แบรนด์ : Hold peak

กล้องถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรด holdpeak hp-950d

กล้องถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรด holdpeak hp-950d กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมี...
SKU: HP-950D
Availability:

1 in Stock

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ holdpeak hp-39d

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ holdpeak hp-36d เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์แ...
SKU: HP-39D
Availability:

1 in Stock

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ holdpeak hp-770a

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ holdpeak hp-770a เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์...
SKU: HP-770A
Availability:

1 in Stock

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ holdpeak hp-770d

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ holdpeak hp-770d เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร์...
SKU: HP-770D
Availability:

1 in Stock

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์พร้อมการทดสอบตัวเหนี่ยวนำ holdpeak hp-770c

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์พร้อมการทดสอบตัวเหนี่ยวนำ holdpeak hp-770c เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิ...
SKU: HP-770C
Availability:

1 in Stock

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์พร้อมโอห์มโวลต์แอมป์ holdpeak hp-36c

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์พร้อมโอห์มโวลต์แอมป์ holdpeak hp-36c เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแ...
SKU: HP-36C
Availability:

1 in Stock

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์พร้อมไดโอด holdpeak hp-770b

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์พร้อมไดโอด holdpeak hp-770b เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคล...
SKU: HP-770B
Availability:

1 in Stock

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบปากกา holdpeak hp-38c

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบปากกา holdpeak hp-38c เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์...
SKU: HP-38C
Availability:

1 in Stock

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบมือถือ holdpeak hp-770hc

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบมือถือ holdpeak hp-770hc เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคล...
SKU: HP-770HC
Availability:

1 in Stock

มัลติมิเตอร์ เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า HoldPeak HP-90F

Brand Name HoldPeak DIY Supplies Electrical Display Type Digital Display Operating Temperature...
SKU: HP-90F
Availability:

1 in Stock

มัลติมิเตอร์ชนิดปากกา holdpeak hp-38b

มัลติมิเตอร์ชนิดปากกา holdpeak hp-38b เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร...
SKU: HP-38B
Availability:

1 in Stock

มัลติมิเตอร์ช่วงอัตโนมัติ holdpeak hp-39b

มัลติมิเตอร์ช่วงอัตโนมัติ holdpeak hp-39b เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์ม...
SKU: HP-39B
Availability:

1 in Stock

มัลติมิเตอร์ช่วงอัตโนมัติเลือกการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ holdpeak hp-90b

มัลติมิเตอร์ช่วงอัตโนมัติเลือกการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ holdpeak hp-90b เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติ...
SKU: HP-90B
Availability:

1 in Stock

มัลติมิเตอร์ช่วงอัตโนมัติเลือกการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ holdpeak hp-90bs

มัลติมิเตอร์ช่วงอัตโนมัติเลือกการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ holdpeak hp-90bs เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลต...
SKU: HP-90BS
Availability:

1 in Stock

มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล holdpeak hp-4201

มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล holdpeak hp-4201 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเต...
SKU: HP-4201
Availability:

1 in Stock

มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล holdpeak hp90C

มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล holdpeak hp90C เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเตอร...
SKU: HP-90C
Availability:

1 in Stock

มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลขั้นพื้นฐาน holdpeak hp-39a

มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลขั้นพื้นฐาน holdpeak hp-39a เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์...
SKU: HP-39A
Availability:

1 in Stock

มัลติมิเตอร์แบบหนีบดิจิตอล holddpeak hp-6205

มัลติมิเตอร์แบบหนีบดิจิตอล holddpeak hp-6205 เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป...
SKU: HP-6205
Availability:

1 in Stock

มัลติมิเตอร์แบบหนีบดิจิตอล holdpeak hp-860a

มัลติมิเตอร์แบบหนีบดิจิตอล holdpeak hp-860a เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์...
SKU: HP-860A
Availability:

1 in Stock

มินิมัลติมิเตอร์ขนาดบางเฉียบ holdpeak hp-33d

มินิมัลติมิเตอร์ขนาดบางเฉียบ holdpeak hp-33d เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป...
SKU: HP-33D
Availability:

1 in Stock

เครื่องตรวจจับก๊าซแอมโมเนีย holdpeak hp-5800g

เครื่องตรวจจับก๊าซแอมโมเนีย holdpeak hp-5800g เครื่องวัดแก๊ส เครื่อวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่อวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดแก๊สออกซิเจน เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน ครื่องตรวจวัดแก๊ส ครื่องตรวจวัดก๊าซ เครื่อ...
SKU: HP-5800G
Availability:

1 in Stock

เครื่องตรวจจับฟอร์มาลดีไฮด์ holdpeak hp-5800d

เครื่องตรวจจับฟอร์มาลดีไฮด์ holdpeak hp-5800d เครื่องวัดแก๊ส เครื่อวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่อวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดแก๊สออกซิเจน เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน ครื่องตรวจวัดแก๊ส ครื่องตรวจวัดก๊าซ เครื่...
SKU: HP-5800D
Availability:

1 in Stock

เครื่องตรวจจับฟอร์มาลดีไฮด์ holdpeak hp-5800e

เครื่องตรวจจับฟอร์มาลดีไฮด์ holdpeak hp-5800e เครื่องวัดแก๊ส เครื่อวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊สรั่ว เครื่อวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดแก๊สออกซิเจน เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน ครื่องตรวจวัดแก๊ส ครื่องตรวจวัดก๊าซ เครื่อ...
SKU: HP-5800E
Availability:

1 in Stock

เครื่องทดสอบความต้านทาน holdpeak hp-990B

เครื่องทดสอบความต้านทาน holdpeak hp-990B เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์ แคลมป์มิเ...
SKU: HP-990B
Availability:

1 in Stock

เครื่องทดสอบความต้านทานฉนวนดิจิตอล holdpeak hp-6688b

เครื่องทดสอบความต้านทานฉนวนดิจิตอล holdpeak hp-6688b เครื่องวัดความเป็นฉนวน เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องวัดฉนวน เครื่องทดสอบความเป็นฉนวน เครื่องวัดฉนวนและแรงดัน มัลติมิเตอร์ฉนวน เครื่องวัดความต้านทาน...
SKU: HP-6688B
Availability:

1 in Stock

เครื่องทดสอบความต้านทานดินแคลมป์ holdpeak hp-7000

เครื่องทดสอบความต้านทานดินแคลมป์ holdpeak hp-7000 เครื่องวัดความเป็นฉนวน เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องวัดฉนวน เครื่องทดสอบความเป็นฉนวน เครื่องวัดฉนวนและแรงดัน มัลติมิเตอร์ฉนวน เครื่องวัดความต้านทานฉนว...
SKU: HP-7000
Availability:

1 in Stock

เครื่องทดสอบความต้านทานพื้นพร้อมฟังก์ชั่นการจัดเก็บ holdpeak hp-8000

เครื่องทดสอบความต้านทานพื้นพร้อมฟังก์ชั่นการจัดเก็บ holdpeak hp-8000 เครื่องวัดความเป็นฉนวน เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องวัดฉนวน เครื่องทดสอบความเป็นฉนวน เครื่องวัดฉนวนและแรงดัน มัลติมิเตอร์ฉนวน เครื่...
SKU: HP-8000
Availability:

1 in Stock

เครื่องทดสอบความเป็นฉนวนแบบพกพา holdpeak hp-6688g

เครื่องทดสอบความเป็นฉนวนแบบพกพา holdpeak hp-6688g เครื่องวัดไฟฟ้า แคมป์มิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ มัลลิมิเตอร์ เครื่องสอบเทียบความดันไฟฟ้าแบบพกพา วัตท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลแคลมป์...
SKU: HP-6688G
Availability:

1 in Stock

เครื่องทดสอบฉนวน holdpeak hp-6688c

เครื่องทดสอบฉนวน holdpeak hp-6688c เครื่องวัดความเป็นฉนวน เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องวัดฉนวน เครื่องทดสอบความเป็นฉนวน เครื่องวัดฉนวนและแรงดัน มัลติมิเตอร์ฉนวน เครื่องวัดความต้านทานฉนวน เครื่องวัดควา...
SKU: HP-6688C
Availability:

1 in Stock

Showing 1–30 of 92 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....