล์ในลมหายใจ jedto รุ่น fit333

เครื่องทดสอบแอลกอฮอล์ในลมหายใจ jedto รุ่น fit333 เครื่องวัดแอลกอฮอลล์ในลมหายใจ เครื่องวัดแอลกอฮอลล์ในเลือด เครื่องวัดแอลกอฮอลล์ เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอลล์ เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอลล์ในร่างกาย เครื่องตร...
SKU: FIT333
Availability:

1 in Stock

เครื่องมือวัดองศา jedto รุ่น msd001

เครื่องมือวัดองศา jedto รุ่น msd001 เครื่องมือวัดระยะ วัดระยะ เครื่องวัดความยาว เลเชอร์วัดระยะ กล้องวัดระยะ กล้องวัดระยะแบบไร้สาย เลเซอร์กำหนดแนวเส้น เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ เครื่องวัดระยะเลเซอร์ เค...
SKU: MSD001
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดกรดด่าง jedto รุ่น kl-98108

เครื่องวัดกรดด่าง jedto รุ่น kl-98108 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอบก...
SKU: KL-98108
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดกรดด่าง jedto รุ่น ph-009ia

เครื่องวัดกรดด่าง jedto รุ่น ph-009ia เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอบก...
SKU: PH-009IA
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดกรดด่าง jedto รุ่น ph-009ii

เครื่องวัดกรดด่าง jedto รุ่น ph-009ii เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอบก...
SKU: PH-009II
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดกรดด่าง jedto รุ่น ph-010

เครื่องวัดกรดด่าง jedto รุ่น ph-010 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอบกรด...
SKU: PH-010
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดกรดด่าง jedto รุ่น ph-035

เครื่องวัดกรดด่าง jedto รุ่น ph-035 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอบกรด...
SKU: PH-035
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดกรดด่าง jedto รุ่น ph-113

เครื่องวัดกรดด่าง jedto รุ่น ph-113 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอบกรด...
SKU: PH-113
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดกรดด่าง jedto รุ่น ph-2011

เครื่องวัดกรดด่าง jedto รุ่น ph-2011 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอบกร...
SKU: PH-2011
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดกรดด่าง jedto รุ่น ph-2602

เครื่องวัดกรดด่าง jedto รุ่น ph-2602 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอบกร...
SKU: PH-2602
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดกรดด่าง jedto รุ่น ph220n

เครื่องวัดกรดด่าง jedto รุ่น ph220n เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอบกรด...
SKU: PH220N
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดกรดด่างและคลอรีน jedto รุ่น pc-104

เครื่องวัดกรดด่างและคลอรีน jedto รุ่น pc-104 เครื่องวัดคลอรีน เครื่องมือวัดคลอรีน เครื่องทดสอบคลอรีน เครื่องเช็คคลอรีนในน้ำ เครื่องวัดคลอรีนในน้ำ เครื่องตรวจสอบคลอรีน เครื่องตรวจสอบคลอรีนในน้ำ Chlorin...
SKU: PC-104
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ jedto รุ่น amt76

เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ jedto รุ่น amt76 เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ วัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เครื่องวัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ วัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เครื่องวัดก๊าซ Co2 เครื่องวัดแก๊ส Co2 วัดก...
SKU: AMT76
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ jedto รุ่น amt77

เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ jedto รุ่น amt77 เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ วัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เครื่องวัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ วัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เครื่องวัดก๊าซ Co2 เครื่องวัดแก๊ส Co2 วัดก...
SKU: AMT77
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดคลอรีนแบบเข็ม jedto รุ่น pc-101

เครื่องวัดคลอรีนแบบเข็ม jedto รุ่น pc-101 เครื่องวัดคลอรีน เครื่องมือวัดคลอรีน เครื่องทดสอบคลอรีน เครื่องเช็คคลอรีนในน้ำ เครื่องวัดคลอรีนในน้ำ เครื่องตรวจสอบคลอรีน เครื่องตรวจสอบคลอรีนในน้ำ Chlorine m...
SKU: pc-101
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้น jedto รุ่น ama005

เครื่องวัดความชื้น jedto รุ่น ama005 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟาเรด...
SKU: AMA005
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้น jedto รุ่น dm200c

เครื่องวัดความชื้น jedto รุ่น dm200c เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟาเรด...
SKU: DM200C
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้น jedto รุ่น dm200p

เครื่องวัดความชื้น jedto รุ่น dm200p เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น ความชื้น เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นผลไม้อบแห้ง เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง เครื่องวัดความชื...
SKU: DM200P
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้น jedto รุ่น dm200w

เครื่องวัดความชื้น jedto รุ่น dm200w เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟาเรด...
SKU: DM200W
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้น jedto รุ่น fcm-2

เครื่องวัดความชื้น jedto รุ่น fcm-2 เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น ความชื้น เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นผลไม้อบแห้ง เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง เครื่องวัดความชื้...
SKU: FCM-2
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้น jedto รุ่น gm001

เครื่องวัดความชื้น jedto รุ่น gm001 เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น ความชื้น เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นผลไม้อบแห้ง เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง เครื่องวัดความชื้...
SKU: GM001
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้น jedto รุ่น gm002

เครื่องวัดความชื้น jedto รุ่น gm002 เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น ความชื้น เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นผลไม้อบแห้ง เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง เครื่องวัดความชื้...
SKU: GM002
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้น jedto รุ่น gm090

เครื่องวัดความชื้น jedto รุ่น gm090 เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น ความชื้น เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นผลไม้อบแห้ง เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง เครื่องวัดความชื้...
SKU: GM090
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้น jedto รุ่น mb60

เครื่องวัดความชื้น jedto รุ่น mb60 เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น ความชื้น เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นผลไม้อบแห้ง เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง เครื่องวัดความชื้น...
SKU: MB60
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้น jedto รุ่น md-2g

เครื่องวัดความชื้น jedto รุ่น md-2g เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น ความชื้น เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นผลไม้อบแห้ง เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง เครื่องวัดความชื้...
SKU: MD-2G
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้น jedto รุ่น md-4g

เครื่องวัดความชื้น jedto รุ่น md-4g เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟาเรด เ...
SKU: MD-4G
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้น jedto รุ่น md-814

เครื่องวัดความชื้น jedto รุ่น md-814 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟาเรด...
SKU: MD-814
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้น jedto รุ่น md010

เครื่องวัดความชื้น jedto รุ่น md010 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟาเรด เ...
SKU: MD010
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้น jedto รุ่น ms300

เครื่องวัดความชื้น jedto รุ่น ms300 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟาเรด เ...
SKU: MS300
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้น jedto รุ่น ms310

เครื่องวัดความชื้น jedto รุ่น ms310 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟาเรด เ...
SKU: MS310
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้น jedto รุ่น ms350a

เครื่องวัดความชื้น jedto รุ่น ms350a เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟาเรด...
SKU: MS350A
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้น jedto รุ่น ms360

เครื่องวัดความชื้น jedto รุ่น ms360 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟาเรด เ...
SKU: MS360
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้น jedto รุ่น ta301

เครื่องวัดความชื้น jedto รุ่น ta301 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟาเรด เ...
SKU: TA301
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้น jedto รุ่น tk100

เครื่องวัดความชื้น jedto รุ่น tk100 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟาเรด เ...
SKU: TK100
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้น jedto รุ่น xy-105w

เครื่องวัดความชื้น jedto รุ่น xy-105w เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟาเรด...
SKU: XY-105W
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้นกรดด่างของดิน jedto รุ่น cmt-0217

เครื่องวัดความชื้น กรดด่างของดิน jedto รุ่น cmt-0217 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่า...
SKU: CMT-0217
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้นกรดด่างในดินและแสง jedto รุ่น etp307

เครื่องวัดความชื้น กรดด่าง ในดิน และ แสง jedto รุ่น etp307 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบ...
SKU: ETP307
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้นกระดาษ jedto รุ่น wm811

เครื่องวัดความชื้นกระดาษ jedto รุ่น wm811 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟ...
SKU: WM811
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้นดิน jedto รุ่น pms710

เครื่องวัดความชื้นดิน jedto รุ่น pms710 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟาเ...
SKU: PMS710
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้นถ่าน หิน ดิน ทราย jedto รุ่น ms350

เครื่องวัดความชื้นถ่าน หิน ดิน ทราย jedto รุ่น ms350 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุ...
SKU: MS350
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพืช jedto รุ่น gm010

เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพืช jedto รุ่น gm010 เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น ความชื้น เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นผลไม้อบแห้ง เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง เครื่องวั...
SKU: GM010
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้นในดิน jedto รุ่น cmt-1289

เครื่องวัดความชื้นในดิน jedto รุ่น cmt-1289 เครื่องวัดความชื้น วัดความชื้น ความชื้น เครื่องวัดความชื้นไม้ เครื่องวัดความชื้นผลไม้อบแห้ง เครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องวัดความชื้นวัสดุก่อสร้าง เครื่องวั...
SKU: CMT-1289
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความชื้นไม้ jedto รุ่น ms7100

เครื่องวัดความชื้นไม้ jedto รุ่น ms7100 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟาเ...
SKU: MS7100
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความต้านทานดิน jedto รุ่น dy4100

เครื่องวัดความต้านทานดิน jedto รุ่น dy4100 เครื่องวัดความต้านทานดิน วัดความต้านทานดิน ความด้านทานดิน เครื่องทดสอบความต้านทานดิน เครื่องตรวจสอบความต้านทานดิน ทดสอบความต้านทานดิน ตรวจสอบความต้านทานดิน E...
SKU: DY4100
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความสั่น jedto รุ่น amf020

เครื่องวัดความสั่น jedto รุ่น amf020 เครื่องวัดความสั่นสะเทือน วัดความสั่นสะเทือน สั่นสะเทือน เครื่องทดสอบความสั่นสะเทือน ทดสอบความสั่นสะเทือน เครื่องวัดการสั่นสะเทือน วัดการสั่นสะเทือน เครื่องทดสอบกา...
SKU: AMF020
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความหนา jedto รุ่น 101-7130

เครื่องวัดความหนา jedto รุ่น 101-7130 เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความหนาสารเคลือบ เครื่องวัดความหนาเคลือบ เครื่องวัดความหนาอัลตราโซนิค วัดความหนา ความหนา เครื่องวัดความแข็ง เครื่องวัดความหนาสี เครื่อ...
SKU: 101-7130
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความหนา jedto รุ่น 5314-10

เครื่องวัดความหนา jedto รุ่น 5314-10 เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความหนาสารเคลือบ เครื่องวัดความหนาเคลือบ เครื่องวัดความหนาอัลตราโซนิค วัดความหนา ความหนา เครื่องวัดความแข็ง เครื่องวัดความหนาสี เครื่อง...
SKU: 5314-10
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความหนา jedto รุ่น 5317-10

เครื่องวัดความหนา jedto รุ่น 5317-10 เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความหนาสารเคลือบ เครื่องวัดความหนาเคลือบ เครื่องวัดความหนาอัลตราโซนิค วัดความหนา ความหนา เครื่องวัดความแข็ง เครื่องวัดความหนาสี เครื่อง...
SKU: 5317-10
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความหนา jedto รุ่น 5318-10

เครื่องวัดความหนา jedto รุ่น 5318-10 เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความหนาสารเคลือบ เครื่องวัดความหนาเคลือบ เครื่องวัดความหนาอัลตราโซนิค วัดความหนา ความหนา เครื่องวัดความแข็ง เครื่องวัดความหนาสี เครื่อง...
SKU: 5318-10
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความหนา jedto รุ่น 5332-25

เครื่องวัดความหนา jedto รุ่น 5332-25 เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความหนาสารเคลือบ เครื่องวัดความหนาเคลือบ เครื่องวัดความหนาอัลตราโซนิค วัดความหนา ความหนา เครื่องวัดความแข็ง เครื่องวัดความหนาสี เครื่อง...
SKU: 5332-25
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความหนา jedto รุ่น dtg03

เครื่องวัดความหนา jedto รุ่น dtg03 เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความหนาสารเคลือบ เครื่องวัดความหนาเคลือบ เครื่องวัดความหนาอัลตราโซนิค วัดความหนา ความหนา เครื่องวัดความแข็ง เครื่องวัดความหนาสี เครื่องวั...
SKU: DTG03
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความหนา jedto รุ่น tm130d

เครื่องวัดความหนา jedto รุ่น tm130d เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความหนาสารเคลือบ เครื่องวัดความหนาเคลือบ เครื่องวัดความหนาอัลตราโซนิค วัดความหนา ความหนา เครื่องวัดความแข็ง เครื่องวัดความหนาสี เครื่องว...
SKU: TM130D
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความหนา jedto รุ่น tm550fn

เครื่องวัดความหนา jedto รุ่น tm550fn เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความหนาสารเคลือบ เครื่องวัดความหนาเคลือบ เครื่องวัดความหนาอัลตราโซนิค วัดความหนา ความหนา เครื่องวัดความแข็ง เครื่องวัดความหนาสี เครื่อง...
SKU: TM550FN
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความหนา jedto รุ่น um6500

เครื่องวัดความหนา jedto รุ่น um6500 เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความหนาสารเคลือบ เครื่องวัดความหนาเคลือบ เครื่องวัดความหนาอัลตราโซนิค วัดความหนา ความหนา เครื่องวัดความแข็ง เครื่องวัดความหนาสี เครื่องว...
SKU: UM6500
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความหนา jedto รุ่น vr8041

เครื่องวัดความหนา jedto รุ่น vr8041 เครื่องวัดความแข็ง เครื่องวัดความแข็งวัสดุ เครื่องวัดความแข็งไม้ เครื่องวัดความแข็งโลหะ เครื่องวัดความแข็งวัตถุ เครื่องทดสอบความแข็ง เครื่องทดสอบความแข็งวัตถุ เครื่...
SKU: VA8041
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความหนาโลหะ jedto รุ่น um-6700

เครื่องวัดความหนาโลหะ jedto รุ่น um-6700 เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความหนาสารเคลือบ เครื่องวัดความหนาเคลือบ เครื่องวัดความหนาอัลตราโซนิค วัดความหนา ความหนา เครื่องวัดความแข็ง เครื่องวัดความหนาสี เคร...
SKU: UM-6700
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความหวานแบบกล้องส่อง jedto รุ่น led-rhb32

เครื่องวัดความหวานแบบกล้องส่อง jedto รุ่น led-rhb32 เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดความหวานไวส์ เครื่องวัดความหวานน้ำผึ้ง เครื่องวัดความหวานของนม เครื่องวัดความหวานเนย เครื่องวัดความเข้มข้นแอลกอฮอล์ เคร...
SKU: LED-RHB32
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเข้มข้นของสารละลาย jedto รุ่น rhbs-10atc

เครื่องวัดความเข้มข้นของสารละลาย jedto รุ่น rhbs-10atc เครื่องวัดความหวาน เครื่องวัดความหวานไวส์ เครื่องวัดความหวานน้ำผึ้ง เครื่องวัดความหวานของนม เครื่องวัดความหวานเนย เครื่องวัดความเข้มข้นแอลกอฮอล์...
SKU: RHBS-10ATC
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเค็ม jedto รุ่น dmt-20

เครื่องวัดความเค็ม jedto รุ่น dmt-20 เครื่องวัดความเค็ม วัดความเค็ม ความเค็ม เครื่องทดสอบความเค็ม ชุดทดสอบความเค็ม เครื่องตรวจสอบความเค็ม ทดสอบความเค็ม ตรวจสอบความเค็ม ชุดเทสความเค็ม วัดความเค็มดิจิตอ...
SKU: DMT-20
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเค็ม jedto รุ่น ks-11

เครื่องวัดความเค็ม jedto รุ่น ks-11 เครื่องวัดความเค็ม วัดความเค็ม ความเค็ม เครื่องทดสอบความเค็ม ชุดทดสอบความเค็ม เครื่องตรวจสอบความเค็ม ทดสอบความเค็ม ตรวจสอบความเค็ม ชุดเทสความเค็ม วัดความเค็มดิจิตอล...
SKU: KS-11
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเงา jedto รุ่น etb-0686

เครื่องวัดความเงา jedto รุ่น etb-0686 เครื่องวัดความเงา วัดความเงา เครื่องวัดเงา ความเงา เครื่องวัดความมันวาว กลอสมิเตอร์ เครื่องทดสอบความเงา ทดสอบความเงา เครื่องทดสอบเงา เครื่องทดสอบความมันวาว เครื่อ...
SKU: ETB-0686
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเงา jedto รุ่น etb-0833

เครื่องวัดความเงา jedto รุ่น etb-0833 เครื่องวัดความเงา วัดความเงา เครื่องวัดเงา ความเงา เครื่องวัดความมันวาว กลอสมิเตอร์ เครื่องทดสอบความเงา ทดสอบความเงา เครื่องทดสอบเงา เครื่องทดสอบความมันวาว เครื่อ...
SKU: ETB-0833
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเงา jedto รุ่น mn60

เครื่องวัดความเงา jedto รุ่น mn60 เครื่องวัดความเงา วัดความเงา เครื่องวัดเงา ความเงา เครื่องวัดความมันวาว กลอสมิเตอร์ เครื่องทดสอบความเงา ทดสอบความเงา เครื่องทดสอบเงา เครื่องทดสอบความมันวาว เครื่องวัด...
SKU: MN60
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเรียบ jedto รุ่น srt-6200

เครื่องวัดความเรียบ jedto รุ่น srt-6200 เครื่องวัดความเรียบ วัดความเรียบ ความเรียบ เครื่องทดสอบความเรียบ ทดสอบความเรียบ เครื่องวัดความเรียบวัสดุ เครื่องวัดความเรียบผิว เครื่องวัดความเรียบผิววัตถุ วัดค...
SKU: SRT-6200
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเร็ว Anemometer am-4836v

Jedto Anemometer รุ่น AM-4836V LCD display : 4 digits 0.5″ (13mm) LCD Maximum value data hold feature Can memorize 24 groups of obtained data and be able to recall from the meter an anytime. Air veloc...
SKU: am-4836v
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเร็วลม Anemometer รุ่น amf028

Jedto Anemometer รุ่น AMF028 Specifications Measurement items: Air velocity Air temperature Wind volume Measurement range: 1) Air velocity: 0.3~45m/s 5 (Accuracy: ±3%) 2) Air temperature: 0~45ºC 32~11...
SKU: AMF028
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความเร็วลม jedto รุ่น amf029

เครื่องวัดความเร็วลม jedto รุ่น amf029 เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องมือวัดความเเรงลม วัดความเร็วลม ความเร็วลม ทรานสมิตเตอร์ เครื่องวัดความเร็วรอบบเเบบใช้เเสงสะท้อน เครื่องวัดและบันทึกความเร็วลม เครื่อง...
SKU: AMF029
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความแข็ง jedto รุ่น ht-6510b

เครื่องวัดความแข็ง jedto รุ่น ht-6510b เครื่องวัดความแข็ง เครื่องวัดความแข็งวัสดุ เครื่องวัดความแข็งไม้ เครื่องวัดความแข็งโลหะ เครื่องวัดความแข็งวัตถุ เครื่องทดสอบความแข็ง เครื่องทดสอบความแข็งวัตถุ เค...
SKU: HT-6510B
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความแข็งผลไม้ jedto รุ่น gy-3

เครื่องวัดความแข็งผลไม้ jedto รุ่น gy-3 เครื่องวัดความแข็ง เครื่องวัดความแข็งวัสดุ เครื่องวัดความแข็งไม้ เครื่องวัดความแข็งโลหะ เครื่องวัดความแข็งวัตถุ เครื่องทดสอบความแข็ง เครื่องทดสอบความแข็งวัตถุ เ...
SKU: GY-3
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความแข็งผลไม้ jedto รุ่น gy-4

เครื่องวัดความแข็งผลไม้ jedto รุ่น gy-4 เครื่องวัดความแข็ง เครื่องวัดความแข็งวัสดุ เครื่องวัดความแข็งไม้ เครื่องวัดความแข็งโลหะ เครื่องวัดความแข็งวัตถุ เครื่องทดสอบความแข็ง เครื่องทดสอบความแข็งวัตถุ เ...
SKU: GY-4
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดความแข็งโลหะ jedto รุ่น hartip 3000

เครื่องวัดความแข็งโลหะ jedto รุ่น hartip 3000 เครื่องวัดความแข็ง เครื่องวัดความแข็งวัสดุ เครื่องวัดความแข็งไม้ เครื่องวัดความแข็งโลหะ เครื่องวัดความแข็งวัตถุ เครื่องทดสอบความแข็ง เครื่องทดสอบความแข็งว...
SKU: HARTIP 3000
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดค่ากรดด่าง jedto รุุ่น kl-018

เครื่องวัดค่ากรดด่าง jedto รุุ่น kl-018 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอ...
SKU: KL-018
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดค่ากรดด่าง jedto รุ่น kl-3385

เครื่องวัดค่ากรดด่าง jedto รุ่น kl-3385 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอ...
SKU: KL-3385
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดค่ากรดด่าง jedto รุ่น ph-025m

เครื่องวัดค่ากรดด่าง jedto รุ่น ph-025m เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอ...
SKU: PH-025M
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดค่ากรดด่าง jedto รุ่น ph-061

เครื่องวัดค่ากรดด่าง jedto รุ่น ph-061 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอบ...
SKU: PH-061
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดค่ากรดด่าง jedto รุ่น ph-981

เครื่องวัดค่ากรดด่าง jedto รุ่น ph-981 เครื่องวัดค่า กรด ด่าง เครื่องวัด pH วัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรดด่างดิน เครื่องวัดกรดด่างน้ำ เครื่องวัด pH ดิน เครื่องวัด pH น้ำ เครื่องทดสอบกรดด่าง เครื่องทดสอบ...
SKU: PH-981
Availability:

1 in Stock

เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า jedto รุ่น ec-1371

เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า jedto รุ่น ec-1371 เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า วัดความนำไฟฟ้า เครื่องวัดคามนำไฟฟ้า เครื่องทดสอบความนำไฟฟ้า คอนดักทีฟมิเตอร์ เครื่องวัดฉนวน เครื่องวัดความเป็นฉนวน เครื่องตรวจสอบควา...
SKU: EC-1371
Availability:

1 in Stock

Showing 1–90 of 140 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....