แบรนด์ :

Agela Promosil C8

Agela Promosil C8
SKU: Agela Promosi
Availability:

1 in Stock

Agela Promosil Silica

Agela Promosil Silica
SKU: Agela Promosi
Availability:

1 in Stock

Agela Qdaura Automated SPE System

Agela Qdaura Automated SPE System The Qdaura Automated SPE system is specifically designed for high throughput sample preparation. The system automates routine SPE procedures from conditionin...
SKU: Agela Qdaura
Availability:

1 in Stock

Agela Quick Work-up Cartridges

Agela Quick Work-up Cartridges They are specially designed to replace the conventional aqueous work up procedure such as liquid-liquid extraction as a part of organic synthesis and pur...
SKU: Agela Quick W
Availability:

1 in Stock

Agela Regenerated Cellulose-RC

Agela Regenerated Cellulose-RC
SKU: Agela Regener
Availability:

1 in Stock

Agela Screw Neck Vials and Seals

Agela Screw Neck Vials and Seals
SKU: Agela Screw N
Availability:

1 in Stock

Agela SPE-10 Automatic Sample Preparation System

Agela SPE-10 Automatic Sample Preparation System
SKU: Agela SPE-10
Availability:

1 in Stock

Agela SPE-M08 Positive Pressure SPE Device

A Positive Pressure SPE Manifold Designed for Analytical Laboratories MULTI-SPE M08 is a multi-function manual SPE device designed for routine analytical laboratories with patented technolo...
SKU: Agela SPE-M08
Availability:

1 in Stock

Agela SPE-M48 Positive Pressure SPE Device

Agela SPE-M48 Positive Pressure SPE Device A Positive Pressure SPE Manifold Designed for Drug R&D Labs MULTI-SPE M48 is a manual SPE manifold with 48 positions special designed for hig...
SKU: Agela SPE-M48
Availability:

1 in Stock

Agela SPE-M96 Positive Pressure SPE Device

MULTI-SPE M96 is a positive pressure manifold, specially designed for highthroughput sample preparation in research and testing laboratories. It could apply evenly gas pressure on each well to press l...
SKU: Agela SPE-M96
Availability:

1 in Stock

Agela Thin Layer Chromatography

Agela Thin Layer Chromatography Thin Layer Chromatography (TLC) Bonna-Agela carries a full line of thin layer chromatography (TLC) plates with a variety of chemistries. They are flexib...
SKU: Agela Thin La
Availability:

1 in Stock

Agela UHP AQ C18

Characteristics Metal Impurity<30 ppm; Pore Size: 100 Å; Specific Surface Area: 240 m2/g; Available Particle Size: 1.9 μm. Carbon Loading: 8%; Single end-capped; pH range is 1.5 to 9.0, optimiz...
SKU: Agera UHP AQ
Availability:

1 in Stock

Agela UHP AQ C18

Agela UHP AQ C18 Characteristics Metal Impurity<30 ppm; Pore Size: 100 Å; Specific Surface Area: 240 m2/g; Available Particle Size: 1.9 μm. Carbon Loading: 8%; Single end-capped; pH range is...
SKU: Agela UHP AQ
Availability:

1 in Stock

Agela UHP ASB C18

Metal Impurity<30 ppm; Pore Size: 100 Å; Specific Surface Area 240 m2/g; Available Particle Size: 1.9 μm. Carbon Loading: 8%; No end-capped; pH range is 0.8-7.5, optimized pH range is 1.0-4.0, w...
SKU: Agela UHP ASB
Availability:

1 in Stock

Agela UHP ASB C18

Agela UHP ASB C18 Characteristics Metal Impurity<30 ppm; Pore Size: 100 Å; Specific Surface Area 240 m2/g; Available Particle Size: 1.9 μm. Carbon Loading: 8%; No end-capped; pH range is 0.8...
SKU: Agela UHP ASB
Availability:

1 in Stock

Agela UHP HILIC

The proprietary nano-surface treatment and bonding process of the packing materials leading to unique performance of the UHP HILIC columns. Characteristics Metal Impurity<30 ppm; Pore Size: 100...
SKU: Agela UHP HIL
Availability:

1 in Stock

Agela UHP HILIC

Agela UHP HILIC The proprietary nano-surface treatment and bonding process of the packing materials leading to unique performance of the UHP HILIC columns. Characteristics Metal Impurity&...
SKU: Agela UHP HIL
Availability:

1 in Stock

Agela UHP Innoval C18

Pore Size: 100 Å; Specific Surface Area: 240 m2/g; Available Particle Size: 1.9 μm. Carbon Loading:14 %; Double end-capped; pH range is 1.5-9.0, optimized pH is 2.0-6.0, which could ensure a satifi...
SKU: Agera UHP Inn
Availability:

1 in Stock

Agela UHP Innoval C18

Agela UHP Innoval C18 characteristics Pore Size: 100 Å; Specific Surface Area: 240 m2/g; Available Particle Size: 1.9 μm. Carbon Loading:14 %; Double end-capped; pH range is 1.5-9.0, optimized...
SKU: Agela UHP Inn
Availability:

1 in Stock

Agela Unisol Technology and Column Products

Agela Unisol Technology and Column Products Bonna-Agela's unique sol-gel process technology generates an uniform surface that produces an universal column applicable to several kinds of HP...
SKU: Agela Unisol
Availability:

1 in Stock

Agela Venusil AQ C18

Agela Venusil AQ C18 The Venusil AQ C18 column is designed for the separation of polar, medium-polar and non-polar compounds from low to medium pH. This column is more polar than XBP C18, b...
SKU: Agela Venusil
Availability:

1 in Stock

Agela Venusil ASB Series Columns

Agela Venusil ASB Series Columns The Venusil ASB series columns are specially designed for the separation of polar compounds under low (extremely stable at pH=0.8) to medium pH condition....
SKU: Agela Venusil
Availability:

1 in Stock

Agela Venusil ASB Series Columns-C1 C8 C18 and phenyl

The Venusil ASB series columns are specially designed for the separation of polar compounds under low (extremely stable at pH=0.8) to medium pH condition. The stationary phase is bonded with unique bu...
SKU: Agela Venusil
Availability:

1 in Stock

Agela Venusil C18 Plus

Agela Venusil C18 The Venusil™ C18 Plus column was engineered to provide enhanced retention for nonpolar and medium polar compounds. This column has a perfect balanced surface area and p...
SKU: Venusil-C18-P
Availability:

1 in Stock

Agela Venusil CA

Agela Venusil CA Coating Materials: Amylose - (3,5-dimethylphenyl carbamate) Applications: Amide, Aromatic, carbonyl-group, nitro-group, sulfonyl-group, cyano-group, hydroxide radical, amine and...
SKU: Agela Venusil
Availability:

1 in Stock

Agela Venusil CJ

Agela Venusil CJ Coating Materials: Cellulose - [4 - methyl benzoate] Applications: the Venusil CJ column is used for the separation of carbonyl, amido, aryl, nitro, cyano ,sulfonyl, hydroxyl, a...
SKU: Agela Venusil
Availability:

1 in Stock

Agela Venusil CO

Agela-Venusil-CO Coating Materials: Cellulose - (3,5 - dimethylphenyl carbamate) Applications: a phase suitable for the separation of beta-blockers and steroids, such as DHA, chlorine heart acyl am...
SKU: Agela Venusil
Availability:

1 in Stock

Agela Venusil Diol

Agela Venusil Diol Venusil Diol column is based on ultra high purity silica gel matrix. Dihydroxypropane groups chemically bonded to porous silica particle. Because the glycol base is less h...
SKU: Agela Venusil
Availability:

1 in Stock

Agela Venusil HILIC

Agela Venusil HILIC Venusil HILIC stationary phase is made from ultra pure spherical silica particles bonded with a neutral hydrophilic amide group. It can be used as normal phase, reversed p...
SKU: Agela Venusil
Availability:

1 in Stock

Agela Venusil HLP C18

Agela Venusil HLP C18 Venusil HLP C18 column is a kind of reversed-phase column based on Bonna-Agela's amide embedded technology. The stationary phase is made from ultra pure spherical silica...
SKU: Agela Venusil
Availability:

1 in Stock

Agela Venusil PAH

Agela-Venusil-PAH Venusil PAH column is a polymerically bonded C18 column. It is recommended for the separation of PAHs and steric isomers of the aromatic compounds. PAHs are considere...
SKU: Agela Venusil
Availability:

1 in Stock

Agela Venusil PFP-USP L43

Agela Venusil PFP-USP L43 Venusil PFP (Pentafluorophenyl) columns deliver the performance of Venusil columns by providing excellent peak shape while also offering alternative selectivit...
SKU: Agela Venusil
Availability:

1 in Stock

Agela Venusil SAX

Agela Venusil SAX
SKU: Agela Venusil
Availability:

1 in Stock

Agela Venusil SCX

Agela Venusil SCX
SKU: Agela Venusil
Availability:

1 in Stock

Agela Venusil XBP

Venusil XBP C18 columns have the maximum bonding density and therefore provide highest hydrophobicity or lowest polarity. This allows for the least interaction between the analytes and the silanol gro...
SKU: Agela Venusil
Availability:

1 in Stock

Agela Venusil XBP

Agela Venusil XBP Venusil XBP C18 columns have the maximum bonding density and therefore provide highest hydrophobicity or lowest polarity. This allows for the least interaction between th...
SKU: Agela Venusil
Availability:

1 in Stock

Agela Venusil XBP C18

Agela Venusil XBP C18 Venusil XBP C18: a phase designed for maximum hydrophobicity and high pH tolerance: •High carbon loading and the most hydrophobic column in Agela HPLC family. •High pH tol...
SKU: Agela Venusil
Availability:

1 in Stock

Agela Venusil XBP C18-2

Venusil XBP C18 (2) column's packing material is made with ultra pure silica. The silica surface is processed with Bonna-Agela' s patented surface deactivation technology, followed by a unique bondin...
SKU: Agela Venusil
Availability:

1 in Stock

Agela Venusil XBP C18-2

Agela Venusil XBP C18(2) Venusil XBP C18 (2) column's packing material is made with ultra pure silica. The silica surface is processed with Bonna-Agela' s patented surface deactivation techno...
SKU: Agela Venusil
Availability:

1 in Stock

Agela Venusil XBP Polar – Phenyl

Agela Venusil XBP Polar – Phenyl In reversed phase stationary phase carbon chain embedded polar group, raised the strong polarity and the strong basic compound selective. Polar groups bloc...
SKU: Agela Venusil
Availability:

1 in Stock

Agela Venusil XBP-L

Agela Venusil XBP (L) XBP C18(L) has an identical bonded phase as XBP C18. However, XBP C18(L) has relatively low surface area which could shorten the retention time and analysis time. Cha...
SKU: Agela Venusil
Availability:

1 in Stock

Agela Vials and Seals-ND9

Agela Vials and Seals-ND9
SKU: Agela Vials a
Availability:

1 in Stock

Agela WHALE High Performance Preparative Liquid Chromatography System

Agela WHALE High Performance Preparative Liquid Chromatography System Features Binary gradient system to ensure excellent separation performance Automatic fraction collection to enable large sc...
SKU: Agela WHALE H
Availability:

1 in Stock

Air Terminal Bracket

Air Terminal Bracket
SKU: LGABT
Availability:

out of Stock

Anti-Vandal Down Conductor Guard

Anti-Vandal Down Conductor Guard
SKU: LAVCG
Availability:

out of Stock

Atals Copco oil-sealed rotary screw pumps

Atals Copco oil-sealed rotary screw pumps
SKU: oil-sealed ro
Availability:

1 in Stock

Atlas copco air and Nitrogen Booster for rent offshore function ให้เช่าเครื่องจ่ายลมไนโตรเจน

Atlas Copco Air and Nitrogen Booster for rent offshore function ให้เช่าเครื่องจ่ายลมไนโตรเจน. Air and Nitrogen booster. High pressure. Max. Discharge 1000 psig or 2000 psig model. Capacity @ 350 p...
SKU: Booster for r
Availability:

1 in Stock

Atlas Copco Breaking wrench BWR ประแจทอร์ค ประแจปรับแรงบิด ประแจปรับแรงหมุน

Atlas Copco Breaking wrench BWR ประแจทอร์คแอตลาสคอปโก้ ประแจปรับแรงบิด ประแจปรับแรงหมุน. BWR TYPE: BREAKING TORQUE WRENCH....
SKU: TORQUE WRENCH
Availability:

1 in Stock

Atlas copco Click wrench CWR ประแจทอร์ค ประแจปรับแรงบิด ประแจปรับแรงหมุน

Atlas Copco Click wrench CWR ประแจทอร์คแอตลาสคอปโก้ ประแจปรับแรงบิด ประแจปรับแรงหมุน. CWR TYPE: CLICK TORQUE WRENCH....
SKU: TORQUE WRENCH
Availability:

1 in Stock

Atlas Copco DZM600 V เครื่องปั๊มสุญญากาศ

Atlas Copco DZM600 V เครื่องปั๊มสุญญากาศ
SKU: DZM600-V
Availability:

1 in Stock

Atlas Copco DZM900 V เครื่องปั๊มสุญญากาศ

Atlas Copco DZM900 V เครื่องปั๊มสุญญากาศ
SKU: DZM900 V
Availability:

1 in Stock

Atlas Copco GHS 1300VSD ปั๊มสุญญากาศ

Atlas Copco GHS 1300VSD ปั๊มสุญญากาศ
SKU: GHS 1300VSD
Availability:

1 in Stock

Atlas Copco GHS 1600VSD ปั๊มสุญญากาศ

Atlas Copco GHS 1600VSD ปั๊มสุญญากาศ
SKU: GHS 1600VSD
Availability:

1 in Stock

Atlas Copco GHS 1900VSD ปั๊มสุญญากาศ

Atlas Copco GHS 1900VSD ปั๊มสุญญากาศ
SKU: GHS 1900VSD
Availability:

1 in Stock

Atlas Copco GHS 3800VSD ปั๊มสุญญากาศ

Atlas Copco GHS 3800VSD ปั๊มสุญญากาศ
SKU: GHS 3800VSD
Availability:

1 in Stock

Atlas Copco GHS 4600VSD ปั๊มสุญญากาศ

Atlas Copco GHS 4600VSD ปั๊มสุญญากาศ
SKU: GHS 4600VSD
Availability:

1 in Stock

Atlas Copco GHS 5400VSD ปั๊มสุญญากาศ

Atlas Copco GHS 5400VSD ปั๊มสุญญากาศ
SKU: GHS 5400VSD
Availability:

1 in Stock

Atlas Copco GHS 585VSD ปั๊มสุญญากาศ

Atlas Copco GHS 585VSD ปั๊มสุญญากาศ
SKU: GHS 585VSD
Availability:

1 in Stock

Atlas Copco GHS 730VSD ปั๊มสุญญากาศ

Atlas Copco GHS 730VSD ปั๊มสุญญากาศ
SKU: GHS 730VSD
Availability:

1 in Stock

Atlas Copco GHS 900VSD ปั๊มสุญญากาศ

Atlas Copco GHS 900VSD ปั๊มสุญญากาศ
SKU: GHS 900VSD
Availability:

1 in Stock

Atlas Copco Liquid Ring Vacuum Pump AW system

Atlas Copco Liquid Ring Vacuum Pump AW system
SKU: AW system
Availability:

1 in Stock

Atlas Copco Liquid Ring Vacuum Pump AWD series

Atlas Copco Liquid Ring Vacuum Pump AWD series
SKU: AWD series
Availability:

1 in Stock

Atlas Copco Liquid Ring Vacuum Pump AWS series

Atlas Copco Liquid Ring Vacuum Pump AWS series
SKU: AWS series
Availability:

1 in Stock

Atlas Copco Liquid Ring Vacuum Pump LRP 1000 VSD plus 37kW

Atlas Copco Liquid Ring Vacuum Pump LRP 1000 VSD+37kW
SKU: LRP 1000 VSD+
Availability:

1 in Stock

Atlas Copco Liquid Ring Vacuum Pump LRP 700 VSD plus 18 kW

Atlas Copco Liquid Ring Vacuum Pump LRP 700 VSD+ 18 kW
SKU: LRP 700 VSD+
Availability:

1 in Stock

Atlas Copco Liquid Ring Vacuum Pump LRP 900 VSD plus 26 kW

Atlas Copco Liquid Ring Vacuum Pump LRP 900 VSD+ 26 kW
SKU: LRP 900 VSD+
Availability:

1 in Stock

Atlas copco offshore power generator for rent QAS 500 ให้เช่าเครื่องจ่ายพลังงาน

Atlas Copco QAS 500 Offshore power generator for rent, แอตลาสคอปโก้ให้เช่าเครื่องจ่ายพลังงาน. QAS 125 to 500kVA. Our generators are designed to perform and built to last....
SKU: QAS 500
Availability:

1 in Stock

Atlas copco oil free air piston compressor dxt 85 vsd ให้เช่าคอมเพลสเซอร์

Atlas Copco DXT 85 VSD 100% Oil-free air piston compressor - High pressure electric driven ให้เช่าคอมเพลสเซอร์แอตลาสคอปโก้. DXT 85 VSD 100% Oil-free air piston compressor - High pressure. Certified...
SKU: DXT 85 VSD
Availability:

1 in Stock

Atlas copco oil-free air centrifugal compressor zh 10000 ให้เช่าเครื่องคอมเพลสเซอร์

ZH 10000 100% Oil-free air centrifugal compressor - High volume. Pressure range 90 to 140 psi - 6 to 10 bar. Maximum flow 10000 cfm - 283.2 m3,min. Excellent reliability. Energy and cost savings....
SKU: ZH 10000
Availability:

1 in Stock

Atlas copco power generator for rent QAS 100 ให้เช่าแหล่งจ่ายพลังงาน

Atlas Copco QAS 100 power generator for rent, แอตลาสคอปโก้ให้เช่าแหล่งจ่ายพลังงาน. Power generators for rent. On-site Rig safe generators....
SKU: QAS 100
Availability:

1 in Stock

Atlas copco power generator for rent QAS 125 ให้เช่าเครื่องจ่ายพลังงาน.

Atlas Copco QAS 125 power generator for rent, แอตลาสคอปโก้ให้เช่าเครื่องจ่ายพลังงาน. QAS 125 to 500kVA. Our generators are designed to perform and built to last....
SKU: QAS 125
Availability:

1 in Stock

Atlas copco power generator for rent QAS 150 ให้เช่าเครื่องจ่ายพลังงาน.

Atlas Copco QAS 150 power generator for rent, แอตลาสคอปโก้ให้เช่าเครื่องจ่ายพลังงาน. QAS 125 to 500kVA. Our generators are designed to perform and built to last....
SKU: QAS 150
Availability:

1 in Stock

Atlas copco power generator for rent QAS 200 ให้เช่าเครื่องจ่ายพลังงาน.

Atlas Copco QAS 200 power generator for rent, แอตลาสคอปโก้ให้เช่าเครื่องจ่ายพลังงาน. QAS 125 to 500kVA. Our generators are designed to perform and built to last....
SKU: QAS 200
Availability:

1 in Stock

Atlas copco power generator for rent QAS 250 ให้เช่าแหล่งจ่ายพลังงาน

Atlas Copco QAS 250 power generator for rent, แอตลาสคอปโก้ให้เช่าแหล่งจ่ายพลังงาน. Power generators for rent. On-site Rig safe generators....
SKU: QAS 250
Availability:

1 in Stock

Atlas copco power generator for rent QAS 30 ให้เช่าแหล่งจ่ายพลังงาน

Atlas Copco QAS 30 power generator for rent, แอตลาสคอปโก้ให้เช่าแหล่งจ่ายพลังงาน. QAS 12 to 125kVA.
SKU: QAS 30
Availability:

1 in Stock

Atlas copco power generator for rent QAS 325 ให้เช่าแหล่งจ่ายพลังงาน

Atlas Copco QAS 325 power generator for rent, แอตลาสคอปโก้ให้เช่าแหล่งจ่ายพลังงาน. Power generators for rent. On-site Rig safe generators....
SKU: QAS 325
Availability:

1 in Stock

Atlas copco power generator for rent QAS 40 ให้เช่าแหล่งจ่ายพลังงาน

Atlas Copco QAS 40 power generator for rent, แอตลาสคอปโก้ให้เช่าแหล่งจ่ายพลังงาน. QAS 12 to 125kVA.
SKU: QAS 40
Availability:

1 in Stock

Atlas copco power generator for rent QAS 50 ให้เช่าเครื่องจ่ายพลังงาน

Atlas copco qas 500 power generator for rent แอตลาสคอปโก้ให้เช่าเครื่องจ่ายพลังงาน qas 125 to 500kva our generators are designed to perform and built to last...
SKU: QAS 50
Availability:

1 in Stock

Atlas copco power generator for rent QAS 60 ให้เช่าแหล่งจ่ายพลังงาน

Atlas Copco QAS 60 power generator for rent, แอตลาสคอปโก้ให้เช่าแหล่งจ่ายพลังงาน. Power generators for rent. On-site Rig safe generators....
SKU: QAS 60
Availability:

1 in Stock

Atlas copco power generator for rent QAS 80 ให้เช่าแหล่งจ่ายพลังงาน

Atlas Copco QAS 80 power generator for rent, แอตลาสคอปโก้ให้เช่าแหล่งจ่ายพลังงาน. Power generators for rent. On-site Rig safe generators....
SKU: QAS 80
Availability:

1 in Stock

Atlas copco rental membrane nitrogen generators NGM 280 ให้เช่าไนโตรเจน

Atlas Copco Rental NGM 280 Membrane nitrogen generators for rent แอตลาสคอปโก้ให้เช่าไนโตรเจน. Membrane nitrogen generators.
SKU: NGM 280
Availability:

1 in Stock

Atlas copco rental nitrogen generator for rent NGM 4000 ให้เช่าไนโตรเจน

Atlas Copco Rental NGM 4000 Nitrogen generator for rent ให้เช่าNitrogen generators for rent. NGM range - Engineered with membrane technology.
SKU: NGM 4000
Availability:

1 in Stock

Atlas copco rental oil free air electric driven zt 18-22 ให้เช่าคอมเพลสเซอร์

Atlas Copco ZT 18-22 Rental 100 percent oil free air electric driven ให้เช่าคอมเพลสเซอร์แอตลาสคอปโก้ 100% Oil free electric driven.
SKU: ZT 18-22
Availability:

1 in Stock

Atlas copco rental oil free air electric driven zt 37-45 ให้เช่าคอมเพลสเซอร์

Atlas Copco ZT 37-45 Rental oil free air electric driven ให้เช่าคอมเพลสเซอร์แอตลาสคอปโก้. 100% Oil free electric driven.
SKU: ZT 37-45
Availability:

1 in Stock

Atlas copco rental oil free air electric driver zt 55-90 ให้เช่าคอมเพลสเซอร์

Atlas Copco ZT 55-90 Rental oil free air electric driven ให้เช่าคอมเพลสเซอร์แอตลาสคอปโก้ 100% Oil free electric driven.
SKU: ZT 55-90
Availability:

1 in Stock

Atlas copco rental Oil free air PTS 800 ให้เช่าเครื่องกำเนิดพลังงาน

Atlas Copco model PTS 800 rental Oil free air Diesel and Electric driven ให้เช้เครื่องกำเนิดพลังงาน. PTS Rig safe version 100% Oil-free air Rig safe compressor - Medium pressure - Diesel driven....
SKU: PTS 800
Availability:

1 in Stock

Atlas copco rental oil free electric driven zt 145 ให้เช่าคอมเพลสเซอร์

Atlas Copco ZT 145 Rental 100% Oil free electric driven ให้เช่าคอมเพลสเซอร์แอตลาสคอปโก้ ZT 145 more than 90kW 100% Oil-free air screw compressor - Medium pressure. A constant air flow at minimal ene...
SKU: ZT 145
Availability:

1 in Stock

Atlas copco rental oil free electric driven zt 160 ให้เช่าคอมเพลสเซอร์

Atlas Copco ZT 160 Rental oil free screw compressor electric driven ให้เช่าคอมเพลสเซอร์แอตลาสคอปโก้ ZT 160 more than 90kW 100% Oil-free air screw compressor - Medium pressure. A constant air flow at...
SKU: ZT 160
Availability:

1 in Stock

Atlas copco rental oil free electric driven zt 250 ให้เช่าคอมเพลสเซอร์

Atlas Copco ZT 250 Rental oil free screw compressor electric driven ให้เช่าคอมเพลสเซอร์แอตลาสคอปโก้ ZT 250 more than 90kW 100% Oil-free air screw compressor - Medium pressure. A constant air flow at...
SKU: ZT 250
Availability:

1 in Stock

Showing 181–90 of 12865 results

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....