เครื่องชั่ง CAS PB-30Kg

SKU: CAS PB-30Kg
ใช้แบตเตอรี่ ชนิดชาร์จไฟฟ้าได้ (Rechargeable Battery)
Availability:

1 in stock

ติดต่อขอใบเสนอราคา

ขอใบเสนอราคา

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์จากประเทศเกาหลี (MADE IN KOREA)

เครื่องชั่งยี่หัอ "CAS" รุ่น "PB-30Kg"

เหมาะสำหรับกลุ่มอุตสหกรรม โลจิสติกส์ เช่น ชั่งซองจดหมำย, เอกสำร หรือ พัสดุต่ำงๆ ที่ขนำดไม่ใหญ่มำก

ชั่งน้ำหนักสูงสุด 30 กิโลกรัม ค่าอ่านละเอียด 10 กรัม

แท่นชั่งเป็นสแตนเลส ขนาด 320 x 350 มิลลิเมตร

หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข LCD backlight 6 หลัก ตัวเลขใหญ่มองเห็นชัดเจน

ชั่งได้ในหน่วย คือ kg และ lb

สามารถหักค่าภาชนะได้ตลอดช่วงการใช้งาน

มี RS-232 สำหรับเชื่อมต่อเข้ำ คอมพิวเตอร์ หรือ ปริ้นเตอร์ได้

ใช้แบตเตอรี่ ชนิดชาร์จไฟฟ้าได้ (Rechargeable Battery)

ติดต่อสอบถาม คลิก
อีเมล์
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook
ดูแผนที่

please wait.....