เครื่องบันทึกอเนกประสงค์ EDX-200A-4H

SKU: EDX-200A-4H
รวมตัวกรองดิจิทัลแบบเรียลไทม์ตัวกรองดิจิตอลตัวที่ 8 ช่วยให้ได้รูปคลื่นที่ชัดเจนการสุ่มตัวอย่างคู่ความเร็วสูง/ความเร็วต่ำ การวัดปรากฏการณ์ที่มีความเร็วและความเร็วต่ำในขณะที่ลดปริมาณข้อมูลลงได้การสุ่มตัวอย่างความเร็วสูงแบบซิงโครนัส 10 kHz ทุกช่อง

รายละเอียด

EDX-200A เป็นเครื่องบันทึกอเนกประสงค์ระดับไฮเอนด์ ซึ่งใช้งานง่ายพอๆ กับ EDX-100A
มีบัตรคอนดิชั่นเนอร์หลายแบบสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

ข้อมูลจำเพาะ

โมเดล EDX-200A-4H (พร้อม DCS-100A)
EDX-200A-4H-0
EDX-200A-4H-1 (พร้อม DCS-100A และ DCS-101A)
เป้าหมายการวัด ความเครียด (เกจ, ทรานสดิวเซอร์)
แรงดันไฟฟ้า
เทอร์โมคัปเปิ
ล พัลส์ (F/V)
การเร่งความเร็วเพียโซอิเล็กทริก (แอมพลิฟายเออร์ในตัว) สัญญาณ
CAN
การ์ดคอนดิชั่นเนอร์สำหรับอินพุตแบบอะนาล็อก การ์ดคอนดิชั่นเนอร์สำหรับ EDX ซีรีส์
[หมายเหตุ] EDX-200A-4T สามารถใช้ได้เฉพาะรุ่น CVM-41A,CDV-40B, CDV-40B-F และ CAN-41A ที่ทำการประมวลผลการขยายอุณหภูมิ
[หมายเหตุ] EDX-200A จำกัดจำนวน CFV-40A
จำนวน CFV-40A สูงถึง 2
การ์ดคอนดิชั่นเนอร์สำหรับอินพุตข้อมูล CAN การ์ด CAN (2 พอร์ต สูงสุด 256 ช่อง): CAN-41A
[หมายเหตุ] สามารถติดตั้ง CAN-41A หนึ่งช่องลงในช่องสุดท้ายได้
อินพุตบันทึกเสียง 1 ช่องสัญญาณ
(ป้อนข้อมูลบันทึกเสียงบันทึกพร้อมกับข้อมูลการวัด)
ใช้รีโมทคอนโทรล RCU-42A (อุปกรณ์เสริม)
ใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล DAS-200A (อุปกรณ์เสริม) เพื่อเล่นเสียงบันทึกที่บันทึกไว้
สุ่มตัวอย่าง
วิธีการสุ่มตัวอย่าง พร้อมกันทุกช่อง
โหมดสุ่มตัวอย่าง ปกติ: บันทึกข้อมูลของทุกช่องสัญญาณด้วยนาฬิกาสุ่มตัวอย่างเดียวกัน
คู่: เปิดใช้งานการสุ่มตัวอย่างความเร็วสูงหรือการสุ่มตัวอย่างความเร็วต่ำไปยังทุก CH สำหรับการบันทึก
ความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง
โหมดสุ่มตัวอย่างปกติ 1-2-5 ซีรีส์
1 Hz ถึง 100 kHz
1 Hz ถึง 2 kHz เมื่อใช้ CAN-41A

nซีรีส์
2 ถึง 65536 Hz
2 ถึง 2048 Hz เมื่อใช้ CAN-41A
โหมดสุ่มตัวอย่างแบบคู่ การสุ่มตัวอย่างความเร็วสูง [Sf]
1-2-5 ซีรีส์
1 Hz ถึง 100 kHz
1 Hz ถึง 2 kHz เมื่อใช้ CAN-41A
nซีรีส์
2 ถึง 65536 Hz
2 ถึง 2048 Hz เมื่อใช้ CAN-41A

การสุ่มตัวอย่างแบบความเร็วต่ำ [Ss ]
1-2-5 ซีรีส์
ความถี่การแบ่งจาก
การสุ่มตัวอย่างความเร็วสูง และ Ss ≤ Sf/4
nซีรีส์
ความถี่การแบ่งจาก
การสุ่มตัวอย่างความเร็วสูง และ Ss ≤ Sf/4
ช่อง
โหมดสุ่มตัวอย่างปกติ แม็กซ์ 32 ช่องสัญญาณ, 320 k/I (I คือส่วนจำนวนเต็มของความถี่สุ่มที่ตั้งไว้)
โหมดสุ่มตัวอย่างแบบคู่ แม็กซ์ 64 ช่องสัญญาณ, 320 k/I (I คือส่วนจำนวนเต็มของความถี่สุ่มที่ตั้งไว้) การตั้งค่า “ความเร็วสูงและความเร็วต่ำ” นับเป็น 2 ช่องสัญญาณ
เมื่อใช้ CAN-41A ช่องทางของข้อมูล CAN
จำนวนความถี่สุ่มตัวอย่าง
โหมดปกติ “320000/ จำนวนช่อง” หรือน้อยกว่า
โหมดคู่ ความถี่สุ่มตัวอย่างความเร็วสูง:
“320000/ จำนวนช่อง” หรือน้อยกว่า

*เกี่ยวกับช่องการตั้งค่าความเร็วสูงและความเร็วต่ำ จำนวนช่องต่อช่องคือ 2
ตัวกรองดิจิตอล ตัวกรอง Butterworth (IIR)
ประเภทของตัวกรอง: LPF, HPF
ลำดับของตัวกรอง: 1 ถึง 8
อัตราส่วนแอมพลิจูดที่จุดตัด: -3 dB การ
ลดทอน: -6 x N dB/oct (N คือลำดับของตัวกรอง)

*สามารถใช้พร้อมกันกับ LPF ในตัวได้
*ไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันกับข้อมูล CAN
หน่วยบันทึกข้อมูล ความจุ การ์ด CF
: 128 MB ถึง 16 GB (แนะนำเท่านั้น)
ขนาดไฟล์ข้อมูลสูงสุด (ขนาดไฟล์ข้อมูลที่มีให้บันทึก)
เมื่อจำนวนครั้งที่ทำซ้ำคือ 1: 4 GB/ไฟล์ข้อมูล
เมื่อจำนวนครั้งที่ทำซ้ำคือ 2: 1 GB/ไฟล์ข้อมูล
(1GB = 1,000000000 ไบต์)
สวิตช์ควบคุม ขึ้น/ลง : เปลี่ยนการแสดงผลบนตัวบ่งชี้ขนาดเล็ก
REC/PAUSE : เริ่มและหยุดการบันทึกข้อมูลชั่วคราว
STOP : หยุดการบันทึกข้อมูล
บอล. : ดำเนินการยอดคงเหลือ
LOAD : โหลดและกำหนดเงื่อนไข
เลือก. : ดำเนินการฟังก์ชั่นโดยพลการที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
ID : ตั้งค่าหมายเลขประจำตัว EDX-200A
POWER : สวิตช์ POWER
USB/LAN : เลือกอินเทอร์เฟซการสื่อสาร (USB /LAN)
[หมายเหตุ] EDX-200A-1 ไม่มีสวิตช์ UP/DOWN และสวิตช์ ID
อินดิเคเตอร์ LED แสดงสถานะช่อง:32
LED แสดงสถานะหน่วย:7
แสดงสถานะของหน่วย EL ออร์แกนิก:1
สวิตช์ปฏิบัติการ ขึ้น, ลง: แสดงสถานะ EL แบบออร์แกนิก สลับการแสดงผลหน้าจอ
REC/PAUSE: เริ่ม/หยุดการบันทึกข้อมูล
STOP: หยุดการบันทึกข้อมูล
BAL.: Implement balance (Balance adjustment)
LOAD: อ่านและกำหนดค่าเงื่อนไขจาก CF card
OPT.: ดำเนินการฟังก์ชั่นที่กำหนดโดยพลการ
ID: EDX identifier configuration configuration
POWER: สวิตช์เปิดปิด
USB/LAN: Communications I/F, switchable
คอนเนคเตอร์ควบคุมภายนอก CONT IN, CONT OUT
(รีโมทคอนโทรล สำหรับการทำงานแบบซิงโครนัส)
อินเทอร์เฟซการสื่อสาร พอร์ต USB(USB2.0 ความเร็วสูง) 1 พอร์ต
ขั้วต่อ: ขั้วต่อเต้ารับ Series B
LAN (10/100BASE-T) 2 พอร์ต
ขั้วต่อ LAN IN: สำหรับการสื่อสารกับพีซี
ขั้วต่อ LAN OUT สำหรับการใช้งานแบบซิงโครนั ส
ขั้วต่อ: ขั้วต่อแจ็คโมดูลาร์ RJ45
[หมายเหตุ] The EDX -200A-1 ไม่มีขั้วต่อ LAN OUT สำหรับการทำงานแบบซิงโครนัส
การทำงานแบบซิงโครนัส แม็กซ์ สามารถเชื่อมต่อ EDX-200A ได้ 8 ยูนิตสำหรับการทำงานแบบซิงโครนัสโดยใช้สายเคเบิลซิงโครนัส N-95 N-128
แม็กซ์ สามารถเชื่อมต่อ EDX-200A ได้ 8 ยูนิตสำหรับการทำงานแบบซิงโครนัสโดยใช้สาย LAN
[หมายเหตุ] การทำงานแบบซิงโครนัสไม่สามารถใช้ได้กับ EDX-200A-1
วิธีการตั้งค่าเงื่อนไข การตั้งค่าออนไลน์: กำหนดเงื่อนไขการวัดบนพีซีผ่าน
อินเทอร์เฟซ LAN หรือ USB
การตั้งค่าออฟไลน์: ตั้งค่าเงื่อนไขการวัดโดยอนุญาตให้ EDX-200A
อ่านเงื่อนไขการวัดในการ์ด CF (ใช้ DCS-100A เพื่อกำหนดเงื่อนไขการวัด)
เงื่อนไขการออม การบันทึกเงื่อนไขการกำหนดค่าครีมนวดผมและเงื่อนไขการวัดภายในหน่วยความจำแบบไม่ลบเลือนในตัว EDX
เริ่มการรวบรวมข้อมูลทันทีโดยใช้เงื่อนไขการวัดที่กำหนดค่าไว้ก่อนหน้านี้หลังจากเปิดเครื่องได้
โหมดการวัด
การวัดแบบแมน นวล การวัดแบบ
ทริกเกอร์ การวัด แบบ
ช่วงเวลา
การวัดด้วยมือ การบันทึกข้อมูลจะเริ่มต้นหรือหยุดด้วยตนเองเมื่อบันทึกข้อมูลไปยังข้อมูลที่วัดได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
โหมดแมนนวลช่วยให้สามารถบันทึกเสียงบันทึกระหว่างการบันทึกข้อมูล
การวัดทริกเกอร์ การบันทึกข้อมูลจะเริ่มโดยอัตโนมัติเมื่อตรงตามเงื่อนไขทริกเกอร์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

*ไม่มีการใช้ข้อมูล CAN ของ CAN-41A เป็นเงื่อนไขการทริกเกอร์
การวัดช่วงเวลา ฟังก์ชันบันทึกอัตโนมัติตามเงื่อนไขช่วงเวลาที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้

ผสมผสานกับโหมดที่วัดได้เมื่ออยู่ในการสุ่มตัวอย่างแบบคู่

(ช่องสุ่มตัวอย่างความเร็วสูง - ช่องสุ่มตัวอย่างความเร็วต่ำ)
แบบแมนนวล ----------------- --------------
ทริกเกอร์ด้วยตนเอง -------------------------------- คู่มือการใช้งาน ช่วงเวลา
ช่วงเวลา ------------------------------ ช่วงเวลา
การเริ่มและหยุดการบันทึกข้อมูล การบันทึกข้อมูลเริ่ม/หยุดโดยใช้พีซี สวิตช์แผง หรือ RCU-42A
การทำงานของยอดคงเหลือ ปรับสมดุลของช่องสัญญาณอินพุตความเครียดและดำเนินการปราบปรามศูนย์ของแรงดันไฟฟ้าอินพุต CH ของ CVM-41A โดยใช้ PC, สวิตช์ควบคุม (ที่แผงด้านหน้า) หรือ RCU-42A
บันทึกข้อมูลรูปแบบ การวิเคราะห์ KS2 รูปแบบไฟล์มาตรฐานของ Kyowa
โดยใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลเสริม DAS-200A
การเก็บรวบรวมข้อมูล ออนไลน์โดยใช้พีซีหรือออฟไลน์อ่านโดยตรงจากการ์ด CF ไปยังพีซี
ฟังก์ชัน TEDS ฟังก์ชัน TEDS ใช้งานได้เมื่อควบคุมออนไลน์จากพีซีเท่านั้น
การ์ดคอนดิชั่นเนอร์ที่เข้ากันได้กับ TEDS: CDV-40B (-F), DPM-42B (-F), DPM-42B-I (-F), CCA-40A (-F), CDV-44AS, CDA-44AS, CDA-45AS , CVM-41A
พาวเวอร์ซัพพลาย 10 ถึง 36 VDC
ประเภทตัวเชื่อมต่อ: RM12BRD-4PH (Hirose)
ใช้แหล่งจ่ายไฟ DC หรืออะแดปเตอร์ AC (อุปกรณ์เสริม)
การบริโภคในปัจจุบัน ประมาณ 2.6 A (12 VDC พร้อมติดตั้งการ์ด CDV-40B 4 แผ่น)
อุณหภูมิในการทำงาน 0 ถึง 50ºC
ความชื้นในการทำงาน 20 ถึง 90% (ไม่กลั่นตัว)
อุณหภูมิในการจัดเก็บ -20 ถึง 60ºC
ทนต่อแรงสั่นสะเทือน 49.0 m/s 2 (5 G), 5 ถึง 55 Hz 1 รอบ 1 นาที, แต่ละแกน 15 รอบ
(ไม่ทำงาน)

29.4 m/s 2 (3 G), 5 ถึง 55 Hz 1 รอบ 1 นาที, แต่ละตัว แกน 15 รอบ
(การทำงาน)
ทนต่อแรงกระแทก 196.1 ม./วินาที2 (20 G) /11 ms
ขนาด 165 W x 132.5 H x 255 D มม. (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา)
น้ำหนัก ประมาณ 2.1 กก. (2.6 กก. พร้อมติดตั้งการ์ด CDV-40B 4 ใบ)
อุปกรณ์มาตรฐาน สายไฟ DC P-76
สาย USB N-38
สายกราวด์ P-72
การ์ด CF (1 GB) ที่เสียบอยู่ในช่องเสียบ
ฟิวส์ (8 A สำหรับรุ่น 4-slot)
แผง Dummy: 3 ชิ้น
ติดตั้งบนช่องฟรีก่อนจัดส่ง
อุปกรณ์เสริม EDX กระเป๋า
ซอฟต์แวร์เก็บข้อมูลไดนามิก DCS-100A (DVD)
*DCS-100A เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับรุ่นที่มีส่วนต่อท้าย "-0"
คู่มือการใช้งาน (ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นในดีวีดีด้านบน)
อุปกรณ์เสริม อะแดปเตอร์ AC UEA360-1540 (สำหรับสหรัฐอเมริกา: SPU61A-106 15 V)
อะแดปเตอร์
ยึดแผงจำลอง EDX EDX1P-DUMMY
ชุดรีโมทคอนโทรล RCU-42A
ชุดแบตเตอรี่สำหรับไฟดับทันที EDB-41B
ชุดจอภาพ EMON-20A
สายเคเบิลซิงโครนัส N-128

บริษัท แซนต้า เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
35/218 หมู่ 2 ถนนเลียบคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร 02-101-3454 ,089-006-2766
แฟกซ์ 02-101-3453
Mail. santatech@gmail.com
Line : @santatech
Web : 
https://santatechnology.com/

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....