แบรนด์ : Flir

กระเป๋า flir ta10

กระเป๋า flir ta10 เครื่องวัดความเป็นฉนวน เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องวัดฉนวน เครื่องทดสอบความเป็นฉนวน เครื่องวัดฉนวนและแรงดัน มัลติมิเตอร์ฉนวน เครื่องวัดความต้านทานฉนวน เครื่องวัดความต้านทาน วัดฉนวน...
SKU: FLIR TA10
Availability:

1 in Stock

กระเป๋า flir ta13

กระเป๋า flir ta13 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟาเรด เครื่องบันทึกอุณภูม...
SKU: FLIR TA13
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความชื้น flir mr160

กล้องถ่ายภาพความชื้น flir mr160 เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น โพรบวัดอุณหภูมิ วัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดค่าดัชนีความร้อน เครื่องวัดอุณภูมิแบบอิฟาเรด เครื่...
SKU: FLIR MR160
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน android flir-one-and

กล้องถ่ายภาพความร้อน android flir-one-and กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ ก...
SKU: FLIR-ONE-AND
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน android flir-one-pro-android

กล้องถ่ายภาพความร้อน android flir-one-pro-android กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนค...
SKU: FLIR-ONE-PRO
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir e4

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir e4 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้องตรวจจับคว...
SKU: FLIR E4
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir e40

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir e40 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้องตรวจจับค...
SKU: FLIR E40
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir e5

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir e5 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้องตรวจจับคว...
SKU: FLIR E5
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir e50

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir e50 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้องตรวจจับค...
SKU: FLIR E50
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir e6

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir e6 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้องตรวจจับคว...
SKU: FLIR E6
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir e60

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir e60 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้องตรวจจับค...
SKU: FLIR E60
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir e8

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir e8 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้องตรวจจับคว...
SKU: FLIR E8
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน FLIR Ex Series

กล้องถ่ายภาพความร้อน FLIR Ex Series FLIR Ex Series กล้องถ่ายภาพความร้อน FLIR Ex Series มาพร้อมกับเทคโนโลยี MSX (Multi-Spectral Dynamic Imaging) ซึ่งช่วยให้ง่ายในการอ่านค่าความร้อนบนภาพ และยังเพิ...
SKU: FLIR Ex Serie
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir exx-series

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir exx-series กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้องต...
SKU: FLIR Exx
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir tg130

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir tg130 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้องตรวจจั...
SKU: FLIR TG130
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir tg165

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir tg165 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้องตรวจจั...
SKU: FLIR TG165
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir tg165-tg167

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir tg165-tg167 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้อ...
SKU: Flir TG167
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir tg167

กล้องถ่ายภาพความร้อน flir tg167 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้องตรวจจั...
SKU: FLIR TG167
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน ios flir-one-ios

กล้องถ่ายภาพความร้อน ios flir-one-ios กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้อง...
SKU: FLIR-ONE-iOS
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน ios flir-one-pro-ios

กล้องถ่ายภาพความร้อน ios flir-one-pro-ios กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ ก...
SKU: FLIR-ONE-PRO
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน รุ่น advanced flir e53

กล้องถ่ายภาพความร้อน รุ่น advanced flir e53 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้...
SKU: FLIR E53
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน รุ่น advanced flir e75

กล้องถ่ายภาพความร้อน รุ่น advanced flir e75 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้...
SKU: FLIR E75
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน รุ่น advanced flir e85

กล้องถ่ายภาพความร้อน รุ่น advanced flir e85 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้...
SKU: FLIR E85
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อน รุ่น professional flir t530

กล้องถ่ายภาพความร้อน รุ่น professional flir t530 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคน...
SKU: FLIR T530
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อนสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ flis-ets320

กล้องถ่ายภาพความร้อนสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ flis-ets320 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้อ...
SKU: FLIR-ETS320
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบติดตั้ง flir a310-9hz

กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบติดตั้ง flir a310-9hz กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข...
SKU: FLIR A310-9Hz
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบติดตั้ง flir a315-25

กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบติดตั้ง flir a315-25 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้...
SKU: FLIR A315-25
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบติดตั้ง flir a615-25

กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบติดตั้ง flir a615-25 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้...
SKU: FLIR A615-25
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบต่อเนื่อง flir ax8

กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบต่อเนื่อง flir ax8 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ ก...
SKU: FLIR AX8
Availability:

1 in Stock

กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบพกพา flir c3

กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบพกพา flir c3 กล้องถ่ายภาพความร้อน ถ่ายภาพความร้อน เครื่องสแกนอุณหภูมิ วัดความร้อนระยะไกล เครื่องวัดความร้อนระยะไกล กล้องสแกนความร้อน กล้องถ่ายภาพคนมีไข้ กล้องสแกนคนมีไข้ กล้องตร...
SKU: FLIR C3
Availability:

1 in Stock

Showing 1–30 of 63 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....